Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5972551114670084122700000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
365275271137400476386676446371550615123156726592244530663035
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
541025701851367554765691376399525813453537393424533439542349
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
425984013042369509466855945600516484076248087509043362277945
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297332315919523407842584323260230562515324521436533406138167
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
106761461517356155981499216930168583132714931284441684721388
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0098512994766773835479428485119521006010732
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 124456
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 105701
 3. poniżej 130 tys. zł
  Wyświetleń: 76877
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 68658
 5. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 67656
 6. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 59970
 7. Komunikaty
  Wyświetleń: 49632
 8. Sesje Rady Miejskiej - archiwum
  Wyświetleń: 40446
 9. od 130 tys. zł
  Wyświetleń: 35240
 10. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 33657
 11. Nabór na wolne stanowiska pracy.
  Wyświetleń: 29654
 12. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 21847
 13. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 16868
 14. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków OSP
  Wyświetleń: 16728
 15. Uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 15917
 16. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 13203
 17. Kierownictwo Urzędu
  Wyświetleń: 12541
 18. Interpelacje i zapytania radnych VIII kadencji
  Wyświetleń: 12220
 19. Protokoły z obrad Rady Miejskiej - archiwalne
  Wyświetleń: 10639
 20. Godziny pracy Urzędu
  Wyświetleń: 9613
 21. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9325
 22. Sesje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 9037
 23. Burmistrz i Zastępca Burmistrza Krzepic
  Wyświetleń: 8811
 24. Komisje Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 8781
 25. Stawki podatkowe i opłaty
  Wyświetleń: 8670
 26. Uwaga! Wybory Samorządowe 2018 - WYNIKI
  Wyświetleń: 8658
 27. Skład Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 8582
 28. Postępowania w sprawie ochrony środowiska wymagające udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 8412
 29. Przyjmowanie interesantów
  Wyświetleń: 8265
 30. Programy, zamierzenia i informacje
  Wyświetleń: 8235
 31. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 8020
 32. Uchwały Rady Miejskiej 2017 r.
  Wyświetleń: 7992
 33. Sesja Nr 16.2016 zwołana na dzień 22 marca 2016 roku
  Wyświetleń: 7990
 34. Uchwały Rady Miejskiej 2011 r.
  Wyświetleń: 7971
 35. Akty 2017 rok
  Wyświetleń: 7818
 36. Wybory
  Wyświetleń: 7811
 37. Uchwały Rady Miejskiej 2013 r.
  Wyświetleń: 7749
 38. Uchwały Rady Miejskiej 2006 r.
  Wyświetleń: 7680
 39. Sesja Nr 38.2018 zwołana na dzień 28.06.2018
  Wyświetleń: 7632
 40. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 7431
 41. Sesja Nr 26.2017 zwołana na dzień 21 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 7379
 42. Uchwały Rady Miejskiej 2010 r.
  Wyświetleń: 7348
 43. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 7182
 44. Zarządzenia Burmistrza Krzepic
  Wyświetleń: 7092
 45. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 6986
 46. Spotkanie informacyjne w/s budowy gazociągu
  Wyświetleń: 6807
 47. Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 6681
 48. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6621
 49. Sesja Nr 6.2015 zwołana na dzień 9 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 6613
 50. Ogłoszenie wyników konkursu na zadania sportowe na 2018 rok
  Wyświetleń: 6569
 51. ustalenie środowiskowych uwarunkowań - decyzje
  Wyświetleń: 6540
 52. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 6536
 53. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 6528
 54. Prognoza długu na 2008 r.
  Wyświetleń: 6499
 55. Katalog spraw wraz ze sposobem ich załatwiania.
  Wyświetleń: 6460
 56. Uchwały Rady Miejskiej 2016 r.
  Wyświetleń: 6430
 57. Sesja Nr 24.2016 zwołana na dzień 28 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 6399
 58. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6379
 59. Mienie komunalne - Budżet 2005 r.
  Wyświetleń: 6184
 60. Ogłoszenie naboru do Gminnej Rady Seniorów - zmiana terminu
  Wyświetleń: 6134
 61. Akty 2015 rok
  Wyświetleń: 6094
 62. Wyniki kontroli
  Wyświetleń: 5961
 63. Ustalenie środowiskowych uwarunkowań - wnioski, postanowienia, postępowanie z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 5881
 64. Losowanie - dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych
  Wyświetleń: 5880
 65. Rada Miejska
  Wyświetleń: 5833
 66. Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 5793
 67. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5777
 68. Protokoły z obrad Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 5667
 69. Uchwały Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 5656
 70. Akty 2016 rok
  Wyświetleń: 5649
 71. Ogłoszenie drugiego przetargu - część korytarza między biblioteką a korytarzem głównym Urzędu Miejskiego w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 5627
 72. Unieważnienie przetargu na najem lokalu pow. 94 m2, poł. w Starokrzepicach ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 5590
 73. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące budowy biogazowni w Krzepicach ( wyniki)
  Wyświetleń: 5545
 74. Wzory wniosków
  Wyświetleń: 5540
 75. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 12.07.2018 r
  Wyświetleń: 5530
 76. Uchwały Rady Miejskiej 2014 r.
  Wyświetleń: 5508
 77. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 5440
 78. Sesja Nr 36.2018 zwołana na dzień 22 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 5411
 79. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w Krzepicach
  Wyświetleń: 5402
 80. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krzepicach w okręgu wyborczym nr 11- wyniki
  Wyświetleń: 5325
 81. Zawiadomienie o wpisie do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
  Wyświetleń: 5275
 82. Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii dot. szczepienia przeciw wściekliźnie lisów wolnożyjących
  Wyświetleń: 5225
 83. Sesja Nr 22.2016 zwołana na dzień 9 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 5178
 84. Stanowiska Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 5176
 85. Statut Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 5119
 86. Podstawowe informacje o podmiocie.
  Wyświetleń: 5104
 87. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 5006
 88. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 4981
 89. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - rozbudowa stacji regazyfikacji LNG
  Wyświetleń: 4980
 90. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2018 rok
  Wyświetleń: 4937
 91. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4936
 92. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 4928
 93. Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i solarnych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 4921
 94. Ogłoszenie konsultacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
  Wyświetleń: 4870
 95. Barszcz Sosnowskiego
  Wyświetleń: 4824
 96. Informacja Wojewody Śląskiego dot. przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 4763
 97. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -dot. budowy dróg wraz z odwodnieniem w Osiedlu Andersa
  Wyświetleń: 4748
 98. Konsultace społeczne dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 (wyniki)
  Wyświetleń: 4726
 99. Wykaz kart informacyjnych
  Wyświetleń: 4724
 100. Sesja Nr 27.2017 zwołana na dzień 28 marca 2017 rok
  Wyświetleń: 4715
 101. Zgłoszenie przez Gmine Krzepice chęci udziału w projekcie INFO - SMOG
  Wyświetleń: 4706
 102. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4690
 103. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 4665
 104. Akty 2013 rok
  Wyświetleń: 4658
 105. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4627
 106. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Ustronnej w Krzepicach
  Wyświetleń: 4567
 107. Przetarg na dzierżawę nieruchomości przy ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach (las i drogi w obrębie tuczarni)
  Wyświetleń: 4566
 108. Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 4549
 109. Przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w Krzepicach przy ulicy Dąbrowskiego (wokół tuczarni)
  Wyświetleń: 4491
 110. Uchwały Rady Miejskiej 2018 r.
  Wyświetleń: 4401
 111. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych IV kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 4378
 112. Sesja Nr 18.2016 zwołana na dzień 28 czerwca 2016
  Wyświetleń: 4378
 113. Akty 2014 rok
  Wyświetleń: 4371
 114. Sesja Nr 35.2013 zwołana na dzień 25 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 4298
 115. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Krzepice ul. Kuków 30
  Wyświetleń: 4292
 116. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa dróg gminnych nr 639042 S i nr 639007 S ul. Kościuszki w Krzepicach.
  Wyświetleń: 4288
 117. Sesja Nr 21.2012 zwołana na dzień 21 marca 2012r.
  Wyświetleń: 4265
 118. Uchwały Rady Miejskiej z 2009 r.
  Wyświetleń: 4260
 119. Sesja nr 2.2018 zwołana na dzień 6 grudnia 2018 roku godz 15.00
  Wyświetleń: 4239
 120. Mały Grant 2019 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 4214
 121. Przetarg na sprzedaż działki polozonej w Krzepicach
  Wyświetleń: 4211
 122. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn." Modernizacja oświetlenia dróg na terenie gminy Krzepice".
