Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn.Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.

Strona archiwalna

 

PDFInformacja zakup energii na potrzeby oświetlenia dróg.PDF

PDFPytanie i odpowiedź.PDF

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:
PDFSIWZ.pdf

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ- oferta.doc
DOCZal Nr 2. Oswiadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc
DOCZał. Nr 3. Oswiadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ-oswiadczenie o posiadaniu GUD.doc
DOCZał. Nr 5 Oświadczenie grupy kapitałowe.doc
DOCZałącznik nr 6 do SIWZ- Wykaz punktów poboru energii.doc
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ- wzór umowy.pdf
PDFPytania i odpowiedzi.PDF
Wybór oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.PDF
 

Wersja XML