Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
597255111467008680907130063621675176431789527000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
365275271137400476386676446371550615123156726592244530663035
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
541025701851367554765691376399525813453537393424533439542349
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
425984013042369509466855945600516484076248087509043362277945
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297332315919523407842584323260230562515324521436533406138167
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
106761461517356155981499216930168583132714931284441684721388
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0098512994766773835479428485119521006010732
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 133476
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 124764
 3. poniżej 130 tys. zł
  Wyświetleń: 86107
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 77181
 5. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 75789
 6. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 68690
 7. Komunikaty
  Wyświetleń: 59192
 8. Sesje Rady Miejskiej - archiwum
  Wyświetleń: 46246
 9. od 130 tys. zł
  Wyświetleń: 38171
 10. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 37493
 11. Nabór na wolne stanowiska pracy.
  Wyświetleń: 32154
 12. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 24199
 13. Uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 18256
 14. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 18243
 15. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków OSP
  Wyświetleń: 16894
 16. Interpelacje i zapytania radnych VIII kadencji
  Wyświetleń: 15032
 17. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 14168
 18. Kierownictwo Urzędu
  Wyświetleń: 13662
 19. Protokoły z obrad Rady Miejskiej - archiwalne
  Wyświetleń: 11287
 20. Sesje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 11276
 21. Godziny pracy Urzędu
  Wyświetleń: 10506
 22. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10482
 23. Burmistrz i Zastępca Burmistrza Krzepic
  Wyświetleń: 9710
 24. Komisje Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 9592
 25. Skład Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 9561
 26. Stawki podatkowe i opłaty
  Wyświetleń: 9345
 27. Przyjmowanie interesantów
  Wyświetleń: 9150
 28. Uwaga! Wybory Samorządowe 2018 - WYNIKI
  Wyświetleń: 9001
 29. Postępowania w sprawie ochrony środowiska wymagające udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 8930
 30. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 8923
 31. Programy, zamierzenia i informacje
  Wyświetleń: 8891
 32. Wybory
  Wyświetleń: 8800
 33. Uchwały Rady Miejskiej 2017 r.
  Wyświetleń: 8373
 34. Uchwały Rady Miejskiej 2011 r.
  Wyświetleń: 8366
 35. Sesja Nr 16.2016 zwołana na dzień 22 marca 2016 roku
  Wyświetleń: 8363
 36. Akty 2017 rok
  Wyświetleń: 8338
 37. Uchwały Rady Miejskiej 2013 r.
  Wyświetleń: 8197
 38. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 8156
 39. Sesja Nr 38.2018 zwołana na dzień 28.06.2018
  Wyświetleń: 8092
 40. Uchwały Rady Miejskiej 2006 r.
  Wyświetleń: 8038
 41. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 8009
 42. Zarządzenia Burmistrza Krzepic
  Wyświetleń: 7801
 43. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 7773
 44. Uchwały Rady Miejskiej 2010 r.
  Wyświetleń: 7759
 45. Sesja Nr 26.2017 zwołana na dzień 21 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 7704
 46. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7255
 47. Spotkanie informacyjne w/s budowy gazociągu
  Wyświetleń: 7181
 48. Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 7173
 49. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 7151
 50. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7099
 51. Protokoły z obrad Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 7090
 52. Katalog spraw wraz ze sposobem ich załatwiania.
  Wyświetleń: 7053
 53. ustalenie środowiskowych uwarunkowań - decyzje
  Wyświetleń: 6980
 54. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 6971
 55. Sesja Nr 6.2015 zwołana na dzień 9 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 6928
 56. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 6885
 57. Ogłoszenie wyników konkursu na zadania sportowe na 2018 rok
  Wyświetleń: 6839
 58. Prognoza długu na 2008 r.
  Wyświetleń: 6825
 59. Uchwały Rady Miejskiej 2016 r.
  Wyświetleń: 6778
 60. Sesja Nr 24.2016 zwołana na dzień 28 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 6730
 61. Wyniki kontroli
  Wyświetleń: 6698
 62. Akty 2015 rok
  Wyświetleń: 6629
 63. Ogłoszenie naboru do Gminnej Rady Seniorów - zmiana terminu
  Wyświetleń: 6600
 64. Pobierz programy
  Wyświetleń: 6421
 65. Ustalenie środowiskowych uwarunkowań - wnioski, postanowienia, postępowanie z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 6344
 66. Rada Miejska
  Wyświetleń: 6332
 67. Losowanie - dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych
  Wyświetleń: 6279
 68. Wzory wniosków
  Wyświetleń: 6249
 69. Akty 2016 rok
  Wyświetleń: 6121
 70. Uchwały Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 6081
 71. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 6048
 72. Uchwały Rady Miejskiej 2014 r.
  Wyświetleń: 6044
 73. Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 5973
 74. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w Krzepicach
  Wyświetleń: 5884
 75. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące budowy biogazowni w Krzepicach ( wyniki)
  Wyświetleń: 5860
 76. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 12.07.2018 r
  Wyświetleń: 5845
 77. Ogłoszenie drugiego przetargu - część korytarza między biblioteką a korytarzem głównym Urzędu Miejskiego w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 5803
 78. Statut Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 5790
 79. Unieważnienie przetargu na najem lokalu pow. 94 m2, poł. w Starokrzepicach ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 5760
 80. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 5753
 81. Sesja Nr 36.2018 zwołana na dzień 22 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 5748
 82. Stanowiska Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 5707
 83. Podstawowe informacje o podmiocie.
  Wyświetleń: 5693
 84. Zawiadomienie o wpisie do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
  Wyświetleń: 5643
 85. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5534
 86. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krzepicach w okręgu wyborczym nr 11- wyniki
  Wyświetleń: 5524
 87. Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii dot. szczepienia przeciw wściekliźnie lisów wolnożyjących
  Wyświetleń: 5514
 88. Sesja Nr 22.2016 zwołana na dzień 9 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 5510
 89. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 5474
 90. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5417
 91. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - rozbudowa stacji regazyfikacji LNG
  Wyświetleń: 5364
 92. Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i solarnych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 5356
 93. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5299
 94. Wykaz kart informacyjnych
  Wyświetleń: 5276
 95. Barszcz Sosnowskiego
  Wyświetleń: 5239
 96. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2018 rok
  Wyświetleń: 5229
 97. Akty 2013 rok
  Wyświetleń: 5177
 98. Konsultace społeczne dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 (wyniki)
  Wyświetleń: 5161
 99. Ogłoszenie konsultacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
  Wyświetleń: 5139
 100. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 5125
 101. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -dot. budowy dróg wraz z odwodnieniem w Osiedlu Andersa
  Wyświetleń: 5113
 102. Sesja Nr 27.2017 zwołana na dzień 28 marca 2017 rok
  Wyświetleń: 5077
 103. Informacja Wojewody Śląskiego dot. przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 5047
 104. Zgłoszenie przez Gmine Krzepice chęci udziału w projekcie INFO - SMOG
  Wyświetleń: 5011
 105. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 4961
 106. Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 4856
 107. Akty 2014 rok
  Wyświetleń: 4855
 108. Uchwały Rady Miejskiej 2018 r.
  Wyświetleń: 4848
 109. Przetarg na dzierżawę nieruchomości przy ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach (las i drogi w obrębie tuczarni)
  Wyświetleń: 4735
 110. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Ustronnej w Krzepicach
  Wyświetleń: 4723
 111. Sesja Nr 18.2016 zwołana na dzień 28 czerwca 2016
  Wyświetleń: 4692
 112. Przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w Krzepicach przy ulicy Dąbrowskiego (wokół tuczarni)
  Wyświetleń: 4671
 113. Sesja Nr 35.2013 zwołana na dzień 25 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 4630
 114. Sesja Nr 34.2018 zwołana na dzień 27 marca 2018 roku
  Wyświetleń: 4629
 115. Sesja nr 2.2018 zwołana na dzień 6 grudnia 2018 roku godz 15.00
  Wyświetleń: 4626
 116. Sesja Nr 21.2012 zwołana na dzień 21 marca 2012r.
  Wyświetleń: 4613
 117. Uchwały Rady Miejskiej z 2009 r.
  Wyświetleń: 4601
 118. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych IV kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 4571
 119. Mały Grant 2019 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 4510
 120. Uchwały Rady Miejskiej 2005 r.
  Wyświetleń: 4508
 121. Akty 2012 rok
  Wyświetleń: 4507
 122. Gospodarka wodna
  Wyświetleń: 4482
 123. Petycje
  Wyświetleń: 4475
 124. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa dróg gminnych nr 639042 S i nr 639007 S ul. Kościuszki w Krzepicach.
  Wyświetleń: 4463
 125. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - udrożnienie rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 4457
 126. Przetarg na sprzedaż działki polozonej w Krzepicach
  Wyświetleń: 4442
 127. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Krzepice ul. Kuków 30
  Wyświetleń: 4422
 128. Protokół z sesji nr 3.2018
  Wyświetleń: 4408
 129. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn." Modernizacja oświetlenia dróg na terenie gminy Krzepice".
  Wyświetleń: 4338
 130. Rozporządzenie
  Wyświetleń: 4312
 131. Zawiadomienie o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4312
 132. Sesja Nr 20.2016 zwołana na dzień 13 września 2016 roku
  Wyświetleń: 4310
 133. Unieważnione: Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej.
  Wyświetleń: 4306
 134. Uchwały Rady Miejskiej 2008 r.
  Wyświetleń: 4246
 135. Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4242
 136. Ogłoszenie konkursu na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 4234
 137. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składników majątku ruchomego ZDKiM w Krzepicach
  Wyświetleń: 4229
 138. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej nr 639041 S ul. Częstochowska w Krzepicach.