  Wyświetleń: 4185
 123. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - udrożnienie rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 4179
 124. Sesja Nr 34.2018 zwołana na dzień 27 marca 2018 roku
  Wyświetleń: 4178
 125. Unieważnione: Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej.
  Wyświetleń: 4136
 126. Zawiadomienie o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4131
 127. Uchwały Rady Miejskiej 2005 r.
  Wyświetleń: 4125
 128. Sesja Nr 20.2016 zwołana na dzień 13 września 2016 roku
  Wyświetleń: 4015
 129. Protokół z sesji nr 3.2018
  Wyświetleń: 3997
 130. Akty 2012 rok
  Wyświetleń: 3995
 131. Oferty na prowadzenie drużyn sportowych
  Wyświetleń: 3987
 132. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej nr 639041 S ul. Częstochowska w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3960
 133. Ogłoszenie konkursu na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 3914
 134. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu.
  Wyświetleń: 3884
 135. Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Klonowej, ul. Brzozowej i ul. Lipowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3874
 136. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 3864
 137. Uchwały Rady Miejskiej 2008 r.
  Wyświetleń: 3858
 138. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składników majątku ruchomego ZDKiM w Krzepicach
  Wyświetleń: 3845
 139. Przetarg nieograniczony pn. Budowa kolektora deszczowego od ulicy Baczyńskiego do ulicy Słowackiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3784
 140. Protokół z Sesji nr 5.2019
  Wyświetleń: 3758
 141. Obwieszczenie Starosty Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 3738
 142. Gospodarka wodna
  Wyświetleń: 3720
 143. Rozporządzenie
  Wyświetleń: 3717
 144. Ogłoszenia w sprawie spotkań z mieszkańcami
  Wyświetleń: 3710
 145. Przetarg nieograniczony pn. Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Starokrzepicach
  Wyświetleń: 3694
 146. Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3689
 147. Nabór na stanowisko Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
  Wyświetleń: 3675
 148. Sesja Nr 23.2012 zwołana na dzień 27 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 3654
 149. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Krzepicach w obrębie ulicy Mickiewicza (druga linia zabudowy)
  Wyświetleń: 3632
 150. Przetarg na dzierzawę nieruchomości położonej w Krzepicach przy ulicy Dąbrowskiego (las i drogi w obrębie tuczarni)
  Wyświetleń: 3628
 151. Sprzedaż działki w obrębie Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 3600
 152. Unieważniono - Przetarg nieograniczony pn.Remont dróg gminnych nr 639164S ul. Parcele, nr 639166S ul. Polna w miejscowości Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 3600
 153. Nabór na stanowisko podinspektor ds. księgowości oświatowej
  Wyświetleń: 3590
 154. Petycje
  Wyświetleń: 3543
 155. Unieważniony: Przetarg nieograniczony pn.Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 3538
 156. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 3516
 157. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 3477
 158. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 3472
 159. Zaproszenie do złożenia oferty na Nadzór Inwestorski na zadaniu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3471
 160. Uchwały Rady Miejskiej 2007 r.
  Wyświetleń: 3393
 161. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie planowanego strajku nauczycieli
  Wyświetleń: 3386
 162. Do 6 kwietnia Dyrektor Delegatury KBW w Częstochowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 3385
 163. Oświadczenie Inwestora w sprawie magazynów przy ul. Cichej w Krzepicach (Kuźniczka)
  Wyświetleń: 3376
 164. Zaproszenie do złożenia oferty na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 3361
 165. Sesja nr 34/2013 zwołana na dzień 20.06.2013r.
  Wyświetleń: 3359
 166. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I kwartał 2017r.
  Wyświetleń: 3355
 167. Informacja dotycząca dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice w 2015r. i 2016r.
  Wyświetleń: 3344
 168. Wybory ławników
  Wyświetleń: 3344
 169. Obwieszczenie Starosty Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 3340
 170. Budowa chodnika w miejscowości Zajączki Drugie ul. Parcele
  Wyświetleń: 3335
 171. KOMUNIKAT W SPRAWIE SUSZY
  Wyświetleń: 3318
 172. Ogłoszenie trzeciego przetargu - część korytarza między biblioteką a korytarzem głównym Urzędu Miejskiego w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 3291
 173. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice
  Wyświetleń: 3285
 174. Uchwały Rady Miejskiej 2003 r.
  Wyświetleń: 3274
 175. Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3266
 176. Sesja Nr 20.2012 zwołana na dzień 31 stycznia 2012r.
  Wyświetleń: 3264
 177. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 3261
 178. Unieważniony - Zapytanie ofertowe na uługę trzebieży wczesnej z obowiązkiem zakupu drewna i uprządkowaniem terenu.
  Wyświetleń: 3242
 179. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 3237
 180. Unieważnione - Zaproszenie do składania ofert na pełnienie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3237
 181. Przetarg nieograniczony pn.Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 330 000,00 zł.
  Wyświetleń: 3233
 182. Uchwały Rady Miejskiej 2004 r.
  Wyświetleń: 3224
 183. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Kultury, Sportu, Zdrowia, O.C. i Spraw Obronnych
  Wyświetleń: 3211
 184. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3199
 185. Zaproszenie dla przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów na terenach w Krzepicach włączonych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (19.12.2018 r.)
  Wyświetleń: 3194
 186. Ochrona danych osobowych.
  Wyświetleń: 3180
 187. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 3176
 188. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 3176
 189. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 3138
 190. Komunikat Wojewody Śląskiego dot. przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby afrykańskiego pomoru świń.
  Wyświetleń: 3127
 191. Konsultacje projektu uchwały
  Wyświetleń: 3127
 192. Zapytanie ofertowe na wycięcie drzew.
  Wyświetleń: 3127
 193. Przetarg nieograniczony pn.Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2016 - 2019.
  Wyświetleń: 3111
 194. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa i zakup używanej koparko - ładowarki.
  Wyświetleń: 3110
 195. Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 310 000,00 zł.
  Wyświetleń: 3089
 196. Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 3089
 197. Przetarg nieograniczony pn.Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 3076
 198. Sesja Nr 36.2013 zwołana na dzień 14 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 3057
 199. Sesja Nr 38.2013 zwołana na dzień 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 3026
 200. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 3019
 201. Oferta na prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów 2018 r.
  Wyświetleń: 3009
 202. Sesja Nr 24.2012 zwołana na dzień 20 września 2012r.
  Wyświetleń: 2991
 203. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych III kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 2973
 204. Unieważnienie konkursu na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 2941
 205. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie dziennika elektronicznego
  Wyświetleń: 2939
 206. Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 2934
 207. Sesja Nr 17.2016 zwołana na dzień 17 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 2932
 208. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania sportowe w 2018 roku
  Wyświetleń: 2928
 209. Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej.
  Wyświetleń: 2917
 210. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajęcie lokalu uzytkowego przy ul. Krakowskiej 5 w Krzepicach
  Wyświetleń: 2913
 211. INFORMACJA O WYNIKACH LOSOWANIA z dnia 23 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 2907
 212. Ogłoszenie o drugim przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 2894
 213. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2884
 214. Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych
  Wyświetleń: 2869
 215. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2867
 216. Punkt Informacyjny PSG Spółka z o.o., Gazownia w Częstochowie, w Urzędzie Miejskim w Krzepicach - dot. spraw przyłączenia do sieci gazowej
  Wyświetleń: 2866
 217. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
  Wyświetleń: 2834
 218. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu dróg gminnych i mostów.
  Wyświetleń: 2822
 219. NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZEPICACH
  Wyświetleń: 2815
 220. Uchwały Rady Miejskiej 2019 r.
  Wyświetleń: 2809
 221. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 2806
 222. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2019 - 2022.
  Wyświetleń: 2787
 223. Gminny Program Ochrony Środowiska.
  Wyświetleń: 2769
 224. Sesja Nr 40.2013 zwołana na dzień 14 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 2766
 225. Sesja Nr 13.2015 zwołana na dzień 01 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 2760
 226. Sesja Nr 40.2018 zwołana na dzień 11 września 2018
  Wyświetleń: 2757
 227. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoo
  Wyświetleń: 2748
 228. Sesja Nr 15.2016 zwołana na dzień 10 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 2747
 229. Sesja Nr 42.2014 zwołana na dzień 16 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 2726
 230. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 2721
 231. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 2712
 232. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2698
 233. Sesja Nr 46.2014 zwołana na dzień 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 2694
 234. Sesja Nr 14.2015 zwołana na dzień 29 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 2692
 235. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości
  Wyświetleń: 2682
 236. Sesja Nr 45.2014 zwołana na dzień 22 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 2664
 237. Sesja Nr 37.2013 zwołana na dzień 28 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 2655
 238. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały
  Wyświetleń: 2645
 239. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2638
 240. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III.
  Wyświetleń: 2634
 241. Bank Żywności w Częstochowie ogłasza nabór lokalnej organizacji partnerskiej na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2631
 242. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2013 rok
  Wyświetleń: 2631
 243. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice od km 0+ 500 do km 1+281.
  Wyświetleń: 2627
 244. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata do pracy na umowę o pracę w celu zastępstwa na stanowisku Podinspektor ds. Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2622
 245. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 2620
 246. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 2619
 247. Sesja nr 7.2015 zwołana na dzień 12 maja 2015 roku
  Wyświetleń: 2610
 248. Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2609
 249. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III.
