Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. Budowa łącznika pomiędzy Osiedlem Dąbrowa i ulicą Częstochowską w Krzepicach.

Strona archiwalna

 

PDFZaproszenie do złożenia oferty.PDF
PDFZałączniki od Nr 1 do Nr 4.PDF

Projekt budowlano - wykonawczy:
PDFopis techniczny krzepice.pdf
PDFrys nr 1.pdf
PDFrys nr 2.pdf
PDFrys nr 3.pdf
PDFrys nr 4.pdf
PDFrys nr 5.pdf

Przedmiar robót:

PDFprzedmiar krzepice lacznik.pdf
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych:

PDFsst krzepice lacznik.pdf

Wybór oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.PDF
 

Wersja XML