Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
59725511146700868090713006362167517643171576473035400
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
365275271137400476386676446371550615123156726592244530663035
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
541025701851367554765691376399525813453537393424533439542349
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
425984013042369509466855945600516484076248087509043362277945
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297332315919523407842584323260230562515324521436533406138167
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
106761461517356155981499216930168583132714931284441684721388
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0098512994766773835479428485119521006010732
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 135152
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 128434
 3. poniżej 130 tys. zł
  Wyświetleń: 88554
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 78972
 5. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 77412
 6. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 70603
 7. Komunikaty
  Wyświetleń: 63312
 8. Sesje Rady Miejskiej - archiwum
  Wyświetleń: 47612
 9. od 130 tys. zł
  Wyświetleń: 38766
 10. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 38298
 11. Nabór na wolne stanowiska pracy.
  Wyświetleń: 32753
 12. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 24828
 13. Uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 18852
 14. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 18499
 15. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków OSP
  Wyświetleń: 16917
 16. Interpelacje i zapytania radnych VIII kadencji
  Wyświetleń: 15809
 17. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 14387
 18. Kierownictwo Urzędu
  Wyświetleń: 13897
 19. Sesje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 11848
 20. Protokoły z obrad Rady Miejskiej - archiwalne
  Wyświetleń: 11495
 21. Godziny pracy Urzędu
  Wyświetleń: 10738
 22. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10730
 23. Burmistrz i Zastępca Burmistrza Krzepic
  Wyświetleń: 9966
 24. Skład Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 9817
 25. Komisje Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 9810
 26. Stawki podatkowe i opłaty
  Wyświetleń: 9521
 27. Przyjmowanie interesantów
  Wyświetleń: 9324
 28. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 9132
 29. Postępowania w sprawie ochrony środowiska wymagające udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 9084
 30. Uwaga! Wybory Samorządowe 2018 - WYNIKI
  Wyświetleń: 9063
 31. Programy, zamierzenia i informacje
  Wyświetleń: 9051
 32. Wybory
  Wyświetleń: 8962
 33. Uchwały Rady Miejskiej 2017 r.
  Wyświetleń: 8576
 34. Uchwały Rady Miejskiej 2011 r.
  Wyświetleń: 8467
 35. Sesja Nr 16.2016 zwołana na dzień 22 marca 2016 roku
  Wyświetleń: 8466
 36. Akty 2017 rok
  Wyświetleń: 8445
 37. Uchwały Rady Miejskiej 2013 r.
  Wyświetleń: 8336
 38. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 8335
 39. Sesja Nr 38.2018 zwołana na dzień 28.06.2018
  Wyświetleń: 8211
 40. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 8160
 41. Uchwały Rady Miejskiej 2006 r.
  Wyświetleń: 8144
 42. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 7994
 43. Zarządzenia Burmistrza Krzepic
  Wyświetleń: 7952
 44. Uchwały Rady Miejskiej 2010 r.
  Wyświetleń: 7864
 45. Sesja Nr 26.2017 zwołana na dzień 21 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 7808
 46. Protokoły z obrad Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 7553
 47. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7399
 48. Spotkanie informacyjne w/s budowy gazociągu
  Wyświetleń: 7310
 49. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 7292
 50. Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 7276
 51. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7233
 52. Katalog spraw wraz ze sposobem ich załatwiania.
  Wyświetleń: 7215
 53. ustalenie środowiskowych uwarunkowań - decyzje
  Wyświetleń: 7104
 54. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 7102
 55. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 7071
 56. Sesja Nr 6.2015 zwołana na dzień 9 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 7029
 57. Uchwały Rady Miejskiej 2016 r.
  Wyświetleń: 6933
 58. Ogłoszenie wyników konkursu na zadania sportowe na 2018 rok
  Wyświetleń: 6928
 59. Prognoza długu na 2008 r.
  Wyświetleń: 6901
 60. Wyniki kontroli
  Wyświetleń: 6883
 61. Sesja Nr 24.2016 zwołana na dzień 28 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 6828
 62. Akty 2015 rok
  Wyświetleń: 6746
 63. Ogłoszenie naboru do Gminnej Rady Seniorów - zmiana terminu
  Wyświetleń: 6704
 64. Pobierz programy
  Wyświetleń: 6587
 65. Ustalenie środowiskowych uwarunkowań - wnioski, postanowienia, postępowanie z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 6462
 66. Wzory wniosków
  Wyświetleń: 6420
 67. Losowanie - dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych
  Wyświetleń: 6408
 68. Rada Miejska
  Wyświetleń: 6382
 69. Uchwały Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 6249
 70. Akty 2016 rok
  Wyświetleń: 6232
 71. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 6176
 72. Uchwały Rady Miejskiej 2014 r.
  Wyświetleń: 6172
 73. Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 5998
 74. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące budowy biogazowni w Krzepicach ( wyniki)