  Wyświetleń: 2609
 250. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzepice przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2606
 251. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 2596
 252. Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Zajączkach Drugich.
  Wyświetleń: 2588
 253. Przetarg nieograniczony pn.Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Krzepice dla miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie.
  Wyświetleń: 2587
 254. Sesja Nr 4.2015 zwołana na dzień 3 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 2572
 255. Zawiadomienie Burmistrza krzepic o wyłożeniu projektu uproszczonego urządzenia lasów
  Wyświetleń: 2570
 256. NABÓR NA STANOWISKO: PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI OŚWIATOWEJ
  Wyświetleń: 2568
 257. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - działki budowlane w drugiej linii zabudowy ulicy Muznerowskiego
  Wyświetleń: 2560
 258. Sesja Nr 10.2015 zwołana na dzień 17 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 2553
 259. Sesja Nr 9.2015 zwołana na dzień 30 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 2553
 260. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2549
 261. Sesja Nr 43.2014 zwołana na dzień 27 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 2547
 262. Projekt Uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2534
 263. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych II kwartał 2020 r - ogłoszenie
  Wyświetleń: 2526
 264. Oferta na prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów 2018 r.
  Wyświetleń: 2499
 265. Program Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 2485
 266. Zaproszenie do składania ofert na modernizację wodociągu w miejscowości Dankowice Trzecie.
  Wyświetleń: 2483
 267. Wykaz nieruchomości położonej w Krzepicach, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2479
 268. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 2475
 269. Mały Grant 2019 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 2474
 270. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z modernizacją wodociągu.
  Wyświetleń: 2472
 271. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 2462
 272. Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2453
 273. Informacja Burmistrza Krzepic o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Krzepice siecią wodociągową przez ZDKiM w Krzepicach
  Wyświetleń: 2449
 274. Sesja Nr 5.2015 zwołana na dzień 26 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 2443
 275. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni ulicy Kuźniczka w km 27+139÷28+737 m. Krzepice
  Wyświetleń: 2439
 276. Sesja Nr 2.2014 zwołana na dzień 18 grudnia 2014 roku
  Wyświetleń: 2439
 277. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kolektora deszczowego do obsługi ulicy Częstochowskiej
  Wyświetleń: 2438
 278. Sesja Nr 49.2014 zwołana na dzień 20 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 2430
 279. Sesja Nr 41.2013 zwołana na dzień 18 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 2426
 280. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 2425
 281. Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2419
 282. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 2411
 283. Sesja Nr 12.2015 zwołana na dzień 29 października 2015 r.
  Wyświetleń: 2409
 284. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice na lata 2013 - 2032
  Wyświetleń: 2404
 285. OBWIESZCZENIE o odmowie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 2401
 286. Zaproszenie do złożenia oferty na zdanie pn.Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice - wariant II od km 0+ 500,00 do km 0+950,00 – etap II.
  Wyświetleń: 2399
 287. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - uzupełnienie strojów
  Wyświetleń: 2395
 288. Siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno -usługową, położoną w Krzepicach przy drodze projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/9
  Wyświetleń: 2375
 289. Sesja Nr 44.2014 zwołana na dzień 27 marca 2014 roku
  Wyświetleń: 2369
 290. Afrykański pomór świń (ASF)
  Wyświetleń: 2367
 291. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice od km 0+000,00 do km 0+500,00
  Wyświetleń: 2350
 292. Zapytanie cenowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania : Budowa zatoki autobusowej w DK 43 w m. Szarki Gmina Krzepice.
  Wyświetleń: 2350
 293. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2337
 294. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Krzepicach, zapisanej jako działka nr 3889/17
  Wyświetleń: 2328
 295. Sesja Nr 47.2014 zwołana na dzień 31 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 2328
 296. Sesja Nr 11.2015 zwołana na dzień 9 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2324
 297. Sesja Nr 25.2012 zwołana na dzień 30 października 2012r.
  Wyświetleń: 2322
 298. Przetarg na sprzedaż działki w obrębie ul. Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2317
 299. Akty 2018 rok
  Wyświetleń: 2316
 300. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 2310
 301. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2309
 302. Sesja Nr 26.2012 zwołana na dzień 29 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 2309
 303. Sesja Nr 32.2017 zwołana na dzień 28 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 2309
 304. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Budowa chodników w m. Starokrzepice.
  Wyświetleń: 2306
 305. Prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów
  Wyświetleń: 2305
 306. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu od SUW w ul. Mickiewicza i Ks. Muznerowskiego o dł. ok. 1200m.
  Wyświetleń: 2297
 307. Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ulica Konopnickiej w Krzepicach, odcinek I.
  Wyświetleń: 2296
 308. Wzory druków
  Wyświetleń: 2288
 309. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 2282
 310. Przetarg nieograniczony pn.Przebudowa nawierzchni ul. Praga w km 0+ 000 - 0+300 wraz z przepustem drogowym w m. Krzepice.
  Wyświetleń: 2281
 311. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
  Wyświetleń: 2280
 312. Sesja Nr 3.2014 zwołana na dzień 30 grudnia 2014 roku
  Wyświetleń: 2276
 313. Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 43 na odcinku Jaworzno - Julianpol
  Wyświetleń: 2266
 314. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2262
 315. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2018 r
  Wyświetleń: 2258
 316. Raporty o stanie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2256
 317. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie ustawienia kurtynlub mgławic wodnych
  Wyświetleń: 2255
 318. Sesja Nr 30.2017 zwołana na dzień 12 września 2017 r.
  Wyświetleń: 2250
 319. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639177S w m. Zajączki Pierwsze relacji Zajączki Pierwsze - Zimnowoda w km 0+000-0+380.
  Wyświetleń: 2246
 320. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 2246
 321. Sesja Nr 31.2017 zwołana na dzień 16 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 2241
 322. Opinia Państwowego Instutu Weterynaryjnego dot. występowania ognisk grypy ptaków
  Wyświetleń: 2237
 323. Sesja Nr 1.2014 zwołana na dzień 27 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 2233
 324. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
  Wyświetleń: 2229
 325. Przetarg na sprzedaż działki w Dankowicach Drugich
  Wyświetleń: 2220
 326. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dot. Płyty Rynku w Krzepicach
  Wyświetleń: 2208
 327. Sesja Nr 48.2014 zwołana na dzień 9 października 2014 roku
  Wyświetleń: 2190
 328. Przetarg nieograniczony pn. Kanalizacja sanitarna Starokrzepice ulica Jaworowa zlewnia przepompowni sieciowych P-5 i P-6.
  Wyświetleń: 2187
 329. Sesja Nr 22.2012 zwołana na dzień 8 maja 2012r.
  Wyświetleń: 2187
 330. Informacja dotycząca naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 2186
 331. Sesja nr 29/2013 zwołana na dzień 31.01.2013r.
  Wyświetleń: 2183
 332. Sesja Nr 42.2018 zwołana na dzień 18 października 2018 roku
  Wyświetleń: 2183
 333. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2180
 334. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Częstochowską w Krzepicach
  Wyświetleń: 2180
 335. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2176
 336. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2018 r
  Wyświetleń: 2171
 337. Sesja nr 31/2013 zwołana na dzień 18.03.2013r.
  Wyświetleń: 2168
 338. Sesja nr 33/2013 zwołana na dzień 9.05.2013r.
  Wyświetleń: 2166
 339. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie operatów szacunkowych
  Wyświetleń: 2156
 340. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont chodnika w ulicy Kuźniczka w Krzepicach na dł. 300 m od ulicy Skłodowskiej
  Wyświetleń: 2151
 341. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 2146
 342. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2144
 343. Sesja nr 30/2013 zwołana na dzień 28.02.2013r.
  Wyświetleń: 2143
 344. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych
  Wyświetleń: 2140
 345. Sprzedaż działki w obrębie ulicy Rolniczej i obwodnicy
  Wyświetleń: 2135
 346. Sesja Nr 37.2018 zwołana na dzień 14 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 2132
 347. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2130
 348. Sesja Nr 33.2018 zwołana na dzień 20 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 2118
 349. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2117
 350. KURENDA dot. wałęsających się psów
  Wyświetleń: 2115
 351. Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzepice ul. Mickiewicza i ul. Sosnowa.
  Wyświetleń: 2110
 352. Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzepicach..