  Wyświetleń: 4189
 139. Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Klonowej, ul. Brzozowej i ul. Lipowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 4174
 140. Protokół z Sesji nr 5.2019
  Wyświetleń: 4169
 141. Oferty na prowadzenie drużyn sportowych
  Wyświetleń: 4156
 142. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 4071
 143. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu.
  Wyświetleń: 4035
 144. Przetarg nieograniczony pn. Budowa kolektora deszczowego od ulicy Baczyńskiego do ulicy Słowackiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 4031
 145. Obwieszczenie Starosty Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 4030
 146. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 4020
 147. Sesja Nr 23.2012 zwołana na dzień 27 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 3956
 148. Przetarg nieograniczony pn. Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Starokrzepicach
  Wyświetleń: 3942
 149. Ogłoszenia w sprawie spotkań z mieszkańcami
  Wyświetleń: 3905
 150. Nabór na stanowisko Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
  Wyświetleń: 3902
 151. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Krzepicach w obrębie ulicy Mickiewicza (druga linia zabudowy)
  Wyświetleń: 3821
 152. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 3817
 153. Ochrona danych osobowych.
  Wyświetleń: 3797
 154. Nabór na stanowisko podinspektor ds. księgowości oświatowej
  Wyświetleń: 3794
 155. Przetarg na dzierzawę nieruchomości położonej w Krzepicach przy ulicy Dąbrowskiego (las i drogi w obrębie tuczarni)
  Wyświetleń: 3789
 156. Wybory ławników
  Wyświetleń: 3786
 157. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie planowanego strajku nauczycieli
  Wyświetleń: 3768
 158. Sprzedaż działki w obrębie Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 3766
 159. Unieważniono - Przetarg nieograniczony pn.Remont dróg gminnych nr 639164S ul. Parcele, nr 639166S ul. Polna w miejscowości Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 3743
 160. Unieważniony: Przetarg nieograniczony pn.Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 3742
 161. Ogłoszenie trzeciego przetargu - część korytarza między biblioteką a korytarzem głównym Urzędu Miejskiego w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 3737
 162. Oświadczenie Inwestora w sprawie magazynów przy ul. Cichej w Krzepicach (Kuźniczka)
  Wyświetleń: 3737
 163. Uchwały Rady Miejskiej 2007 r.
  Wyświetleń: 3714
 164. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 3693
 165. Sesja nr 34/2013 zwołana na dzień 20.06.2013r.
  Wyświetleń: 3687
 166. Informacja dotycząca dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice w 2015r. i 2016r.
  Wyświetleń: 3664
 167. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 3642
 168. Obwieszczenie Starosty Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 3638
 169. Uchwały Rady Miejskiej 2003 r.
  Wyświetleń: 3637
 170. Zaproszenie do złożenia oferty na Nadzór Inwestorski na zadaniu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3635
 171. KOMUNIKAT W SPRAWIE SUSZY
  Wyświetleń: 3622
 172. Sesja Nr 20.2012 zwołana na dzień 31 stycznia 2012r.
  Wyświetleń: 3614
 173. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice
  Wyświetleń: 3609
 174. Do 6 kwietnia Dyrektor Delegatury KBW w Częstochowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 3566
 175. Zaproszenie dla przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów na terenach w Krzepicach włączonych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (19.12.2018 r.)
  Wyświetleń: 3565
 176. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 3548
 177. Uchwały Rady Miejskiej 2004 r.
  Wyświetleń: 3540
 178. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 3539
 179. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I kwartał 2017r.
  Wyświetleń: 3527
 180. Budowa chodnika w miejscowości Zajączki Drugie ul. Parcele
  Wyświetleń: 3495
 181. Konsultacje projektu uchwały
  Wyświetleń: 3488
 182. Zaproszenie do złożenia oferty na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 3486
 183. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 3469
 184. Unieważniony - Zapytanie ofertowe na uługę trzebieży wczesnej z obowiązkiem zakupu drewna i uprządkowaniem terenu.
  Wyświetleń: 3421
 185. Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3420
 186. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 3417
 187. Unieważnione - Zaproszenie do składania ofert na pełnienie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3398
 188. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Kultury, Sportu, Zdrowia, O.C. i Spraw Obronnych
  Wyświetleń: 3395
 189. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3387
 190. Komunikat Wojewody Śląskiego dot. przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby afrykańskiego pomoru świń.
  Wyświetleń: 3384
 191. Przetarg nieograniczony pn.Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 330 000,00 zł.
  Wyświetleń: 3369
 192. Sesja Nr 38.2013 zwołana na dzień 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 3350
 193. Sesja Nr 36.2013 zwołana na dzień 14 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 3340
 194. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 3329
 195. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 3300
 196. Uchwały Rady Miejskiej 2019 r.
  Wyświetleń: 3300
 197. Oferta na prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów 2018 r.
  Wyświetleń: 3299
 198. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie dziennika elektronicznego
  Wyświetleń: 3299
 199. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa i zakup używanej koparko - ładowarki.
  Wyświetleń: 3297
 200. Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 3296
 201. Zapytanie ofertowe na wycięcie drzew.
  Wyświetleń: 3294
 202. Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 310 000,00 zł.
  Wyświetleń: 3291
 203. Przetarg nieograniczony pn.Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2016 - 2019.
  Wyświetleń: 3288
 204. Sesja Nr 17.2016 zwołana na dzień 17 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 3252
 205. Sesja Nr 24.2012 zwołana na dzień 20 września 2012r.
  Wyświetleń: 3252
 206. Unieważnienie konkursu na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 3237
 207. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania sportowe w 2018 roku
  Wyświetleń: 3224
 208. Sesja Nr 40.2018 zwołana na dzień 11 września 2018
  Wyświetleń: 3222
 209. Przetarg nieograniczony pn.Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 3206
 210. INFORMACJA O WYNIKACH LOSOWANIA z dnia 23 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 3191
 211. Punkt Informacyjny PSG Spółka z o.o., Gazownia w Częstochowie, w Urzędzie Miejskim w Krzepicach - dot. spraw przyłączenia do sieci gazowej
  Wyświetleń: 3187
 212. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych III kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 3162
 213. Gminny Program Ochrony Środowiska.
  Wyświetleń: 3160
 214. Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 3105
 215. Sesja Nr 13.2015 zwołana na dzień 01 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 3092
 216. Sesja Nr 40.2013 zwołana na dzień 14 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 3082
 217. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajęcie lokalu uzytkowego przy ul. Krakowskiej 5 w Krzepicach
  Wyświetleń: 3080
 218. Sesja Nr 15.2016 zwołana na dzień 10 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 3080
 219. Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej.
  Wyświetleń: 3078
 220. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoo
  Wyświetleń: 3062
 221. Ogłoszenie o drugim przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 3060
 222. Wzory druków
  Wyświetleń: 3040
 223. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3039
 224. Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych
  Wyświetleń: 3034
 225. Sesja Nr 14.2015 zwołana na dzień 29 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 3026
 226. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 3020
 227. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
  Wyświetleń: 3019
 228. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały
  Wyświetleń: 3013
 229. Sesja Nr 45.2014 zwołana na dzień 22 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 3008
 230. NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZEPICACH
  Wyświetleń: 3006
 231. Sesja Nr 46.2014 zwołana na dzień 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 3004
 232. Sesja Nr 42.2014 zwołana na dzień 16 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 3001
 233. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 2995
 234. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 2995
 235. Zawiadomienie Burmistrza krzepic o wyłożeniu projektu uproszczonego urządzenia lasów
  Wyświetleń: 2991
 236. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2987
 237. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2019 - 2022.
  Wyświetleń: 2971
 238. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych II kwartał 2020 r - ogłoszenie
  Wyświetleń: 2962
 239. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu dróg gminnych i mostów.
  Wyświetleń: 2946
 240. Sesja Nr 37.2013 zwołana na dzień 28 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 2934
 241. Sesja nr 7.2015 zwołana na dzień 12 maja 2015 roku
  Wyświetleń: 2913
 242. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 2907
 243. Raporty o stanie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2897
 244. Bank Żywności w Częstochowie ogłasza nabór lokalnej organizacji partnerskiej na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2895
 245. Sesja Nr 10.2015 zwołana na dzień 17 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 2894
 246. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 2893
 247. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości
  Wyświetleń: 2886
 248. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - działki budowlane w drugiej linii zabudowy ulicy Muznerowskiego
  Wyświetleń: 2886
 249. Sesja Nr 9.2015 zwołana na dzień 30 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 2884
 250. Sesja Nr 4.2015 zwołana na dzień 3 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 2871
 251. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III.
  Wyświetleń: 2861
 252. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2013 rok
  Wyświetleń: 2846
 253. Sesja Nr 43.2014 zwołana na dzień 27 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 2834
 254. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzepice przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2831
 255. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III.
  Wyświetleń: 2824
 256. Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2818
 257. Mały Grant 2019 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 2811
 258. Oferta na prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów 2018 r.
  Wyświetleń: 2804
 259. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice od km 0+ 500 do km 1+281.
  Wyświetleń: 2800
 260. Sesja Nr 41.2013 zwołana na dzień 18 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 2798
 261. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata do pracy na umowę o pracę w celu zastępstwa na stanowisku Podinspektor ds. Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2796
 262. Akty 2018 rok
  Wyświetleń: 2791
 263. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 2790
 264. Przetarg nieograniczony pn.Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Krzepice dla miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie.
  Wyświetleń: 2789
 265. Informacja Burmistrza Krzepic o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Krzepice siecią wodociągową przez ZDKiM w Krzepicach
  Wyświetleń: 2785
 266. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 2784
 267. Sesja Nr 5.2015 zwołana na dzień 26 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 2774
 268. Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Zajączkach Drugich.