  Wyświetleń: 5966
 75. Statut Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 5942
 76. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w Krzepicach
  Wyświetleń: 5941
 77. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 12.07.2018 r
  Wyświetleń: 5925
 78. Stanowiska Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 5877
 79. Podstawowe informacje o podmiocie.
  Wyświetleń: 5865
 80. Sesja Nr 36.2018 zwołana na dzień 22 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 5861
 81. Ogłoszenie drugiego przetargu - część korytarza między biblioteką a korytarzem głównym Urzędu Miejskiego w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 5837
 82. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 5835
 83. Unieważnienie przetargu na najem lokalu pow. 94 m2, poł. w Starokrzepicach ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 5783
 84. Zawiadomienie o wpisie do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
  Wyświetleń: 5735
 85. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5676
 86. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 5638
 87. Sesja Nr 22.2016 zwołana na dzień 9 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 5631
 88. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5621
 89. Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii dot. szczepienia przeciw wściekliźnie lisów wolnożyjących
  Wyświetleń: 5600
 90. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krzepicach w okręgu wyborczym nr 11- wyniki
  Wyświetleń: 5545
 91. Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i solarnych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 5486
 92. Wykaz kart informacyjnych
  Wyświetleń: 5434
 93. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - rozbudowa stacji regazyfikacji LNG
  Wyświetleń: 5431
 94. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5405
 95. Barszcz Sosnowskiego
  Wyświetleń: 5337
 96. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2018 rok
  Wyświetleń: 5333
 97. Akty 2013 rok
  Wyświetleń: 5280
 98. Konsultace społeczne dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 (wyniki)
  Wyświetleń: 5271
 99. Ogłoszenie konsultacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
  Wyświetleń: 5242
 100. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -dot. budowy dróg wraz z odwodnieniem w Osiedlu Andersa
  Wyświetleń: 5183
 101. Sesja Nr 27.2017 zwołana na dzień 28 marca 2017 rok
  Wyświetleń: 5171
 102. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 5152
 103. Informacja Wojewody Śląskiego dot. przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 5134
 104. Zgłoszenie przez Gmine Krzepice chęci udziału w projekcie INFO - SMOG
  Wyświetleń: 5101
 105. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 5062
 106. Uchwały Rady Miejskiej 2018 r.
  Wyświetleń: 4998
 107. Akty 2014 rok
  Wyświetleń: 4966
 108. Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 4935
 109. Sesja Nr 18.2016 zwołana na dzień 28 czerwca 2016
  Wyświetleń: 4800
 110. Przetarg na dzierżawę nieruchomości przy ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach (las i drogi w obrębie tuczarni)
  Wyświetleń: 4753
 111. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Ustronnej w Krzepicach
  Wyświetleń: 4749
 112. Sesja nr 2.2018 zwołana na dzień 6 grudnia 2018 roku godz 15.00
  Wyświetleń: 4731
 113. Sesja Nr 34.2018 zwołana na dzień 27 marca 2018 roku
  Wyświetleń: 4729
 114. Sesja Nr 35.2013 zwołana na dzień 25 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 4722
 115. Sesja Nr 21.2012 zwołana na dzień 21 marca 2012r.
  Wyświetleń: 4710
 116. Uchwały Rady Miejskiej z 2009 r.
  Wyświetleń: 4709
 117. Przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w Krzepicach przy ulicy Dąbrowskiego (wokół tuczarni)
  Wyświetleń: 4699
 118. Petycje
  Wyświetleń: 4692
 119. Gospodarka wodna
  Wyświetleń: 4627
 120. Uchwały Rady Miejskiej 2005 r.
  Wyświetleń: 4627
 121. Akty 2012 rok
  Wyświetleń: 4609
 122. Mały Grant 2019 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 4601
 123. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych IV kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 4595
 124. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - udrożnienie rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 4563
 125. Protokół z sesji nr 3.2018
  Wyświetleń: 4505
 126. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa dróg gminnych nr 639042 S i nr 639007 S ul. Kościuszki w Krzepicach.
  Wyświetleń: 4487
 127. Przetarg na sprzedaż działki polozonej w Krzepicach
  Wyświetleń: 4471
 128. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Krzepice ul. Kuków 30
  Wyświetleń: 4440
 129. Uchwały Rady Miejskiej 2008 r.
  Wyświetleń: 4418
 130. Rozporządzenie
  Wyświetleń: 4415
 131. Sesja Nr 20.2016 zwołana na dzień 13 września 2016 roku
  Wyświetleń: 4413
 132. Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4365
 133. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn." Modernizacja oświetlenia dróg na terenie gminy Krzepice".
  Wyświetleń: 4356
 134. Ogłoszenie konkursu na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 4350
 135. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składników majątku ruchomego ZDKiM w Krzepicach
  Wyświetleń: 4347
 136. Zawiadomienie o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4338
 137. Unieważnione: Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej.
  Wyświetleń: 4329
 138. Protokół z Sesji nr 5.2019
  Wyświetleń: 4263
 139. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej nr 639041 S ul. Częstochowska w Krzepicach.
  Wyświetleń: 4224
 140. Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Klonowej, ul. Brzozowej i ul. Lipowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 4214
 141. Oferty na prowadzenie drużyn sportowych
  Wyświetleń: 4179
 142. Obwieszczenie Starosty Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 4124
 143. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 4104
 144. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 4094
 145. Przetarg nieograniczony pn. Budowa kolektora deszczowego od ulicy Baczyńskiego do ulicy Słowackiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 4079
 146. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu.
  Wyświetleń: 4057
 147. Sesja Nr 23.2012 zwołana na dzień 27 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 4050
 148. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 4007
 149. Przetarg nieograniczony pn. