Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągiem na zewnątrz budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.PDF
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ.pdf
DOCZał. Nr 1 formularz oferty.doc
DOCZal Nr 2. Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc
DOCZał. Nr 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupy kapitałowe.doc
DOCZał. Nr 5 Wykaz robót.doc
DOCZał. Nr 6 Wykaz osób.doc
DOCZał. 7 Zobowiązanie.doc

PDFZał. Nr 8 wzór umowy.pdf
Dokumentacja projektowa:

ZIPinstalacje sanitarne.zip
PDFuzupełnienie do projektu.PDF
ZIPProjekt robót geologicznych cz.1.zip
ZIPProjekt robót geologicznych cz.2.zip

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych:

ZIPSTWiORB.zip
Przedmiar robót:

PDFPrzedmiar dolne źródlo ciepła.PDF

Informacja:

PDFInformacja z otwarcia ofert.PDF

Wybór oferty:

PDFInformacja o wyborze oferty.PDF
 

Wersja XML