  Wyświetleń: 2772
 269. Sesja Nr 49.2014 zwołana na dzień 20 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 2761
 270. Sesja Nr 2.2014 zwołana na dzień 18 grudnia 2014 roku
  Wyświetleń: 2747
 271. Sesja Nr 32.2017 zwołana na dzień 28 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 2747
 272. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice na lata 2013 - 2032
  Wyświetleń: 2743
 273. Sesja Nr 12.2015 zwołana na dzień 29 października 2015 r.
  Wyświetleń: 2732
 274. Sesja Nr 31.2017 zwołana na dzień 16 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 2731
 275. NABÓR NA STANOWISKO: PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI OŚWIATOWEJ
  Wyświetleń: 2730
 276. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z modernizacją wodociągu.
  Wyświetleń: 2726
 277. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2693
 278. Projekt Uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2693
 279. Wykaz nieruchomości położonej w Krzepicach, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2684
 280. OBWIESZCZENIE o odmowie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 2682
 281. Sesja Nr 47.2014 zwołana na dzień 31 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 2680
 282. Afrykański pomór świń (ASF)
  Wyświetleń: 2678
 283. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 2675
 284. Sesja Nr 30.2017 zwołana na dzień 12 września 2017 r.
  Wyświetleń: 2673
 285. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 2666
 286. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2664
 287. Program Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 2661
 288. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych II kwartał 2021 r
  Wyświetleń: 2660
 289. Sesja Nr 26.2012 zwołana na dzień 29 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 2658
 290. Sesja Nr 11.2015 zwołana na dzień 9 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2655
 291. Sesja Nr 44.2014 zwołana na dzień 27 marca 2014 roku
  Wyświetleń: 2649
 292. Zaproszenie do składania ofert na modernizację wodociągu w miejscowości Dankowice Trzecie.
  Wyświetleń: 2646
 293. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kolektora deszczowego do obsługi ulicy Częstochowskiej
  Wyświetleń: 2643
 294. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - uzupełnienie strojów
  Wyświetleń: 2643
 295. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 2642
 296. Sesja Nr 33.2018 zwołana na dzień 20 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 2628
 297. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni ulicy Kuźniczka w km 27+139÷28+737 m. Krzepice
  Wyświetleń: 2627
 298. Sesja Nr 25.2012 zwołana na dzień 30 października 2012r.
  Wyświetleń: 2618
 299. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2018 r
  Wyświetleń: 2597
 300. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie ustawienia kurtynlub mgławic wodnych
  Wyświetleń: 2597
 301. Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2593
 302. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 2590
 303. Zaproszenie do złożenia oferty na zdanie pn.Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice - wariant II od km 0+ 500,00 do km 0+950,00 – etap II.
  Wyświetleń: 2590
 304. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 2585
 305. Sesja Nr 3.2014 zwołana na dzień 30 grudnia 2014 roku
  Wyświetleń: 2583
 306. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
  Wyświetleń: 2580
 307. Sesja Nr 1.2014 zwołana na dzień 27 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 2578
 308. Sesja Nr 42.2018 zwołana na dzień 18 października 2018 roku
  Wyświetleń: 2574
 309. Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2574
 310. Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 43 na odcinku Jaworzno - Julianpol
  Wyświetleń: 2570
 311. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Budowa chodników w m. Starokrzepice.
  Wyświetleń: 2569
 312. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice od km 0+000,00 do km 0+500,00
  Wyświetleń: 2548
 313. Prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów
  Wyświetleń: 2547
 314. Petycja Nr 1.2019
  Wyświetleń: 2540
 315. Sesja Nr 37.2018 zwołana na dzień 14 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 2529
 316. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Krzepicach, zapisanej jako działka nr 3889/17
  Wyświetleń: 2527
 317. Siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno -usługową, położoną w Krzepicach przy drodze projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/9
  Wyświetleń: 2526
 318. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dot. Płyty Rynku w Krzepicach
  Wyświetleń: 2526
 319. Sesja Nr 48.2014 zwołana na dzień 9 października 2014 roku
  Wyświetleń: 2523
 320. Zapytanie cenowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania : Budowa zatoki autobusowej w DK 43 w m. Szarki Gmina Krzepice.
  Wyświetleń: 2519
 321. Opinia Państwowego Instutu Weterynaryjnego dot. występowania ognisk grypy ptaków
  Wyświetleń: 2511
 322. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2507
 323. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych
  Wyświetleń: 2493
 324. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu od SUW w ul. Mickiewicza i Ks. Muznerowskiego o dł. ok. 1200m.
  Wyświetleń: 2477
 325. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 2476
 326. KURENDA dot. wałęsających się psów
  Wyświetleń: 2469
 327. Przetarg na sprzedaż działki w obrębie ul. Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2469
 328. Sesja Nr 22.2012 zwołana na dzień 8 maja 2012r.
  Wyświetleń: 2468
 329. Przetarg nieograniczony pn.Przebudowa nawierzchni ul. Praga w km 0+ 000 - 0+300 wraz z przepustem drogowym w m. Krzepice.
  Wyświetleń: 2463
 330. Sesja nr 33/2013 zwołana na dzień 9.05.2013r.
  Wyświetleń: 2459
 331. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
  Wyświetleń: 2457
 332. Sesja nr 30/2013 zwołana na dzień 28.02.2013r.
  Wyświetleń: 2447
 333. Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ulica Konopnickiej w Krzepicach, odcinek I.
  Wyświetleń: 2446
 334. Sesja nr 31/2013 zwołana na dzień 18.03.2013r.
  Wyświetleń: 2437
 335. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2436
 336. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2434
 337. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639177S w m. Zajączki Pierwsze relacji Zajączki Pierwsze - Zimnowoda w km 0+000-0+380.
  Wyświetleń: 2434
 338. Sesja nr 29/2013 zwołana na dzień 31.01.2013r.
  Wyświetleń: 2431
 339. Przetarg nieograniczony pn. Kanalizacja sanitarna Starokrzepice ulica Jaworowa zlewnia przepompowni sieciowych P-5 i P-6.
  Wyświetleń: 2408
 340. Przetarg na sprzedaż działki w Dankowicach Drugich
  Wyświetleń: 2405
 341. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 2402
 342. Ogłoszenie konkursu na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 2398
 343. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie transportu publicznego
  Wyświetleń: 2395
 344. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - udroznoienie rowu melioracyjnego przy ul. Wieluńskiej
  Wyświetleń: 2393
 345. Wyniki otwartego konkursu zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2355
 346. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Częstochowską w Krzepicach
  Wyświetleń: 2355
 347. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2011 rok
  Wyświetleń: 2351
 348. Informacja dotycząca naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 2349
 349. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie operatów szacunkowych
  Wyświetleń: 2337
 350. Przetarg nieograniczony pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2019 - 2022.
  Wyświetleń: 2333
 351. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2325
 352. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 2325
 353. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
  Wyświetleń: 2324
 354. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2318
 355. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2316
 356. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2311
 357. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  Wyświetleń: 2303
 358. Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzepice ul. Mickiewicza i ul. Sosnowa.
  Wyświetleń: 2298
 359. Sesja Nr 28.2017 zwołana na dzień 23 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 2297
 360. Przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice - Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 2296
 361. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie dot. wyników badań i ocen stanu środowiska
  Wyświetleń: 2294
 362. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m² położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 2292
 363. Informacja ws. nowych zasad realizacji obowiązku meldunkowego
  Wyświetleń: 2292
 364. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2018 r
  Wyświetleń: 2288
 365. Sprzedaż działki w obrębie ulicy Rolniczej i obwodnicy
  Wyświetleń: 2287
 366. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont chodnika w ulicy Kuźniczka w Krzepicach na dł. 300 m od ulicy Skłodowskiej
  Wyświetleń: 2285
 367. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pt: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2282
 368. Sesja Nr 29.2017 zwołana na dzień 27 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 2282
 369. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 2280
 370. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2014 rok
  Wyświetleń: 2278
 371. Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzepicach..
  Wyświetleń: 2259
 372. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni oraz przebudowę chodników i budowę miejsc parkingowych w ulicy Kościuszki w Krzepicach
  Wyświetleń: 2259
 373. Sesja Nr 28.2012 zwołana na dzień 20 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 2256
 374. Program Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi...na 2015 rok
  Wyświetleń: 2249
 375. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
  Wyświetleń: 2245
 376. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2240
 377. Sesja nr 32/2013 zwołana na dzień 8.04.2013r.
  Wyświetleń: 2239
 378. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 2229
 379. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2225
 380. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 2225
 381. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pt: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krzepice na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2022 roku
  Wyświetleń: 2217
 382. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków OSP w m. Starokrzepice i Dankowice
  Wyświetleń: 2207
 383. Akty 2019 rok.
  Wyświetleń: 2202
 384. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
  Wyświetleń: 2201
 385. Rejestry
  Wyświetleń: 2199
 386. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w Dankowicach
  Wyświetleń: 2179
 387. Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągiem na zewnątrz budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 2177
 388. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku OSP Krzepice przy ul. Strażackiej nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 2170
 389. Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2169
 390. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno -usługową, położoną w Krzepicach przy drodze projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą
  Wyświetleń: 2163
 391. Przetarg nieograniczony pn. Remont dróg gminnych nr 639164S ul. Parcele, nr 639166S ul. Polna w miejscowości Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 2161
 392. Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę drogi gminnej ulica Łękawica w m. Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 2148
 393. Ogłoszenie otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2147
 394. Unieważniony: Przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice - Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 2144
 395. Przetarg nieograniczony pn. Budowa parkingu wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową w miejscowości Starokrzepice.
  Wyświetleń: 2138
 396. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III o dł. ok. 600 m.