  Wyświetleń: 2098
 353. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m² położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 2095
 354. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2094
 355. Wyniki otwartego konkursu zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2094
 356. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - udroznoienie rowu melioracyjnego przy ul. Wieluńskiej
  Wyświetleń: 2090
 357. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni oraz przebudowę chodników i budowę miejsc parkingowych w ulicy Kościuszki w Krzepicach
  Wyświetleń: 2088
 358. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
  Wyświetleń: 2086
 359. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2014 rok
  Wyświetleń: 2085
 360. Przetarg nieograniczony pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2019 - 2022.
  Wyświetleń: 2081
 361. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 2076
 362. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pt: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krzepice na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2022 roku
  Wyświetleń: 2074
 363. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków OSP w m. Starokrzepice i Dankowice
  Wyświetleń: 2073
 364. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie transportu publicznego
  Wyświetleń: 2072
 365. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2011 rok
  Wyświetleń: 2065
 366. Ogłoszenie konkursu na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 2064
 367. Petycja Nr 1.2019
  Wyświetleń: 2059
 368. Program Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi...na 2015 rok
  Wyświetleń: 2047
 369. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 2047
 370. Informacja ws. nowych zasad realizacji obowiązku meldunkowego
  Wyświetleń: 2040
 371. Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2034
 372. Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągiem na zewnątrz budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 2028
 373. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno -usługową, położoną w Krzepicach przy drodze projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą
  Wyświetleń: 2017
 374. Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę drogi gminnej ulica Łękawica w m. Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 2013
 375. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 2010
 376. Przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice - Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 2005
 377. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  Wyświetleń: 2001
 378. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku OSP Krzepice przy ul. Strażackiej nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 1996
 379. Przetarg nieograniczony pn. Remont dróg gminnych nr 639164S ul. Parcele, nr 639166S ul. Polna w miejscowości Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 1994
 380. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pt: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1979
 381. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Brzozowej, Klonowej i Lipowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1979
 382. Sesja Nr 29.2017 zwołana na dzień 27 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1973
 383. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III o dł. ok. 600 m.
  Wyświetleń: 1971
 384. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 1968
 385. Przetarg nieograniczony pn.Przebudowa szkolnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Krzepicach..
  Wyświetleń: 1967
 386. Przetarg na sprzedaż działki w Dankowicach Drugich
  Wyświetleń: 1963
 387. Sesja nr 32/2013 zwołana na dzień 8.04.2013r.
  Wyświetleń: 1960
 388. Sesja Nr 28.2017 zwołana na dzień 23 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 1958
 389. Sprzedaż działki w obrębie ulicy Rolniczej
  Wyświetleń: 1957
 390. Sesja Nr 28.2012 zwołana na dzień 20 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 1956
 391. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie dot. wyników badań i ocen stanu środowiska
  Wyświetleń: 1949
 392. Ogłoszenie otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1948
 393. Przetarg w obrębie ulicy Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1939
 394. Przetarg nieograniczony pn.Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 1933
 395. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
  Wyświetleń: 1923
 396. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2012 rok
  Wyświetleń: 1899
 397. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 1885
 398. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie zajęć dydaktycznych.
  Wyświetleń: 1884
 399. Nabór na stanowisko Inspektor ds Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Dróg
  Wyświetleń: 1879
 400. Unieważniony: Przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice - Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 1875
 401. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1863
 402. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1861
 403. Przetarg nieograniczony pn. Budowa parkingu wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową w miejscowości Starokrzepice.
  Wyświetleń: 1851
 404. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
  Wyświetleń: 1845
 405. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata do pracy na stanowisko Podinspektor ds Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 1838
 406. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Krzepicach przy ul. Dąbrowskiego.
  Wyświetleń: 1836
 407. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1835
 408. Informacja Wojewody Śląskiego na temat konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2018"
  Wyświetleń: 1819
 409. Ogłoszenie otwartego konkursu na zadania sportowe w 2018 roku
  Wyświetleń: 1819
 410. Ogłoszenie wyników konkursu na zadania sportowe
  Wyświetleń: 1813
 411. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1809
 412. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 842 194,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 1808
 413. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 1808
 414. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1805
 415. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie audytu energetycznego
  Wyświetleń: 1802
 416. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017 – 2025
  Wyświetleń: 1795
 417. Sesja nr 4.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 29 stycznia 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1783
 418. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie czynności geodezyjnych
  Wyświetleń: 1783
 419. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1780
 420. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 842 194,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Wyświetleń: 1779
 421. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1775
 422. Przetarg nieograniczony pn.Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Dankowicach.
  Wyświetleń: 1773
 423. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ulicy Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 1771
 424. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
  Wyświetleń: 1768
 425. Sesja nr 3.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 28 grudnia 2018 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 1766
 426. Unieważniono - Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej z obowiązkiem zakupu drewna i uporządkowaniem terenu.
  Wyświetleń: 1752
 427. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 1745
 428. Akty 2019 rok.
  Wyświetleń: 1734
 429. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa
  Wyświetleń: 1730
 430. Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1723
 431. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1719
 432. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 1717
 433. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
  Wyświetleń: 1716
 434. ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ - informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku
  Wyświetleń: 1713
 435. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 1713
 436. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 1708
 437. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych III kwartał 2019 r.
  Wyświetleń: 1704
 438. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1701
 439. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1699
 440. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. M. Skłodowskiej-Curie w Krzepicach
  Wyświetleń: 1688
 441. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w Dankowicach
  Wyświetleń: 1688
 442. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika – ulica Dąbrowskiego w Krzepicach – Etap I.
  Wyświetleń: 1673
 443. Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1661
 444. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową, położonej w Krzepicach przy drodze gruntowej projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/15
  Wyświetleń: 1657
 445. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg wraz z odwodnieniem w Krzepicach
  Wyświetleń: 1657
 446. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Krakowskiej 5 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1656
 447. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I kwartał 2020 r
  Wyświetleń: 1653
 448. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1648
 449. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Praga i Sosnowej
  Wyświetleń: 1644
 450. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. Budowa łącznika pomiędzy Osiedlem Dąbrowa i ulicą Częstochowską w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1636
 451. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - nieruchomość zabudowana położona w Krzepicach przy ulicy Kuków 30
  Wyświetleń: 1633
 452. Budowa sieci gazowej w Gminie Krzepice - Schemat przebiegu sieci oraz wstępny harmonogram robót
  Wyświetleń: 1629
 453. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1627
 454. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, objętych granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
  Wyświetleń: 1622
 455. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa ulicy Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1618
 456. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Księgowości Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 1603
 457. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Krzepicach
  Wyświetleń: 1593
 458. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 1590
 459. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa.
  Wyświetleń: 1586
 460. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową, położonej w Krzepicach przy drodze gruntowej projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/16
  Wyświetleń: 1585
 461. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1585
 462. Zaproszenie do wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych
  Wyświetleń: 1583
 463. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz parapetami i obróbka oscieży w gminnych zasobach mieszkaniowych.
  Wyświetleń: 1583
 464. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Krzepice ul. Rolnicza
  Wyświetleń: 1575
 465. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie przygotowania placówek oświatowych do nowego rozporządzenia dot. bezpieczeństwa i higieny w szkołach
  Wyświetleń: 1573
 466. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1570
 467. Zapytanie ofertowe - przygotowanie i realizacja dokumentacji stanowiącej podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii
  Wyświetleń: 1567
 468. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na stanowisko Podinspektor ds Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 1564
 469. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1561
 470. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1557
 471. Zaproszenie do zlożenia oferty na zadanie pn. Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 1553
 472. Uchwała Nr 4.040.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 3 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 1548
 473. Nabór na stanowisko Inspektora ds Programowania Rozwoju i Finansowania Inwestycji
  Wyświetleń: 1541
 474. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 1 850 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1524
 475. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - lokal użytkowy, ul. Krakowska 5, Krzepice
  Wyświetleń: 1519
 476. strona bip testowa
  Wyświetleń: 1514
 477. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1514
 478. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1511
 479. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika – ulica Dąbrowskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1509
 480. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki przy ulicy Chopina w Krzepicach
  Wyświetleń: 1506
 481. Zbiórka odpadów
  Wyświetleń: 1505
 482. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1499
 483. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Krzepice w sprawie statutów Osiedli i Sołectw
  Wyświetleń: 1494
 484. Szacowanie szkód łowieckich po 1 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1491
 485. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krzepicach - Osiedle Dąbrowa
  Wyświetleń: 1480
 486. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia
  Wyświetleń: 1480
 487. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na stanowisko Podinspektora ds Planowania Przestrzennego i Ewidencji Nieruchomości
  Wyświetleń: 1475
 488. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej dla budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1475
 489. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjętych działań w zakresie wykonania oświetlenia na boiskach przy SP Nr 1 i Nr 2 w Krzepicach
  Wyświetleń: 1473
 490. Sesja nr 6.2019 Rady Miejskiej zwołana na dzień 4 czerwca 2019 r. godz. 15.00
  Wyświetleń: 1472
 491. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Remont dróg gminnych.
