Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr 30.2017 zwołana na dzień 12 września 2017 r.

PDFPostanowienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w dniu 12 września 2017 roku.pdf
PDFNr 268 z dnia 12 września 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017.pdf
PDFNr 269 z dnia 12 września 2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 27.246.2017 z dnia 28 marca 2017 roku.pdf
PDFNr 270 z dnia 12 września 2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.pdf
PDFNr 271 z dnia 12 września 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Parchowo.pdf
PDFNr 273 z dnia 12 września 2017 w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.pdf
PDFNr 274 z dnia 12 września 2017 w sprawiewyrażenia zgody na zawrcie aneksu nr 2 do porozumieniaz dnia 6.03.2015 o współpracy w sprawie opracowania i realizacji RIT.pdf
PDFNr 275 z dnia 12 września 2017 w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzepice na lata 2017-2022.pdf
PDFNr 276 z dnia 12 września 2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy.pdf
PDFNr 277 z dnia 12 września 2017 w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Krzepice.pdf
PDFNr 278 z dnia 12 września 2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf
 

Wersja XML