  Wyświetleń: 2137
 397. Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2130
 398. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 2120
 399. Nabór na stanowisko Inspektor ds Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Dróg
  Wyświetleń: 2118
 400. Ogłoszenie otwartego konkursu na zadania sportowe w 2018 roku
  Wyświetleń: 2114
 401. Przetarg nieograniczony pn.Przebudowa szkolnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Krzepicach..
  Wyświetleń: 2113
 402. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Brzozowej, Klonowej i Lipowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2110
 403. Przetarg nieograniczony pn.Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 2108
 404. Sprzedaż działki w obrębie ulicy Rolniczej
  Wyświetleń: 2101
 405. Przetarg na sprzedaż działki w Dankowicach Drugich
  Wyświetleń: 2100
 406. Sesja nr 3.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 28 grudnia 2018 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 2095
 407. Sesja nr 4.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 29 stycznia 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 2088
 408. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2012 rok
  Wyświetleń: 2087
 409. Informacja Wojewody Śląskiego na temat konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2018"
  Wyświetleń: 2085
 410. Przetarg w obrębie ulicy Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2083
 411. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Krzepicach
  Wyświetleń: 2059
 412. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
  Wyświetleń: 2044
 413. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie zajęć dydaktycznych.
  Wyświetleń: 2041
 414. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Krzepicach przy ul. Dąbrowskiego.
  Wyświetleń: 2038
 415. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2035
 416. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 2029
 417. Budowa sieci gazowej w Gminie Krzepice - Schemat przebiegu sieci oraz wstępny harmonogram robót
  Wyświetleń: 2022
 418. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 2019
 419. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata do pracy na stanowisko Podinspektor ds Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 2014
 420. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1998
 421. Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1992
 422. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1989
 423. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 1974
 424. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1973
 425. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017 – 2025
  Wyświetleń: 1973
 426. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 842 194,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 1971
 427. ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ - informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku
  Wyświetleń: 1968
 428. Ogłoszenie wyników konkursu na zadania sportowe
  Wyświetleń: 1962
 429. Przetarg nieograniczony pn.Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Dankowicach.
  Wyświetleń: 1961
 430. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie audytu energetycznego
  Wyświetleń: 1959
 431. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1949
 432. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie czynności geodezyjnych
  Wyświetleń: 1947
 433. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych III kwartał 2019 r.
  Wyświetleń: 1941
 434. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 1939
 435. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1935
 436. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krzepicach (Zarządzenie nr 0050.120.2019)
  Wyświetleń: 1934
 437. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 842 194,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Wyświetleń: 1932
 438. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27.
  Wyświetleń: 1931
 439. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I kwartał 2020 r
  Wyświetleń: 1923
 440. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
  Wyświetleń: 1923
 441. Unieważniono - Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej z obowiązkiem zakupu drewna i uporządkowaniem terenu.
  Wyświetleń: 1908
 442. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie przygotowania placówek oświatowych do nowego rozporządzenia dot. bezpieczeństwa i higieny w szkołach
  Wyświetleń: 1905
 443. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 1901
 444. Uchwały Rady Miejskiej 2020 r.
  Wyświetleń: 1900
 445. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ulicy Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 1892
 446. Sesja nr 6.2019 Rady Miejskiej zwołana na dzień 4 czerwca 2019 r. godz. 15.00
  Wyświetleń: 1889
 447. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1877
 448. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia
  Wyświetleń: 1876
 449. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 1865
 450. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 1864
 451. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa
  Wyświetleń: 1862
 452. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. M. Skłodowskiej-Curie w Krzepicach
  Wyświetleń: 1858
 453. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, objętych granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
  Wyświetleń: 1849
 454. Komunikaty
  Wyświetleń: 1848
 455. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1837
 456. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Krzepice w sprawie statutów Osiedli i Sołectw
  Wyświetleń: 1836
 457. Sesja nr 10.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 24 września 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1832
 458. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1829
 459. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika – ulica Dąbrowskiego w Krzepicach – Etap I.
  Wyświetleń: 1828
 460. strona bip testowa
  Wyświetleń: 1827
 461. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1818
 462. Zbiórka odpadów
  Wyświetleń: 1814
 463. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 1808
 464. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1808
 465. III Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1807
 466. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg wraz z odwodnieniem w Krzepicach
  Wyświetleń: 1806
 467. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjętych działań w zakresie wykonania oświetlenia na boiskach przy SP Nr 1 i Nr 2 w Krzepicach
  Wyświetleń: 1806
 468. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie ustalenia terminu spotkania mieszkańców z inwestorem w sprawie warunków przyłączenia do sieci gazowej
  Wyświetleń: 1803
 469. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Księgowości Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 1801
 470. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Krakowskiej 5 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1801
 471. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DZIAŁKA BUDOWLANA PRZY UL. KS. STASIEWICZA
  Wyświetleń: 1801
 472. Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246.
  Wyświetleń: 1801
 473. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1796
 474. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. Budowa łącznika pomiędzy Osiedlem Dąbrowa i ulicą Częstochowską w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1791
 475. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową, położonej w Krzepicach przy drodze gruntowej projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/15
  Wyświetleń: 1790
 476. Uchwały 2017
  Wyświetleń: 1789
 477. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Praga i Sosnowej
  Wyświetleń: 1788
 478. Szacowanie szkód łowieckich po 1 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1787
 479. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1786
 480. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa ulicy Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1783
 481. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - nieruchomość zabudowana położona w Krzepicach przy ulicy Kuków 30
  Wyświetleń: 1777
 482. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na stanowisko Podinspektor ds Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 1767
 483. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę pod ogródki gastronomiczne trzech części płyty Rynku w Krzepicach
  Wyświetleń: 1766
 484. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 1766
 485. Konsultacje projektów uchwał - zakończone
  Wyświetleń: 1762
 486. Ogłoszenie o przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 1757
 487. Sesja nr 5.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 10 kwietnia 2019 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1752
 488. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa.
  Wyświetleń: 1751
 489. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - lokalu położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 1750
 490. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1748
 491. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz parapetami i obróbka oscieży w gminnych zasobach mieszkaniowych.
  Wyświetleń: 1747
 492. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 1746
 493. Zaproszenie do wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych
  Wyświetleń: 1740
 494. Nabór na stanowisko Inspektora ds Programowania Rozwoju i Finansowania Inwestycji
  Wyświetleń: 1739
 495. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową, położonej w Krzepicach przy drodze gruntowej projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/16
  Wyświetleń: 1730
 496. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej nr 639027S ul. Rolnicza w miejscowości Krzepice
  Wyświetleń: 1724
 497. List Prezesa KRUS do Rolników i Dzieci
  Wyświetleń: 1718
 498. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1718
 499. Zasady umieszczania plaktów wyborczych w pasach dróg gminnych.
  Wyświetleń: 1717
 500. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Krzepice ul. Rolnicza
  Wyświetleń: 1716
 501. Konsultacje projektów uchwał - zakończone
  Wyświetleń: 1711
 502. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1708
 503. Sesja Nr 1.2018 zwołana na dzień 20 listopada 2018 roku
  Wyświetleń: 1704
 504. Zaproszenie do zlożenia oferty na zadanie pn. Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 1704
 505. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1703
 506. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym, położonej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1703
 507. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjętych działań w zakresie wykonania oświetlenia na parkingu przy SzP Nr 2 w Krzepicach
  Wyświetleń: 1703
 508. Uchwała Nr 4.040.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 3 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 1701
 509. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1699
 510. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Starokrzepicach, przeznaczonej do rolniczego wykorzystania
  Wyświetleń: 1698
 511. Sesja nr 9.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 13 sierpnia 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1697
 512. Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw wraz z uzasadnieniem
  Wyświetleń: 1693
 513. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na stanowisko Podinspektora ds Planowania Przestrzennego i Ewidencji Nieruchomości
  Wyświetleń: 1691
 514. Konsultacje projektu uchwały - zakończone
  Wyświetleń: 1687
 515. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika – ulica Dąbrowskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1680
 516. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie utworzenia miejsc parkingowych na ulicy Plac Powstańców Śląskich w Krzepicach
  Wyświetleń: 1679
 517. Zapytanie ofertowe - przygotowanie i realizacja dokumentacji stanowiącej podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii
  Wyświetleń: 1677
 518. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - lokal użytkowy, ul. Krakowska 5, Krzepice
  Wyświetleń: 1670
 519. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1668
 520. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji regazyfikacji LNG
  Wyświetleń: 1666
 521. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 1 850 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1661
 522. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krzepicach (Zarządzenie nr 0050.108.2019)
  Wyświetleń: 1659
 523. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki przy ulicy Chopina w Krzepicach
  Wyświetleń: 1650
 524. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego o podjętych działaniach w zakresie pozyskania środków na doposażenie, remont stołówek i jadalni w szkołach podstawoowych
  Wyświetleń: 1648
 525. Sesja nr 13.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 26 listopada 2019 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1643
 526. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 1640
 527. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Remont dróg gminnych.
  Wyświetleń: 1636
 528. Petycja Nr 5.2019
  Wyświetleń: 1622
 529. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego , ul. Krakowska 5
  Wyświetleń: 1617
 530. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krzepicach - Osiedle Dąbrowa
  Wyświetleń: 1616
 531. Wniosek - zezwolenie na usunięcie drzew(a)
  Wyświetleń: 1604
 532. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji LNG wraz z stacją redukcyjno-pomiarową i niezbędną infrastrukturą
  Wyświetleń: 1602
 533. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu dróg.