  Wyświetleń: 1472
 492. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego , ul. Krakowska 5
  Wyświetleń: 1471
 493. Sesja nr 10.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 24 września 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1466
 494. Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw wraz z uzasadnieniem
  Wyświetleń: 1453
 495. Sesja nr 5.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 10 kwietnia 2019 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1452
 496. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - ul. Kuków 30 , Krzepice
  Wyświetleń: 1450
 497. Wniosek - zezwolenie na usunięcie drzew(a)
  Wyświetleń: 1447
 498. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 1445
 499. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie
  Wyświetleń: 1445
 500. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu dróg.
  Wyświetleń: 1443
 501. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m3, położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 1442
 502. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 1432
 503. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa
  Wyświetleń: 1432
 504. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krzepicach (Zarządzenie nr 0050.120.2019)
  Wyświetleń: 1427
 505. Zapytanie ofertowe na wykonanie 2 kompletów dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
  Wyświetleń: 1427
 506. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolniczej, Dąbrowskiego i Magreta w Krzepicach
  Wyświetleń: 1423
 507. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 1419
 508. List Prezesa KRUS do Rolników i Dzieci
  Wyświetleń: 1418
 509. Sesja Nr 1.2018 zwołana na dzień 20 listopada 2018 roku
  Wyświetleń: 1410
 510. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie ustalenia terminu spotkania mieszkańców z inwestorem w sprawie warunków przyłączenia do sieci gazowej
  Wyświetleń: 1409
 511. Uchwały 2017
  Wyświetleń: 1407
 512. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27.
  Wyświetleń: 1406
 513. III Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1403
 514. Zasady umieszczania plaktów wyborczych w pasach dróg gminnych.
  Wyświetleń: 1401
 515. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości
  Wyświetleń: 1398
 516. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych II kwartał 2021 r
  Wyświetleń: 1393
 517. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1392
 518. Komunikaty
  Wyświetleń: 1390
 519. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości
  Wyświetleń: 1385
 520. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego ds Finansowo - Księgowej Obsługi Oświaty
  Wyświetleń: 1384
 521. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m3, położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 1380
 522. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres dziewięciu lat nieruchomości przeznaczonej do rolniczego wykorzystania, położonej w Krzepicach o pow. 11,6906 ha.
  Wyświetleń: 1377
 523. Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m2 położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15.
  Wyświetleń: 1369
 524. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 1367
 525. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjętych działań w zakresie wykonania oświetlenia na parkingu przy SzP Nr 2 w Krzepicach
  Wyświetleń: 1361
 526. Sesja nr 9.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 13 sierpnia 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1360
 527. Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246.
  Wyświetleń: 1359
 528. Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 150 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1357
 529. Przetarg nieograniczony pn.Usługa udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 267 660 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Wyświetleń: 1355
 530. Unieważnienie postępowania - Wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia wzrostu wartości 130 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanit. na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Krzepicach ...
  Wyświetleń: 1349
 531. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę pod ogródki gastronomiczne trzech części płyty Rynku w Krzepicach
  Wyświetleń: 1344
 532. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej nr 639027S ul. Rolnicza w miejscowości Krzepice
  Wyświetleń: 1341
 533. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres dziewięciu lat nieruchomości przeznaczonej do rolniczego wykorzystania, położonej w Krzepicach o pow. 11,6906 ha.
  Wyświetleń: 1340
 534. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1339
 535. Uchwały Rady Miejskiej 2020 r.
  Wyświetleń: 1338
 536. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie utworzenia miejsc parkingowych na ulicy Plac Powstańców Śląskich w Krzepicach
  Wyświetleń: 1337
 537. Ogłoszenie o przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 1324
 538. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, ul. Solna 15
  Wyświetleń: 1323
 539. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Obsługi Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1304
 540. Sesja nr 13.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 26 listopada 2019 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1300
 541. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - lokalu położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 1293
 542. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego o podjętych działaniach w zakresie pozyskania środków na doposażenie, remont stołówek i jadalni w szkołach podstawoowych
  Wyświetleń: 1289
 543. Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m2 położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15.
  Wyświetleń: 1288
 544. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym, położonej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1286
 545. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu, położonych w Krzepicach, ul. Kuków
  Wyświetleń: 1284
 546. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Starokrzepicach, przeznaczonej do rolniczego wykorzystania
  Wyświetleń: 1274
 547. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie
  Wyświetleń: 1273
 548. Informacja o składzie Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1262
 549. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji regazyfikacji LNG
  Wyświetleń: 1260
 550. Nabór wniosków o przyznanie dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest w 2020 r.
  Wyświetleń: 1258
 551. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN 15 kV przy ulicy Księdza Muznerowskiego
  Wyświetleń: 1258
 552. Konsultacje projektów uchwał - zakończone
  Wyświetleń: 1252
 553. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krzepicach (Zarządzenie nr 0050.108.2019)
  Wyświetleń: 1251
 554. Rejestry
  Wyświetleń: 1247
 555. Unieważnienie postępowania - Wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia wzrostu wartości 82 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Starokrzepicach...
  Wyświetleń: 1246
 556. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 07.06.2018 r.
  Wyświetleń: 1241
 557. Mały Grant 2019 - upowszechnianie sportu - prowadzenie drużyn piłki nożnej przez wykwalifikowanych trenerów
  Wyświetleń: 1240
 558. Konsultacje projektu uchwały - zakończone
  Wyświetleń: 1234
 559. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 1230
 560. Sesja nr 16.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 27 lutego 2020 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1228
 561. Konsultacje projektów uchwał - zakończone
  Wyświetleń: 1218
 562. Protokół z sesji nr 1.2018
  Wyświetleń: 1218
 563. Interpelacja radnego Mariusza Drosia dot. sposobu realizacji inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami o przeprowadzenie kontroli w/w inwestycji
  Wyświetleń: 1217
 564. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2017r.
  Wyświetleń: 1216
 565. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dotyczy budowy łącznika pomiedzy ulicą Częstochowską a ulicą Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 1215
 566. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji LNG wraz z stacją redukcyjno-pomiarową i niezbędną infrastrukturą
  Wyświetleń: 1214
 567. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie możliwości ubiegania się o środki z Funduszu Europejskiego
  Wyświetleń: 1211
 568. Unieważniono - Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę aparatów nadciśnieniowych typu AirGo Fix.
  Wyświetleń: 1205
 569. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1198
 570. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na stanowisko: Podinspektor ds Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 1194
 571. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie uzupełnienia lamp oświetleniowych
  Wyświetleń: 1191
 572. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1189
 573. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 1184
 574. Wykaz nieruchomości, położonej w Krzepicach, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany (Zarządzenie nr 0050.109.2019)
  Wyświetleń: 1179
 575. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1174
 576. Sesja nr 7.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 25 czerwca 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1174
 577. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krzepicach ul. Generała Fieldorfa-Nila
  Wyświetleń: 1166
 578. Sprawozdanie za 2018 rok z Realizacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 1165
 579. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 1164
 580. Informacja o realizacji na terenie województwa śląskiego czerwcowych badań rolniczych
  Wyświetleń: 1162
 581. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych
  Wyświetleń: 1162
 582. Sesja nr 12.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 5 listopada 2019 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1160
 583. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przeglądów dróg gminnych i mostów.
  Wyświetleń: 1158
 584. Ogłoszenie wyników konkursu na zadania sportowe na 2019 rok
  Wyświetleń: 1153
 585. Przetarg nieograniczony pn.Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27.
  Wyświetleń: 1149
 586. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. użytkowej 32,30 m2 wraz z częściami przynależnymi, znajdującego się na parterze w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Krzepicach przy ulicy Solnej 6a.
  Wyświetleń: 1138
 587. Protokół z sesji nr 4.2019
  Wyświetleń: 1132
 588. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1132
 589. Sesja nr 14.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 30 grudnia 2019 roku na godz. 9.00
  Wyświetleń: 1131
 590. INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
  Wyświetleń: 1127
 591. Nabór na stanowisko Informatyka
  Wyświetleń: 1125
 592. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27
  Wyświetleń: 1124
 593. Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r.
  Wyświetleń: 1124
 594. Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  Wyświetleń: 1122
 595. Protokół z sesji nr 2.2018
  Wyświetleń: 1122
 596. Ogłszenie przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 1112
 597. Petycja Nr 5.2019
  Wyświetleń: 1094
 598. Sesja nr 8.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 2 sierpnia 2019 r. na godz. 8.00
  Wyświetleń: 1093
 599. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 1080
 600. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania sportowe w 2019 roku
  Wyświetleń: 1078
 601. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjęcia działania mającego na celu modernizację ścieszki pieszo rowerowej wzdłuż ulicy Wieluńskiej od ulicy Dolnej do ul. Skłodowskiej
  Wyświetleń: 1073
 602. Unieważnione - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141S w miejscowości Lutrowskie, Gmina Krzepice.
  Wyświetleń: 1072
 603. Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzepice w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 1069
 604. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DZIAŁKA BUDOWLANA PRZY UL. KS. STASIEWICZA
  Wyświetleń: 1067
 605. Wykonanie 130 operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej położnych w Krzepicach przy ul: Kuźniczka, 17 Stycznia, Dworcowa, Przemysłowa, Piaskowa
  Wyświetleń: 1062
 606. Petycja Nr 2.2019
  Wyświetleń: 1057
 607. Sesja nr 11.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 15 października 2019 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 1056
 608. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. użytkowej 32,30 m2 wraz z częściami przynależnymi, znajdującego się na parterze w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Krzepicach przy ulicy Solnej 6a.
