Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn.Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 330 000,00 zł.

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o zamówienia.PDF
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ.pdf
DOCFormularz oferty Zał. Nr 1.doc
DOCZal Nr 2. Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc
DOCZał. Nr 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc

DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupy kapitałowe.doc

DOCZał. 5 Zobowiązanie.doc

Opinia RIO dot Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.:

PDFOpinia RIO.pdf
Sprawozdania finansowe 2017 r.:

PDFRB 27S ii2017.pdf
PDFRB NDS22017.pdf
PDFRB28S22017.pdf
PDFRBN22017.pdf
PDFRBZ22017.pdf

Pytania i odpowiedzi, zmiana w SIWZ:

PDFPytania i odpowiedzi , zmana w SIWZ.PDF

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek:
PDFZobowiazania kredyty.PDF

Sprawozdania finansowe 2016 r.

PDFRb 28S 42016.pdf
PDFRB NDS 42016.pdf
PDFRB27S 42016.pdf
PDFRBN 42016.pdf
PDFRBZ 42016.pdf
Dodano 09.10.2017 r.:

PDFPytania i odpowiedzi II bip..PDF

PDFOpinia RIO dot wykonania bużetu za I półrocze 2017 r..pdf
Informacja:

PDFInformacja z otwarcia ofert.PDF

Wybór oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.PDF
 

Wersja XML