  Wyświetleń: 1601
 534. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości
  Wyświetleń: 1598
 535. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27
  Wyświetleń: 1596
 536. Zapytanie ofertowe na wykonanie 2 kompletów dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
  Wyświetleń: 1592
 537. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie możliwości ubiegania się o środki z Funduszu Europejskiego
  Wyświetleń: 1591
 538. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości
  Wyświetleń: 1591
 539. Przetarg nieograniczony pn.Usługa udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 267 660 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Wyświetleń: 1585
 540. Sesja nr 16.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 27 lutego 2020 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1585
 541. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - ul. Kuków 30 , Krzepice
  Wyświetleń: 1585
 542. Mały Grant 2019 - upowszechnianie sportu - prowadzenie drużyn piłki nożnej przez wykwalifikowanych trenerów
  Wyświetleń: 1583
 543. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej dla budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1582
 544. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego ds Finansowo - Księgowej Obsługi Oświaty
  Wyświetleń: 1580
 545. Interpelacja radnego Mariusza Drosia dot. sposobu realizacji inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami o przeprowadzenie kontroli w/w inwestycji
  Wyświetleń: 1579
 546. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m3, położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 1576
 547. Wykaz nieruchomości, położonej w Krzepicach, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany (Zarządzenie nr 0050.109.2019)
  Wyświetleń: 1569
 548. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa
  Wyświetleń: 1567
 549. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 1566
 550. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1557
 551. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych
  Wyświetleń: 1554
 552. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DZIAŁKA ROLNA W KRZEPICACH
  Wyświetleń: 1551
 553. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolniczej, Dąbrowskiego i Magreta w Krzepicach
  Wyświetleń: 1550
 554. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie uzupełnienia lamp oświetleniowych
  Wyświetleń: 1549
 555. Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m2 położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15.
  Wyświetleń: 1543
 556. INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
  Wyświetleń: 1543
 557. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1539
 558. Nabór wniosków o przyznanie dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest w 2020 r.
  Wyświetleń: 1536
 559. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie
  Wyświetleń: 1535
 560. Informacja o składzie Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1533
 561. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres dziewięciu lat nieruchomości przeznaczonej do rolniczego wykorzystania, położonej w Krzepicach o pow. 11,6906 ha.
  Wyświetleń: 1528
 562. Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  Wyświetleń: 1526
 563. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 07.06.2018 r.
  Wyświetleń: 1522
 564. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres dziewięciu lat nieruchomości przeznaczonej do rolniczego wykorzystania, położonej w Krzepicach o pow. 11,6906 ha.
  Wyświetleń: 1521
 565. Sesja nr 12.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 5 listopada 2019 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1517
 566. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2017r.
  Wyświetleń: 1516
 567. Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 150 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1514
 568. Protokół z sesji nr 1.2018
  Wyświetleń: 1509
 569. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m3, położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 1501
 570. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1492
 571. Protokół z sesji nr 2.2018
  Wyświetleń: 1490
 572. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Obsługi Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1485
 573. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 1484
 574. Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r.
  Wyświetleń: 1480
 575. Petycja Nr 2.2019
  Wyświetleń: 1479
 576. Unieważnienie postępowania - Wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia wzrostu wartości 130 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanit. na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Krzepicach ...
  Wyświetleń: 1470
 577. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, w trybie przetargowym, położonej w Starokrzepicach
  Wyświetleń: 1467
 578. Przetarg nieograniczony pn.Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27.
  Wyświetleń: 1464
 579. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, ul. Solna 15
  Wyświetleń: 1461
 580. OGŁOSZENIE Burmistrza Krzepic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice,
  Wyświetleń: 1459
 581. Protokół z sesji nr 4.2019
  Wyświetleń: 1456
 582. Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m2 położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15.
  Wyświetleń: 1442
 583. Sprawozdanie za 2018 rok z Realizacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 1440
 584. Sesja nr 7.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 25 czerwca 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1435
 585. Informacja o realizacji na terenie województwa śląskiego czerwcowych badań rolniczych
  Wyświetleń: 1431
 586. Sesja nr 14.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 30 grudnia 2019 roku na godz. 9.00
  Wyświetleń: 1429
 587. Sesja nr 17.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 5 maja 2020 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1429
 588. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu, położonych w Krzepicach, ul. Kuków
  Wyświetleń: 1428
 589. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 1427
 590. Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzepice w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 1422
 591. Ogłoszenie wyników konkursu na zadania sportowe na 2019 rok
  Wyświetleń: 1420
 592. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjęcia działania mającego na celu modernizację ścieszki pieszo rowerowej wzdłuż ulicy Wieluńskiej od ulicy Dolnej do ul. Skłodowskiej
  Wyświetleń: 1415
 593. Sesja nr 8.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 2 sierpnia 2019 r. na godz. 8.00
  Wyświetleń: 1410
 594. Przetarg nieograniczony pn. Budowa dróg gminnych nr 639001S ul. Generała Andersa, nr 639047S ul. Księdza Stasiewicza, nr 639048S ul. Brzozowa i nr 639049S ul. Lipowa w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1409
 595. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na stanowisko: Podinspektor ds Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 1400
 596. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 1398
 597. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ ( PRZY UL. JASNEJ W KRZEPICACH)
  Wyświetleń: 1390
 598. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym, położonej w Dankowicach
  Wyświetleń: 1384
 599. OGŁOSZENIE O TRZECIM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KRZEPICE
  Wyświetleń: 1380
 600. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca opracowania dokumentacji projektowej sali gimnastycznej
  Wyświetleń: 1377
 601. Unieważnienie postępowania - Wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia wzrostu wartości 82 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Starokrzepicach...
  Wyświetleń: 1377
 602. Nabór na stanowisko Podinspektora ds Księgowości Budżetowej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1375
 603. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN 15 kV przy ulicy Księdza Muznerowskiego
  Wyświetleń: 1375
 604. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie
  Wyświetleń: 1370
 605. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca wniosków jakie Urząd złożył lub planuje złożyć do Ministerstwa Sportu na wsparcie inwestycji związanych z infrastrukturą sportową
  Wyświetleń: 1369
 606. Unieważniono - Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę aparatów nadciśnieniowych typu AirGo Fix.
  Wyświetleń: 1367
 607. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotyczaca postawienia znaku drogowego
  Wyświetleń: 1365
 608. Wybory Prezydenta RP 2020 - zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1364
 609. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krzepicach ul. Generała Fieldorfa-Nila
  Wyświetleń: 1356
 610. Petycja Nr 1.2020
  Wyświetleń: 1349
 611. Sesja nr 11.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 15 października 2019 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 1348
 612. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie oświetlenia w ulicach Bursztynowej i Towarowej
  Wyświetleń: 1347
 613. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 1346
 614. Nabór na stanowisko Informatyka
  Wyświetleń: 1341
 615. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania sportowe w 2019 roku
  Wyświetleń: 1341
 616. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1333
 617. Wybory Prezydenta RP 2020
  Wyświetleń: 1325
 618. Zapytanie Radnego Romana Kudelskiego w sprawie obsługi pojemników na odzież używaną
  Wyświetleń: 1317
 619. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 1311
 620. Unieważnione - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141S w miejscowości Lutrowskie, Gmina Krzepice.
  Wyświetleń: 1311
 621. Przetarg nieograniczony pn. "Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach" – etap I.
  Wyświetleń: 1309
 622. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjęcia działania w zakresie pozyskania środków na modernizację ścieżki pieszo rowerowej w ulicy Wieluńskiej
  Wyświetleń: 1308
 623. Ogłoszenie konsultacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
  Wyświetleń: 1302
 624. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 639001S ul. Andersa w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1302
 625. Ogłszenie przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 1301
 626. Protokół z sesji nr 7.2019
  Wyświetleń: 1300
 627. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dotyczy budowy łącznika pomiedzy ulicą Częstochowską a ulicą Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 1299
 628. Obwieszczenie w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 1294
 629. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przeglądów dróg gminnych i mostów.
  Wyświetleń: 1293
 630. Petycja Nr 4.2019
  Wyświetleń: 1290
 631. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Budowa dróg gminnych Nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1287
 632. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się o środki finansowe z Funduszu Europejskiego
  Wyświetleń: 1285
 633. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca naprawy studzienek
  Wyświetleń: 1285
 634. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca podjęcia działań zmierzających do bieżącej naprawy ubytków w nawierzchni na drogach gminnych
  Wyświetleń: 1275
 635. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1274
 636. WYBORY DO ŚLĄSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
  Wyświetleń: 1271
 637. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. użytkowej 32,30 m2 wraz z częściami przynależnymi, znajdującego się na parterze w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Krzepicach przy ulicy Solnej 6a.
  Wyświetleń: 1270
 638. OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY
  Wyświetleń: 1266
 639. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się w ramach ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu dotacji na 2020 rok
  Wyświetleń: 1264
 640. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie zamontowania lustra drogowego
  Wyświetleń: 1262
 641. IV Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1256
 642. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Krzepice automatów butelkowych służących do skupu plastikowych butelek
  Wyświetleń: 1251
 643. Interpelacja Romana Kudelskiego w sprawie gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1251
 644. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca realizacji wniosków Osiedli i Sołectw
  Wyświetleń: 1249
 645. Protokół z sesji nr 10.2019
  Wyświetleń: 1234
 646. Sesja nr 15.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 5 lutego 2020 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 1233
 647. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie zasad rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych
  Wyświetleń: 1227
 648. Ogłoszenie dotyczące zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1227
 649. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
  Wyświetleń: 1224
 650. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.-budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z włączeniem do sieci SN i Nn.Demontaż linii napowietrznej 15 kV oraz wieżowej stacji transfor S-088
  Wyświetleń: 1223
 651. Akty 2020 rok
  Wyświetleń: 1220
 652. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca pomocy osobom starszym i samotnym w związku z epidemią koronawirusa
  Wyświetleń: 1214
 653. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca ponowenie skutków finansowych związanych ze wzrostem wynagrodzeń
  Wyświetleń: 1213
 654. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotyczącao ile procent zwiększona została subwencja oświatowa, porównując rok 2018 do 2019
  Wyświetleń: 1213
 655. Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1207
 656. Ogłoszenie o przetargu - lokal użytkowy poł. w Starokrzepicach, przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 1199
 657. Petycja Nr 3.2019
  Wyświetleń: 1199
 658. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1199
 659. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca skutków finansowych związanych ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli
  Wyświetleń: 1197
 660. Interpelacja Romana Kudelskiego w sprawie organizacji dyżurów wakacyjnych w porzedszkolach publicznych
  Wyświetleń: 1192
 661. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie oszacowania wysokości strat w dochodach budżetowych gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
  Wyświetleń: 1189
 662. Przetarg nieograniczony pn. Budowa dróg gminnych Nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1188
 663. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzepicach ogłosiła przetarg nieograniczony pn. Przebudowa kuchni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1185
 664. Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż lamp solarnych.