  Wyświetleń: 1054
 609. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, w trybie przetargowym, położonej w Starokrzepicach
  Wyświetleń: 1051
 610. Wybory Prezydenta RP 2020 - zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1049
 611. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dotyczy budowy linii kablowej wraz z budową złącza kablowego, na terenie dz. nr 2473, 2603,2519,2520/8,2520/5 poł. w Krzepicach
  Wyświetleń: 1046
 612. Ogłoszenie o przetargu - lokal użytkowy poł. w Starokrzepicach, przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 1043
 613. OGŁOSZENIE Burmistrza Krzepic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice,
  Wyświetleń: 1041
 614. Przetarg nieograniczony pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1038
 615. Przetarg nieograniczony pn. Budowa dróg gminnych nr 639001S ul. Generała Andersa, nr 639047S ul. Księdza Stasiewicza, nr 639048S ul. Brzozowa i nr 639049S ul. Lipowa w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1036
 616. Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1029
 617. Ogłoszenie konsultacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
  Wyświetleń: 1023
 618. Sesja nr 17.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 5 maja 2020 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1023
 619. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzepicach ogłosiła przetarg nieograniczony pn. Przebudowa kuchni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1023
 620. OGŁOSZENIE O TRZECIM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KRZEPICE
  Wyświetleń: 1021
 621. Przetarg nieograniczony pn. "Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach" – etap I.
  Wyświetleń: 1019
 622. WYBORY DO ŚLĄSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
  Wyświetleń: 1018
 623. Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż lamp solarnych.
  Wyświetleń: 1018
 624. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 1015
 625. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 639001S ul. Andersa w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1012
 626. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym, położonej w Dankowicach
  Wyświetleń: 1010
 627. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie oświetlenia w ulicach Bursztynowej i Towarowej
  Wyświetleń: 1009
 628. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca opracowania dokumentacji projektowej sali gimnastycznej
  Wyświetleń: 1005
 629. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1001
 630. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca wniosków jakie Urząd złożył lub planuje złożyć do Ministerstwa Sportu na wsparcie inwestycji związanych z infrastrukturą sportową
  Wyświetleń: 998
 631. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Bursztynowej i Tęczowej w Krzepicach
  Wyświetleń: 994
 632. Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż urządzeń na place zabaw.
  Wyświetleń: 992
 633. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotyczaca postawienia znaku drogowego
  Wyświetleń: 990
 634. Zapytanie Radnego Romana Kudelskiego w sprawie obsługi pojemników na odzież używaną
  Wyświetleń: 984
 635. Ogłoszenie o przetargu - część korytarza między biblioteką a korytarzem głównym Urzędu Miejskiego w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 983
 636. Wybory Prezydenta RP 2020
  Wyświetleń: 975
 637. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 972
 638. Wykonanie 82 operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Starokrzepicach przy ul: Oleska, Jaworowa, Polna, Słoneczna
  Wyświetleń: 972
 639. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjęcia działania w zakresie pozyskania środków na modernizację ścieżki pieszo rowerowej w ulicy Wieluńskiej
  Wyświetleń: 967
 640. Protokół z sesji nr 7.2019
  Wyświetleń: 965
 641. Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej.
  Wyświetleń: 962
 642. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.-budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z włączeniem do sieci SN i Nn.Demontaż linii napowietrznej 15 kV oraz wieżowej stacji transfor S-088
  Wyświetleń: 960
 643. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie zamontowania lustra drogowego
  Wyświetleń: 941
 644. Obwieszczenie w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 941
 645. Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 570 674,00 zł.
  Wyświetleń: 941
 646. Protokół z sesji nr 10.2019
  Wyświetleń: 940
 647. Unieważniono - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa, Jesionowa, Księdza Stasiewicza w Krzepicach – wylot kanału ze studnią D-1- I ETAP.
  Wyświetleń: 939
 648. Interpelacja Romana Kudelskiego w sprawie gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 936
 649. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Zajączkach Drugich
  Wyświetleń: 936
 650. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się o środki finansowe z Funduszu Europejskiego
  Wyświetleń: 934
 651. Zaproszenie do złożenia oferty na oznakowanie poziome grubowarstwowe na drogach gminnych.
  Wyświetleń: 934
 652. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowaniaw sprawiw wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego
  Wyświetleń: 933
 653. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca naprawy studzienek
  Wyświetleń: 930
 654. IV Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 925
 655. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Krzepice automatów butelkowych służących do skupu plastikowych butelek
  Wyświetleń: 918
 656. Mały Grant 2019 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 917
 657. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice - Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podł
  Wyświetleń: 915
 658. Sesja nr 15.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 5 lutego 2020 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 912
 659. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 900
 660. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się w ramach ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu dotacji na 2020 rok
  Wyświetleń: 897
 661. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę znaków drogowych
  Wyświetleń: 897
 662. Petycja Nr 1.2020
  Wyświetleń: 894
 663. Interpelacja Romana Kudelskiego w sprawie organizacji dyżurów wakacyjnych w porzedszkolach publicznych
  Wyświetleń: 893
 664. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 893
 665. Wykaz nieruchomości przenaczonych do wynajmu dot. Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 893
 666. OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY
  Wyświetleń: 886
 667. Przetarg nieograniczony pn. Remont drogi gminnej nr 639162 S ul. Główna w miejscowości Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 885
 668. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego za budynkiem OSP w miejscowości Starokrzepice.
  Wyświetleń: 882
 669. Petycja Nr 4.2019
  Wyświetleń: 881
 670. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DZIAŁKA ROLNA W KRZEPICACH
  Wyświetleń: 878
 671. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 639037S ulicy Ustronnej w miejscowości Krzepice.
  Wyświetleń: 878
 672. Unieważnione - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu w ramach projektu pn. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lutrowskie.
  Wyświetleń: 878
 673. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca realizacji wniosków Osiedli i Sołectw
  Wyświetleń: 877
 674. Zaproszenie do złożenia oferty na oznakowanie poziome cienkowarstwowe na drogach gminnych.
  Wyświetleń: 874
 675. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotyczącao ile procent zwiększona została subwencja oświatowa, porównując rok 2018 do 2019
  Wyświetleń: 873
 676. Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 873
 677. Przetarg nieograniczony pn. Budowa dróg gminnych Nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 872
 678. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ ( PRZY UL. JASNEJ W KRZEPICACH)
  Wyświetleń: 872
 679. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca podjęcia działań zmierzających do bieżącej naprawy ubytków w nawierzchni na drogach gminnych
  Wyświetleń: 870
 680. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie zamontowania lustra drogowego
  Wyświetleń: 870
 681. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
  Wyświetleń: 868
 682. Interpelacja Romana Kudelskiego dotyczaca napraw ubytków i załamań w nawierzchni na drogach gminnych
  Wyświetleń: 865
 683. Przetarg nieograniczony pn. Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 864
 684. ZAPYTANIE OFERTOWE - DOTYCZY WYŁAPYWANIA I ODBIORU BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY KRZEPICE
  Wyświetleń: 864
 685. Mały Grant 2019 - zakup strojów sportowych
  Wyświetleń: 863
 686. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca skutków finansowych związanych ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli
  Wyświetleń: 862
 687. Unieważniono:Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowy dróg wraz z odwodnieniem w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza w Krzepicach.
  Wyświetleń: 859
 688. Zapytanie o cenę na wykonanie remontu ul. Szarlejka w m. Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 859
 689. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca ponowenie skutków finansowych związanych ze wzrostem wynagrodzeń
  Wyświetleń: 855
 690. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Budowa dróg gminnych Nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 855
 691. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 854
 692. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie oszacowania wysokości strat w dochodach budżetowych gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
  Wyświetleń: 849
 693. Zapytanie cenowe na remont drogi gminnej w m. Zajączki Drugie ul. Szarlejka.
  Wyświetleń: 843
 694. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o zawieszeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 842
 695. Akty 2020 rok
  Wyświetleń: 841
 696. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotyczaca podjęcia działań zmierzających do bieżącej naprawy ubytków i załamań w nawierzchni w drogach gminnych
  Wyświetleń: 841
 697. Dodatkowe zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 839
 698. Interpelacja Radnego Kudelskiego w sprawie utworzenia miejsc parkingowych
  Wyświetleń: 836
 699. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie pozyskania środków z Funduszu Europejskiego na rozwój usług zdrowotnych
  Wyświetleń: 825
 700. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie dostępu do świadczeń ogólnostomatologicznych
  Wyświetleń: 820
 701. Postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy dróg wraz z odwodnieniem w Osiedlu Andersa
  Wyświetleń: 818
 702. ZAPYTANIE OFERTOWE - DOTYCZY ODBIORU ZWŁOK PADŁYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY KRZEPICE W 2020 R.
