Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ulica Konopnickiej w Krzepicach, odcinek I.

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.PDF
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ.pdf
DOCZał. Nr 1 formularz oferty.doc
DOCZal Nr 2. Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc
DOCZał. Nr 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowe.doc
DOCZał. Nr 5 Wykaz robót.doc
DOCZał. 7 zobowiązanie.doc
DOCZał. Nr 6 Wykaz osób.doc
PDFZał. Nr 8 wzór umowy.pdf
Dokumentacja Projektowa:

PDFczęść opisowa.pdf
PDFprofil rys. nr 3.4.pdf
PDFprzekroje poprzeczne rys. nr 6.4.pdf
PDFprzekroje typowe rys. nr 4.pdf
PDFsytuacja rys. nr 2.3.pdf
PDFszczegół rys. nr 5.pdf

Przedmiar robót:

PDFPrzedmiar robót ul. Konopnickiej.PDF
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych:

ZIPSTWiORB.zip

Informacja:

PDFInformacja z otwarcia ofert.PDF
PDFUnieważnienie postępowania.PDF
 

Wersja XML