  Wyświetleń: 1184
 665. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. użytkowej 32,30 m2 wraz z częściami przynależnymi, znajdującego się na parterze w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Krzepicach przy ulicy Solnej 6a.
  Wyświetleń: 1183
 666. Przetarg nieograniczony pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1183
 667. Wykonanie 130 operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej położnych w Krzepicach przy ul: Kuźniczka, 17 Stycznia, Dworcowa, Przemysłowa, Piaskowa
  Wyświetleń: 1183
 668. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1182
 669. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie zamontowania lustra drogowego
  Wyświetleń: 1177
 670. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa trwa nabór składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego
  Wyświetleń: 1172
 671. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krzepicach w okręgu wyborczym nr 1
  Wyświetleń: 1171
 672. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotyczaca podjęcia działań zmierzających do bieżącej naprawy ubytków i załamań w nawierzchni w drogach gminnych
  Wyświetleń: 1167
 673. Interpelacja Radnego Kudelskiego w sprawie utworzenia miejsc parkingowych
  Wyświetleń: 1166
 674. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się o sfinansowanie zakupu dla uczniów i nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
  Wyświetleń: 1161
 675. Interpelacja Romana Kudelskiego dotyczaca napraw ubytków i załamań w nawierzchni na drogach gminnych
  Wyświetleń: 1152
 676. Postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy dróg wraz z odwodnieniem w Osiedlu Andersa
  Wyświetleń: 1152
 677. Dodatkowe zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 1151
 678. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dot. działań Urzędu Miejskiego w Krzepicach w związku z wprowadzeniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 1151
 679. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca stanu przygotowań instytucji publicznych w przypadku wystąpienia koronawirusa
  Wyświetleń: 1150
 680. Ogłoszenie o przetargu - część korytarza między biblioteką a korytarzem głównym Urzędu Miejskiego w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 1147
 681. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie pozyskania środków z Funduszu Europejskiego na rozwój usług zdrowotnych
  Wyświetleń: 1145
 682. Przetarg nieograniczony pn. Remont drogi gminnej nr 639162 S ul. Główna w miejscowości Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 1141
 683. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie dostępu do świadczeń ogólnostomatologicznych
  Wyświetleń: 1139
 684. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dotyczy budowy linii kablowej wraz z budową złącza kablowego, na terenie dz. nr 2473, 2603,2519,2520/8,2520/5 poł. w Krzepicach
  Wyświetleń: 1138
 685. Mały Grant 2019 - zakup strojów sportowych
  Wyświetleń: 1133
 686. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca wsparcia finansowego na doposażenie stołówek szkolnych
  Wyświetleń: 1127
 687. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 1126
 688. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Bursztynowej i Tęczowej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1125
 689. Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż urządzeń na place zabaw.
  Wyświetleń: 1123
 690. Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej.
  Wyświetleń: 1120
 691. Protokół z sesji nr 11.2019
  Wyświetleń: 1118
 692. OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW
  Wyświetleń: 1116
 693. Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 570 674,00 zł.
  Wyświetleń: 1104
 694. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości sfinansowania zakupu maseczek ochronnych
  Wyświetleń: 1102
 695. Wykonanie 82 operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Starokrzepicach przy ul: Oleska, Jaworowa, Polna, Słoneczna
  Wyświetleń: 1099
 696. ZAPYTANIE OFERTOWE - DOTYCZY WYŁAPYWANIA I ODBIORU BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY KRZEPICE
  Wyświetleń: 1099
 697. Wykaz nieruchomości przenaczonych do wynajmu dot. Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 1098
 698. Zaproszenie do złożenia oferty na oznakowanie poziome grubowarstwowe na drogach gminnych.
  Wyświetleń: 1097
 699. Protokół z sesji nr 8.2019
  Wyświetleń: 1094
 700. Protokół z sesji nr 6.2019
  Wyświetleń: 1089
 701. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 639037S ulicy Ustronnej w miejscowości Krzepice.
  Wyświetleń: 1086
 702. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o zawieszeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1082
 703. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości wdrożenia usługi-aplikacji Eco Harmonogram "Czyste Miasto"
  Wyświetleń: 1080
 704. Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Krzepice
  Wyświetleń: 1079
 705. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca uzupełnienia nazw ulic na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1079
 706. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy wieży teleinformatycznej transmisji danych INT_99030_Starokrzepice
  Wyświetleń: 1078
 707. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego za budynkiem OSP w miejscowości Starokrzepice.
  Wyświetleń: 1072
 708. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Zajączkach Drugich
  Wyświetleń: 1071
 709. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 1070
 710. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowaniaw sprawiw wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego
  Wyświetleń: 1067
 711. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia
  Wyświetleń: 1065
 712. Protokół z sesji nr 12.2019
  Wyświetleń: 1065
 713. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - informacja
  Wyświetleń: 1064
 714. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1061
 715. Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1056
 716. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Krzepice w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży w formie posiłku
  Wyświetleń: 1054
 717. Unieważniono - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa, Jesionowa, Księdza Stasiewicza w Krzepicach – wylot kanału ze studnią D-1- I ETAP.
  Wyświetleń: 1054
 718. ZAPYTANIE OFERTOWE - DOTYCZY ODBIORU ZWŁOK PADŁYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY KRZEPICE W 2020 R.
  Wyświetleń: 1053
 719. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1049
 720. Mały Grant 2019 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 1046
 721. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej (ul. Księdza Muznerowskiego)
  Wyświetleń: 1043
 722. Unieważnione - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu w ramach projektu pn. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lutrowskie.
  Wyświetleń: 1039
 723. Mały Grant 2020 - XVI Grand Prix w tenisie stołowych
  Wyświetleń: 1037
 724. Przetarg nieograniczony pn. Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1036
 725. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice - Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podł
  Wyświetleń: 1035
 726. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę znaków drogowych
  Wyświetleń: 1035
 727. Protokół z sesji nr 9.2019
  Wyświetleń: 1032
 728. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości stworzenia spółki celowej
  Wyświetleń: 1030
 729. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia
  Wyświetleń: 1030
 730. Zaproszenie do złożenia oferty na oznakowanie poziome cienkowarstwowe na drogach gminnych.
  Wyświetleń: 1020
 731. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się o sfinansowanie zakupu sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych
  Wyświetleń: 1019
 732. Protokół z sesji nr 13.2019
  Wyświetleń: 1016
 733. Akty 2021 rok
  Wyświetleń: 1015
 734. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1015
 735. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca uzupełnienia nazw ulic na terenie gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1013
 736. Zapytanie o cenę na wykonanie remontu ul. Szarlejka w m. Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 1013
 737. Mały Grant 2019 - upowszechnianie sportu - dosprzętowienie klubu
  Wyświetleń: 1012
 738. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - PŁYTA RYNKU
  Wyświetleń: 1011
 739. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania sportowe w 2020 roku
  Wyświetleń: 1011
 740. Zapytanie cenowe na remont drogi gminnej w m. Zajączki Drugie ul. Szarlejka.
  Wyświetleń: 1002
 741. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 994
 742. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca wykorzystania środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów
  Wyświetleń: 991
 743. Unieważniono:Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowy dróg wraz z odwodnieniem w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza w Krzepicach.
  Wyświetleń: 986
 744. Zapytanie ofertowe. Sporządzenie projektów organizacji ruchu drogowego wraz z uzyskaniem zatwierdzeń.
  Wyświetleń: 982
 745. Protokół z Sesji nr 15.2020
  Wyświetleń: 978
 746. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: "Zabezpieczenie korony murów i półkolumn frontonu synagogi w Krzepicach."
  Wyświetleń: 968
 747. Bezpłatne badania w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu C
  Wyświetleń: 967
 748. TERMINARZE POLOWAŃ ZBIOROWYCH
  Wyświetleń: 964
 749. Protokół z Sesji nr 15.2020
  Wyświetleń: 963
 750. Mały Grant 2020 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 956
 751. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 956
 752. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. wynajmu lokalu użytkowego w Starokrzepicach, przy ul. Oleskiej
  Wyświetleń: 956
 753. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 952
 754. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 951
 755. Sesja nr 18.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 7 lipca 2020 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 950
 756. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w miejscowościach Zajączki Pierwsze i Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 949
 757. Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 639027S ul. Rolnicza w miejscowości Krzepice."
  Wyświetleń: 944
 758. Protokół z Sesji nr 14.2019
  Wyświetleń: 941
 759. Przetarg nieograniczony pn.Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 941
 760. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w ulicach Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza
  Wyświetleń: 936
 761. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY
  Wyświetleń: 932
 762. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu w ramach projektu pn. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lutrowskie.
  Wyświetleń: 932
 763. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DZIAŁKA BUDOWLANA PRZY UL. KS. STASIEWICZA
  Wyświetleń: 925
 764. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 925
 765. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 922
 766. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Ustronna w Krzepicach.