  Wyświetleń: 812
 703. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 811
 704. Petycja Nr 3.2019
  Wyświetleń: 809
 705. Protokół z sesji nr 11.2019
  Wyświetleń: 809
 706. Bezpłatne badania w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu C
  Wyświetleń: 807
 707. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca stanu przygotowań instytucji publicznych w przypadku wystąpienia koronawirusa
  Wyświetleń: 807
 708. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa trwa nabór składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego
  Wyświetleń: 804
 709. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie zasad rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych
  Wyświetleń: 800
 710. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca pomocy osobom starszym i samotnym w związku z epidemią koronawirusa
  Wyświetleń: 793
 711. Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Krzepice
  Wyświetleń: 791
 712. Protokół z sesji nr 6.2019
  Wyświetleń: 791
 713. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu w ramach projektu pn. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lutrowskie.
  Wyświetleń: 786
 714. Mały Grant 2019 - upowszechnianie sportu - dosprzętowienie klubu
  Wyświetleń: 784
 715. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w miejscowościach Zajączki Pierwsze i Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 782
 716. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. wynajmu lokalu użytkowego w Starokrzepicach, przy ul. Oleskiej
  Wyświetleń: 779
 717. Zapytanie ofertowe. Sporządzenie projektów organizacji ruchu drogowego wraz z uzyskaniem zatwierdzeń.
  Wyświetleń: 779
 718. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 776
 719. Protokół z sesji nr 8.2019
  Wyświetleń: 775
 720. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: "Zabezpieczenie korony murów i półkolumn frontonu synagogi w Krzepicach."
  Wyświetleń: 768
 721. OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW
  Wyświetleń: 767
 722. Protokół z sesji nr 12.2019
  Wyświetleń: 765
 723. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się o sfinansowanie zakupu dla uczniów i nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
  Wyświetleń: 757
 724. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Ustronna w Krzepicach.
  Wyświetleń: 756
 725. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dot. działań Urzędu Miejskiego w Krzepicach w związku z wprowadzeniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 755
 726. Protokół z sesji nr 9.2019
  Wyświetleń: 754
 727. Mały Grant 2020 - XVI Grand Prix w tenisie stołowych
  Wyświetleń: 753
 728. Protokół z sesji nr 13.2019
  Wyświetleń: 751
 729. Unieważniony - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w miejscowościach: Lutrowskie, Zajączki Pierwsze, Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 750
 730. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania sportowe w 2020 roku
  Wyświetleń: 749
 731. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości wdrożenia usługi-aplikacji Eco Harmonogram "Czyste Miasto"
  Wyświetleń: 748
 732. Przetarg nieograniczony pn.Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 748
 733. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca wsparcia finansowego na doposażenie stołówek szkolnych
  Wyświetleń: 741
 734. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy wieży teleinformatycznej transmisji danych INT_99030_Starokrzepice
  Wyświetleń: 740
 735. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Dostawa 10 aparatów nadciśnieniowych typu AirGo Fix i masek dla jednostek OSP Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 735
 736. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 732
 737. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości sfinansowania zakupu maseczek ochronnych
  Wyświetleń: 729
 738. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca uzupełnienia nazw ulic na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 728
 739. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 728
 740. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne.
  Wyświetleń: 726
 741. TERMINARZE POLOWAŃ ZBIOROWYCH
  Wyświetleń: 725
 742. Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dróg wraz z odwodnieniem w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza w Krzepicach
  Wyświetleń: 722
 743. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w ulicach Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza
  Wyświetleń: 717
 744. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej (ul. Księdza Muznerowskiego)
  Wyświetleń: 716
 745. UNIEWAŻNIONO. Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej, dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej, wraz ze zjazdem z drogi krajowej nr 43."
  Wyświetleń: 714
 746. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Krzepice w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży w formie posiłku
  Wyświetleń: 713
 747. Przetarg nieograniczony pn. Usługa udzielenia Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 300 000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Wyświetleń: 708
 748. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 707
 749. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa, Jesionowa, Księdza Stasiewicza w Krzepicach – wylot kanału ze studnią D-1- I ETAP
  Wyświetleń: 703
 750. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca uzupełnienia nazw ulic na terenie gminy Krzepice
  Wyświetleń: 699
 751. Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 639027S ul. Rolnicza w miejscowości Krzepice."
  Wyświetleń: 699
 752. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości stworzenia spółki celowej
  Wyświetleń: 695
 753. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 694
 754. Mały Grant 2020 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 693
 755. Protokół z Sesji nr 15.2020
  Wyświetleń: 692
 756. Ogłoszenie dotyczące zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 690
 757. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krzepicach w okręgu wyborczym nr 1
  Wyświetleń: 690
 758. Zaproszenie do składania ofert (powtórne) na zadanie pn.: "Zabezpieczenie korony murów i półkolumn frontonu synagogi w Krzepicach."
  Wyświetleń: 686
 759. Sesja nr 18.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 7 lipca 2020 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 684
 760. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - PŁYTA RYNKU
  Wyświetleń: 683
 761. Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141S w miejscowości Lutrowskie, Gmina Krzepice - odcinek od km 0 + 950 do km 1+ 286”.
  Wyświetleń: 681
 762. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 671
 763. Protokół z Sesji nr 14.2019
  Wyświetleń: 670
 764. Zaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont ul. Solnej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Dzielnej.
  Wyświetleń: 667
 765. Protokół z Sesji nr 15.2020
  Wyświetleń: 664
 766. Zaproszenie (powtórne) do składania ofert na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej, dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej, wraz ze zjazdem z drogi krajowej nr 43."
  Wyświetleń: 659
 767. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY
  Wyświetleń: 658
 768. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia
  Wyświetleń: 656
 769. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o nr KLB2508A wraz z instalacją ELEKTROENERGETYCZNĄ
  Wyświetleń: 652
 770. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 650
 771. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 642
 772. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się o sfinansowanie zakupu sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych
  Wyświetleń: 641
 773. Protokół z Sesji nr 16.2020
  Wyświetleń: 637
 774. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia
  Wyświetleń: 635
 775. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca wykorzystania środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów
  Wyświetleń: 631
 776. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadania sportowe na 2020 rok
  Wyświetleń: 625
 777. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z włączeniem do sieci SN i Nn.Demontaż linii napowietrznej 15 kV oraz wieżowej stacji transfor S-088
  Wyświetleń: 615
 778. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 612
 779. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - informacja
  Wyświetleń: 609
 780. Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych i dróg wewnętrznych, których zarządcą jest Burmistrz Krzepic.
  Wyświetleń: 603
 781. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 602
 782. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy słupowej stacji transformatorowej S-302 „Zajączki Szarki” wraz z przebudową linii SN i nN”,
  Wyświetleń: 601
 783. Zapytanie ofertowe na sporządzenie projektów zagospodarowania działki lub terenu.
  Wyświetleń: 599
 784. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o nr KLB2508A wraz z instalacją ELEKTROENERGETYCZNĄ
  Wyświetleń: 596
 785. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa słupowej stacji transformatorowej S-302 "Zajączki Szarki" wraz z przebudową linii SN i nN"
  Wyświetleń: 595
 786. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU - UL. OLESKA 246 W STAROKRZEPICACH
  Wyświetleń: 589
 787. Protokół z Sesji nr 17.2020
  Wyświetleń: 587
 788. Sesja nr 19.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 8 września 2020 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 587
 789. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT
  Wyświetleń: 579
 790. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - LOKAL UŻYTKOWY W STAROKRZEPICACH PRZY UL. OLESKIEJ
  Wyświetleń: 575
 791. Sprawozdanie za 2019 rok z Realizacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 575
 792. Sesja nr 20.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 15 października 2020 roku na godz. 15.30
  Wyświetleń: 574
 793. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 562
 794. Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji pierwszego etapu inwestycji pn.: "Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach."
  Wyświetleń: 559
 795. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o odmowie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy wieży teleinformatycznej transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"”
  Wyświetleń: 551
 796. Przetarg nieograniczony pn. Usługa udzielenia Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 333 166,37 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  Wyświetleń: 543
 797. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DZIAŁKA BUDOWLANA PRZY UL. KS. STASIEWICZA
  Wyświetleń: 535
 798. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania oraz kategorii dzieci, na które udzielana jest dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Krzepice
  Wyświetleń: 518
 799. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż urządzeń zabawowych.
  Wyświetleń: 517
 800. Sesja nr 23.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 29 grudnia 2020 roku na godz. 9.00
  Wyświetleń: 512
 801. Nabór na stanowisko Podinspektora ds Księgowości Budżetowej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 511
 802. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca realizacji wniosków Osiedli i Sołectw
  Wyświetleń: 510
 803. Mały Grant 2020 - Klub Biegacza Florian - zakup obuwia sportowego
  Wyświetleń: 505
 804. Zaproszenie do składania ofert na zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Towarowej i przy ulicy Bursztynowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 498
 805. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141S w miejscowości Lutrowskie, Gmina Krzepice - odcinek od km 0 + 950 do km 1+ 286”.
  Wyświetleń: 498
 806. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa wieży teleinformatycznej transmisji danych INT_99030_ Starokrzepice" w miejscowości Starkorzepice
  Wyświetleń: 491
 807. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 639144S ul. Młyńskiej w Starokrzepicach."
  Wyświetleń: 486
 808. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn."Remont drogi gminnej ulicy Solnej na odcinku od ul. Dzielnej do ul. Szkolnej w Krzepicach."
  Wyświetleń: 485
 809. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 466
 810. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 464
 811. Protokół z Sesji nr 18.2020
  Wyświetleń: 462
 812. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2019 r.
  Wyświetleń: 461
 813. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
  Wyświetleń: 453
 814. Zapytanie ofertowe na roboty budowlane. Adaptacja szatni w Szkole Podstawowej nr 1 w Krzepicach, ul. Mickiewicza 13/17 na potrzeby archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 453
 815. OGŁOSZENIE O PRZETARGACH - DZIAŁKI BUDOWLANE W DRUGIEJ LINII ZABUDOWY UL. MUZNEROWSKIEGO
  Wyświetleń: 449
 816. Sesja nr 22.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 07 grudnia 2020 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 448
 817. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
  Wyświetleń: 448
 818. Udostępnienie kanału technologicznego
  Wyświetleń: 446
 819. OBWIESZCZENIE Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących
  Wyświetleń: 443
 820. Sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont odcinka drogi gminnej nr 639145S, ul. Polna w Starokrzepicach.
  Wyświetleń: 442
 821. Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznych (podstawowych) przeglądów dróg i drogowych obiektów inżynierskich zarządzanych przez Burmistrza Krzepic.
  Wyświetleń: 442
 822. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
  Wyświetleń: 440
 823. Sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont odcinka drogi gminnej nr 639144S, ul. Młyńska w Starokrzepicach.
  Wyświetleń: 428
 824. Powtórne zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 639144S ul. Młyńskiej w Starokrzepicach."
  Wyświetleń: 425
 825. Sesja nr 24.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 19 stycznia 2021 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 424
 826. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pt. ,,Budowie gazociągu średniego ciśnieni PE przy ulicach: Stasiewicza, Brzozowej i Lipowej. .
  Wyświetleń: 419
 827. Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: "Budowa dróg gminnych Nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach." UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 413
 828. ZAPYTANIE OFERTOWE - ODBIÓR PADŁYCH ZWIERZĄT W ROKU 2021
  Wyświetleń: 410
 829. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 409
 830. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy waz z dobudową klatki schodowej i szybu windowego...
  Wyświetleń: 407
 831. Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  Wyświetleń: 404
 832. Sesja nr 21.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 23 października 2020 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 400
 833. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągu dróg zarządzanych przez Burmistrza Krzepic.
  Wyświetleń: 400
 834. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 399
 835. Mały Grant 2020 - upowszechnianie sportu - prowadzenie drużyn piłki nożnej
  Wyświetleń: 396
 836. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 393
 837. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,,Starokrzepice 3” wraz z włączeniem do sieci SN i NN )...
  Wyświetleń: 389
 838. Mały Grant 2020 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 388
 839. Zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie, dostawę i montaż regałów przesuwnych do archiwum zakładowego Urzędu miejskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 383
 840. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 382
 841. Ogłoszenie konsultacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
  Wyświetleń: 382
 842. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 378
 843. Zaproszenie do składania ofert na dostawę kruszywa drogowego.
  Wyświetleń: 378
 844. ZAPYTANIE OFERTOWE - WYŁAPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W ROKU 2021
  Wyświetleń: 370
 845. Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
  Wyświetleń: 365
 846. Protokół z Sesji nr 19.2020
  Wyświetleń: 353
 847. Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: "Budowa dróg gminnych Nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach." POWTÓRNE
  Wyświetleń: 349
 848. Konsultacje projektów uchwał - zakończone
  Wyświetleń: 340
 849. Akty 2021 rok
  Wyświetleń: 334
 850. Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Krzepice
  Wyświetleń: 333
 851. Informacja o zmianie składu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 329
 852. Protokół z Sesji nr 20.2020
  Wyświetleń: 328
 853. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie sportowe w 2020 roku
  Wyświetleń: 323
 854. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 321
 855. Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 38.368.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
  Wyświetleń: 317
 856. Protokół z Sesji nr 21.2020
  Wyświetleń: 313
 857. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 308
 858. Zapytanie oferetowe w sprawie wykonania remontu świetlicy remizy OSP w Dankowicach Pierwszych
  Wyświetleń: 297
 859. Protokół z Sesji nr 22.2020
  Wyświetleń: 280
 860. Petycja Nr 2.2020
  Wyświetleń: 278
 861. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
  Wyświetleń: 272
 862. Uchwały Rady Miejskiej 2021 r.
  Wyświetleń: 262
 863. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Wykonanie operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości 100 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej.
  Wyświetleń: 262
 864. Protokół z Sesji nr 23.2020
  Wyświetleń: 261
 865. OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU - DZIAŁKI BUDOWLANE W DRUGIEJ LINII ZABUDOWY ULICY MUZNEROWSKIEGO
  Wyświetleń: 257
 866. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 250
 867. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 246
 868. Zapytanie ofertowe dotyczące odnowienia oznakowania poziomego na drogach gminnych zarządzanych przez Burmistrza Krzepic.
  Wyświetleń: 245
 869. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE o średnicy zewnętrznej Φ63 przy ulicy Powstańców Śląskich i ulicy Nadrzecznej
  Wyświetleń: 241
 870. Mały Grant 2020 - Pozyskanie zabytków z wykopalisk do Izby Muzealnej
  Wyświetleń: 239
 871. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE o średnicy zewnętrznej Φ63 przy ulicach: Muznerowskiego i 3-go Maja
  Wyświetleń: 233
 872. Zapytanie ofertowe (powtórne) na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa drogi ul. Ustronna - osiedle Dąbrowa w Krzepicach”.
  Wyświetleń: 231
 873. Protokół z Sesji nr 24.2021
  Wyświetleń: 230
 874. Sesja nr 25.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 23 marca 2021 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 229
 875. Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej i projektu budowlanego dla odcinka tej drogi.
  Wyświetleń: 228
 876. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2019 rok
  Wyświetleń: 225
 877. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie sportowe w 2021 roku
  Wyświetleń: 222
 878. Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy wymagającej pozwolenia na budowę.
  Wyświetleń: 211
 879. Informacja dotycząca gazociągu przy ul. gen. Wł. Andersa w Krzepicach
  Wyświetleń: 210
 880. Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych i dróg wewnętrznych, których zarządcą jest Burmistrz Krzepic.
  Wyświetleń: 202
 881. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY
  Wyświetleń: 201
 882. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ZUŻYTYCH OPON SAMOCHODOWYCH (OSOBOWYCH) - kwiecień 2021 r
  Wyświetleń: 199
 883. Zapytanie ofertowe dotyczace sporządzenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę.
  Wyświetleń: 199
 884. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 182
 885. Zapytanie ofertowe dotyczace sporządzenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę.
  Wyświetleń: 182
 886. Ogłoszenie w sprawie konsultacji uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2021 roku.
  Wyświetleń: 178
 887. Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa drogi ul. Ustronna - osiedle Dąbrowa w Krzepicach”.
  Wyświetleń: 177
 888. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 174
 889. OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRZEPIC W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZASAD WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY KRZEPICE
  Wyświetleń: 169
 890. Konsultacje projektów uchwał - unieważnione
  Wyświetleń: 163
 891. Informacja o podjęciu przez Gminę Krzepice działalności telekomunikacyjnej.
  Wyświetleń: 159
 892. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 158
 893. Sesja nr 26.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 09 kwietnia 2021 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 149
 894. Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę – przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Muznerowskiego
  Wyświetleń: 145
 895. DOSTĘPNOŚĆ
  Wyświetleń: 143
 896. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadania sportowe na 2021 rok
  Wyświetleń: 110
 897. REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE KRZEPICE
  Wyświetleń: 107
 898. Protokół z Sesji nr 25.2021
  Wyświetleń: 83
 899. Protokół z Sesji nr 26.2021
  Wyświetleń: 67
 900. Ogłoszenie konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 52
 901. "Remont budowlano - konserwatorski synagogi w Krzepicach" - etap II.
  Wyświetleń: 15
Wersja XML