Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.

Strona archiwalna

 

PDFInformacja zakup energii na potrzeby oświetlenia obiektów.PDF

PDFPytanie i odpowiedź.PDF

PDFPytania i odpowiedzi.PDF
 

PDFPytania i odpowiedzi.PDF
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFOgloszenie o zmianie ogloszenia.PDF
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ.pdf

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ- oferta.doc

DOCZal Nr 2. Oswiadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc

DOCZał. Nr 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ-oswiadczenie o posiadaniu GUD.doc

DOCZał. Nr 5 oświadczenie grupa kapitalowa.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ- Wykaz punktów poboru energii.doc

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ- wzór umowy.pdf

PDFZmiana w SIWZ.PDF

PDFZmiana w SIWZ 2..PDF
Wybór oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.PDF
 

Wersja XML