  Wyświetleń: 917
 767. Przetarg nieograniczony pn. Usługa udzielenia Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 300 000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Wyświetleń: 914
 768. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o nr KLB2508A wraz z instalacją ELEKTROENERGETYCZNĄ
  Wyświetleń: 909
 769. Protokół z Sesji nr 16.2020
  Wyświetleń: 908
 770. Protokół z Sesji nr 17.2020
  Wyświetleń: 908
 771. Unieważniony - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w miejscowościach: Lutrowskie, Zajączki Pierwsze, Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 898
 772. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadania sportowe na 2020 rok
  Wyświetleń: 896
 773. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 895
 774. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne.
  Wyświetleń: 893
 775. Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141S w miejscowości Lutrowskie, Gmina Krzepice - odcinek od km 0 + 950 do km 1+ 286”.
  Wyświetleń: 893
 776. Sesja nr 19.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 8 września 2020 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 892
 777. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 890
 778. Sesja nr 20.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 15 października 2020 roku na godz. 15.30
  Wyświetleń: 888
 779. Sprawozdanie za 2019 rok z Realizacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 882
 780. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa słupowej stacji transformatorowej S-302 "Zajączki Szarki" wraz z przebudową linii SN i nN"
  Wyświetleń: 881
 781. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU - UL. OLESKA 246 W STAROKRZEPICACH
  Wyświetleń: 878
 782. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy słupowej stacji transformatorowej S-302 „Zajączki Szarki” wraz z przebudową linii SN i nN”,
  Wyświetleń: 874
 783. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT
  Wyświetleń: 874
 784. Zaproszenie do składania ofert (powtórne) na zadanie pn.: "Zabezpieczenie korony murów i półkolumn frontonu synagogi w Krzepicach."
  Wyświetleń: 863
 785. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 858
 786. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Dostawa 10 aparatów nadciśnieniowych typu AirGo Fix i masek dla jednostek OSP Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 855
 787. UNIEWAŻNIONO. Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej, dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej, wraz ze zjazdem z drogi krajowej nr 43."
  Wyświetleń: 853
 788. Zaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont ul. Solnej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Dzielnej.
  Wyświetleń: 853
 789. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - LOKAL UŻYTKOWY W STAROKRZEPICACH PRZY UL. OLESKIEJ
  Wyświetleń: 850
 790. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 848
 791. OGŁOSZENIE O PRZETARGACH - DZIAŁKI BUDOWLANE W DRUGIEJ LINII ZABUDOWY UL. MUZNEROWSKIEGO
  Wyświetleń: 841
 792. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 839
 793. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o nr KLB2508A wraz z instalacją ELEKTROENERGETYCZNĄ
  Wyświetleń: 826
 794. OBWIESZCZENIE Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących
  Wyświetleń: 816
 795. Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych i dróg wewnętrznych, których zarządcą jest Burmistrz Krzepic.
  Wyświetleń: 812
 796. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa, Jesionowa, Księdza Stasiewicza w Krzepicach – wylot kanału ze studnią D-1- I ETAP
  Wyświetleń: 811
 797. Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dróg wraz z odwodnieniem w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza w Krzepicach
  Wyświetleń: 809
 798. Sesja nr 23.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 29 grudnia 2020 roku na godz. 9.00
  Wyświetleń: 799
 799. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o odmowie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy wieży teleinformatycznej transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"”
  Wyświetleń: 795
 800. Konsultacje projektów uchwał - zakończone
  Wyświetleń: 793
 801. Zapytanie ofertowe na sporządzenie projektów zagospodarowania działki lub terenu.
  Wyświetleń: 792
 802. Zaproszenie (powtórne) do składania ofert na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej, dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej, wraz ze zjazdem z drogi krajowej nr 43."
  Wyświetleń: 788
 803. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z włączeniem do sieci SN i Nn.Demontaż linii napowietrznej 15 kV oraz wieżowej stacji transfor S-088
  Wyświetleń: 787
 804. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
  Wyświetleń: 780
 805. Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji pierwszego etapu inwestycji pn.: "Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach."
  Wyświetleń: 780
 806. Budowa ul. Klonowej w Krzepicach wraz z odwodnieniem POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 769
 807. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 762
 808. Przetarg nieograniczony pn. Usługa udzielenia Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 333 166,37 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  Wyświetleń: 754
 809. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 748
 810. Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  Wyświetleń: 745
 811. Mały Grant 2020 - Klub Biegacza Florian - zakup obuwia sportowego
  Wyświetleń: 737
 812. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż urządzeń zabawowych.
  Wyświetleń: 730
 813. "Remont budowlano - konserwatorski synagogi w Krzepicach" - etap II.
  Wyświetleń: 728
 814. Sesja nr 21.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 23 października 2020 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 725
 815. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 723
 816. Sesja nr 24.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 19 stycznia 2021 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 723
 817. Sesja nr 22.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 07 grudnia 2020 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 722
 818. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2019 r.
  Wyświetleń: 721
 819. Protokół z Sesji nr 18.2020
  Wyświetleń: 719
 820. ZAPYTANIE OFERTOWE - ODBIÓR PADŁYCH ZWIERZĄT W ROKU 2021
  Wyświetleń: 713
 821. DOSTĘPNOŚĆ
  Wyświetleń: 712
 822. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa wieży teleinformatycznej transmisji danych INT_99030_ Starokrzepice" w miejscowości Starkorzepice
  Wyświetleń: 712
 823. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ZUŻYTYCH OPON SAMOCHODOWYCH (OSOBOWYCH) - kwiecień 2021 r
  Wyświetleń: 710
 824. Uchwały Rady Miejskiej 2021 r.
  Wyświetleń: 709
 825. ZAPYTANIE OFERTOWE - WYŁAPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W ROKU 2021
  Wyświetleń: 706
 826. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 703
 827. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania oraz kategorii dzieci, na które udzielana jest dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Krzepice
  Wyświetleń: 703
 828. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141S w miejscowości Lutrowskie, Gmina Krzepice - odcinek od km 0 + 950 do km 1+ 286”.
  Wyświetleń: 695
 829. Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Krzepice
  Wyświetleń: 684
 830. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 639144S ul. Młyńskiej w Starokrzepicach."
  Wyświetleń: 668
 831. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Wymiaru Podatków
  Wyświetleń: 665
 832. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 665
 833. Zaproszenie do składania ofert na zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Towarowej i przy ulicy Bursztynowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 665
 834. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn."Remont drogi gminnej ulicy Solnej na odcinku od ul. Dzielnej do ul. Szkolnej w Krzepicach."
  Wyświetleń: 665
 835. Zapytanie oferetowe w sprawie wykonania remontu świetlicy remizy OSP w Dankowicach Pierwszych
  Wyświetleń: 663
 836. Protokół z Sesji nr 20.2020
  Wyświetleń: 657
 837. Ogłoszenie konsultacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
  Wyświetleń: 656
 838. Protokół z Sesji nr 19.2020
  Wyświetleń: 655
 839. Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznych (podstawowych) przeglądów dróg i drogowych obiektów inżynierskich zarządzanych przez Burmistrza Krzepic.
  Wyświetleń: 650
 840. Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 38.368.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
  Wyświetleń: 646
 841. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pt. ,,Budowie gazociągu średniego ciśnieni PE przy ulicach: Stasiewicza, Brzozowej i Lipowej. .
  Wyświetleń: 644
 842. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
  Wyświetleń: 644
 843. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca realizacji wniosków Osiedli i Sołectw
  Wyświetleń: 638
 844. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 637
 845. Protokół z Sesji nr 21.2020
  Wyświetleń: 629
 846. Mały Grant 2020 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 628
 847. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy waz z dobudową klatki schodowej i szybu windowego...
  Wyświetleń: 626
 848. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
  Wyświetleń: 625
 849. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 623
 850. Sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont odcinka drogi gminnej nr 639145S, ul. Polna w Starokrzepicach.
  Wyświetleń: 622
 851. Powtórne zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 639144S ul. Młyńskiej w Starokrzepicach."
  Wyświetleń: 618
 852. Zapytanie ofertowe na roboty budowlane. Adaptacja szatni w Szkole Podstawowej nr 1 w Krzepicach, ul. Mickiewicza 13/17 na potrzeby archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 618
 853. Udostępnienie kanału technologicznego
  Wyświetleń: 614
 854. Sesja nr 28.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 31 maja 2021 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 610
 855. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,,Starokrzepice 3” wraz z włączeniem do sieci SN i NN )...
  Wyświetleń: 606
 856. Mały Grant 2020 - upowszechnianie sportu - prowadzenie drużyn piłki nożnej
  Wyświetleń: 604
 857. Protokół z Sesji nr 22.2020
  Wyświetleń: 601
 858. Sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont odcinka drogi gminnej nr 639144S, ul. Młyńska w Starokrzepicach.
  Wyświetleń: 597
 859. Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: "Budowa dróg gminnych Nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach." UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 589
 860. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie sportowe w 2020 roku
  Wyświetleń: 577
 861. Petycja Nr 2.2020
  Wyświetleń: 571
 862. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 571
 863. Zapytanie ofertowe (powtórne) na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa drogi ul. Ustronna - osiedle Dąbrowa w Krzepicach”.
  Wyświetleń: 569
 864. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągu dróg zarządzanych przez Burmistrza Krzepic.
  Wyświetleń: 561
 865. Zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie, dostawę i montaż regałów przesuwnych do archiwum zakładowego Urzędu miejskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 560
 866. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 558
 867. OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU - DZIAŁKI BUDOWLANE W DRUGIEJ LINII ZABUDOWY ULICY MUZNEROWSKIEGO
  Wyświetleń: 552
 868. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 547
 869. Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
  Wyświetleń: 546
 870. Informacja o zmianie składu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 542
 871. Zaproszenie do składania ofert na dostawę kruszywa drogowego.
  Wyświetleń: 539
 872. Protokół z Sesji nr 23.2020
  Wyświetleń: 537
 873. Mały Grant 2020 - Pozyskanie zabytków z wykopalisk do Izby Muzealnej
  Wyświetleń: 534
 874. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY
  Wyświetleń: 534
 875. Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa drogi ul. Ustronna - osiedle Dąbrowa w Krzepicach”.
  Wyświetleń: 532
 876. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2019 rok
  Wyświetleń: 530
 877. Sesja nr 25.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 23 marca 2021 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 529
 878. Protokół z Sesji nr 24.2021
  Wyświetleń: 526
 879. Sesja nr 27.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 27 kwietnia 2021 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 525
 880. OGŁOSZENIE O PRZETARGACH - DZIAŁKI BUDOWLANE W DRUGIEJ LINI ZABUDOWY UL. MUZNEROWSKIEGO
  Wyświetleń: 521
 881. Zapytanie ofertowe dotyczące odnowienia oznakowania poziomego na drogach gminnych zarządzanych przez Burmistrza Krzepic.
  Wyświetleń: 521
 882. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 518
 883. Budowa ul. Klonowej w Krzepicach wraz z odwodnieniem
  Wyświetleń: 515
 884. OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRZEPIC W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZASAD WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY KRZEPICE
  Wyświetleń: 515
 885. Informacja dotycząca gazociągu przy ul. gen. Wł. Andersa w Krzepicach
  Wyświetleń: 514
 886. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Zajączkach Drugich.
  Wyświetleń: 506
 887. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 502
 888. Ogłoszenie w sprawie konsultacji uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2021 roku.
  Wyświetleń: 494
 889. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie sportowe w 2021 roku
  Wyświetleń: 491
 890. Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej i projektu budowlanego dla odcinka tej drogi.
  Wyświetleń: 490
 891. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
  Wyświetleń: 489
 892. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 488
 893. Konsultacje projektów uchwał - unieważnione
  Wyświetleń: 484
 894. Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy wymagającej pozwolenia na budowę.
  Wyświetleń: 484
 895. Sesja nr 26.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 09 kwietnia 2021 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 475
 896. Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: "Budowa dróg gminnych Nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach." POWTÓRNE
  Wyświetleń: 469
 897. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY- DZIAŁKA 2648/1 OBRĘB KRZEPICE
  Wyświetleń: 465
 898. Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych i dróg wewnętrznych, których zarządcą jest Burmistrz Krzepic.
  Wyświetleń: 460
 899. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzepicach modyfikacji wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
  Wyświetleń: 452
 900. Remont ul. Ryły w Krzepicach
  Wyświetleń: 449
 901. Remont ul. Drozdki w Zajączkach Drugich
  Wyświetleń: 442
 902. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE o średnicy zewnętrznej Φ63 przy ulicach: Muznerowskiego i 3-go Maja
  Wyświetleń: 439
 903. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE o średnicy zewnętrznej Φ63 przy ulicy Powstańców Śląskich i ulicy Nadrzecznej
  Wyświetleń: 438
 904. Sesja nr 29.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 06 lipca 2021 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 438
 905. Zapytanie ofertowe dotyczace sporządzenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę.
  Wyświetleń: 438
 906. Zapytanie ofertowe dotyczace sporządzenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę.
  Wyświetleń: 435
 907. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu urządzeń placów zabaw i siłowni zewnętrznych
  Wyświetleń: 430
 908. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY - DOT. PŁYTY RYNKU
  Wyświetleń: 428
 909. Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę – przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Muznerowskiego
  Wyświetleń: 423
 910. Zapytanie ofertowe na budowę oświetlenia drogowego ulicy gen. Augusta Firldorfa "Nila" w Krzepicach.
  Wyświetleń: 419
 911. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - DZIAŁKA OBJĘTA KATOWICKĄ SPECJALNĄ STREFĄ EKONOMICZNĄ
  Wyświetleń: 418
 912. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU
  Wyświetleń: 409
 913. Zapytanie ofertowe w sprawie pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji II etapu zadania pn. „Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach”.
  Wyświetleń: 402
 914. Zapytanie ofertowe na sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont drogi gminnej nr 639182S na długości ok. 850 m.
  Wyświetleń: 382
 915. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Wykonanie operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości 100 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej.
  Wyświetleń: 372
 916. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadania sportowe na 2021 rok
  Wyświetleń: 363
 917. OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W SIERADZU
  Wyświetleń: 362
 918. Informacja o podjęciu przez Gminę Krzepice działalności telekomunikacyjnej.
  Wyświetleń: 358
 919. Zapytanie ofertowe na usługę nadzoru archeologicznego w czasie realizacji II etapu zadania pn. „Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach”.
  Wyświetleń: 356
 920. Sesja nr 31.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 31 sierpnia 2021 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 355
 921. Zapytanie ofertowe (powtórne) na usługę nadzoru archeologicznego w czasie realizacji II etapu zadania pn. „Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach”.
  Wyświetleń: 352
 922. Protokół z Sesji nr 27.2021
  Wyświetleń: 344
 923. REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE KRZEPICE
  Wyświetleń: 344
 924. Zapytanie ofertowe (powtórne) nr 3 na usługę nadzoru archeologicznego w czasie realizacji II etapu zadania pn. „Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach”.
  Wyświetleń: 335
 925. Protokół z Sesji nr 28.2021
  Wyświetleń: 331
 926. Sesja nr 30.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 14 lipca 2021 roku na godz. 9.00
  Wyświetleń: 312
 927. Protokół z Sesji nr 25.2021
  Wyświetleń: 307
 928. ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
  Wyświetleń: 300
 929. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2020 rok
  Wyświetleń: 299
 930. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - DZIAŁKI BUDOWLANE PRZY UL. ŚWIETLISTEJ
  Wyświetleń: 294
 931. Protokół z Sesji nr 26.2021
  Wyświetleń: 284
 932. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DOT. PŁYTY RYNKU
  Wyświetleń: 280
 933. Ogłoszenie PGW Wody Polskie
  Wyświetleń: 279
 934. Nabór wniosków o udział w programie o udzielenie dofinansowania na zadanie "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"
  Wyświetleń: 275
 935. Sprawozdanie za 2020 rok z Realizacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 268
 936. Mały Grant 2021 - Organizacja cyklu gminnych turniejów w piłce siatkowej plażowej "Lato 2021 z siatkówką plażową"
  Wyświetleń: 266
 937. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2020 r
  Wyświetleń: 252
 938. Ogłoszenie konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 243
 939. Zapytanie ofertowe (drugie) na sporządzenie dokumentacji dla budowy oświetlenia ulicznego odcinka ul. Przemysłowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 242
 940. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DZIAŁKA W STREFIE EKONOMICZNEJ
  Wyświetleń: 236
 941. Budowa ul. Polnej w Starokrzepicach POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 221
 942. Protokół z Sesji nr 30.2021
  Wyświetleń: 221
 943. Zapytanie ofertowe na wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągu dróg zarządzanych przez Burmistrza Krzepic.
  Wyświetleń: 218
 944. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie sportowe w 2021 roku
  Wyświetleń: 217
 945. Protokół z Sesji nr 29.2021
  Wyświetleń: 217
 946. Zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji dla budowy oświetlenia ulicznego odcinka ul. Przemysłowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 217
 947. Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu w okolicach młyna Marcelin w Krzepicach na cele sportu i rekreacji
  Wyświetleń: 212
 948. Zapytanie ofertowe na dostawę nowej posypywarki mieszaniny piasku z solą do zimowego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 210
 949. Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznych (podstawowych) przeglądów dróg i drogowych obiektów inżynierskich zarządzanych przez Burmistrza Krzepic.
  Wyświetleń: 201
 950. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę nowego rębaka tarczowego do rozdrabniania gałęzi na potrzeby Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 178
 951. Interpelacja radnej Czesławy Dudek w sprawie budowy chodnika (ścieżki rowerowej) od skrzyżowania ul. Skłodowskiej z ul. Wieluńską w kierunku Krzepic
  Wyświetleń: 172
 952. Interpelacja radnej Czesławy Dudek w sprawie budowy ul. Nadrzecznej w Krzepicach
  Wyświetleń: 170
 953. Interpelacja radnej Czesławy Dudek w sprawie wysypania tłuczniem i poprawienia drogi dojazdowej do pól tj. drogi graniczącej między Lutrowskim a Starokrzepicami
  Wyświetleń: 168
 954. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na zadania sportowe na 2021 rok
  Wyświetleń: 168
 955. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę namiotu imprezowego na potrzeby OSP w Zajączkach Pierwszych w gminie Krzepice.
  Wyświetleń: 161
 956. Zapytanie ofertowe (powtórne) na zakup i dostawę nowego rębaka tarczowego do rozdrabniania gałęzi na potrzeby Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 153
 957. Mały Grant 2021 - Klub Biegacza Florian - zakup obuwia sportowego
  Wyświetleń: 152
 958. Mały Grant 2021 - Prowadzenie drużyn sekcji siatkówki (seniorzy cz. 2)
  Wyświetleń: 145
 959. Protokół z Sesji nr 31.2021
  Wyświetleń: 142
 960. Zapytanie ofertowe (powtórne) na zakup i dostawę namiotu imprezowego na potrzeby OSP w Zajączkach Pierwszych w gminie Krzepice.
  Wyświetleń: 47
 961. Remont ul. Dzielnej w Krzepicach - od ul. Częstochowskiej do ul. Sienkiewicza
  Wyświetleń: 46
Wersja XML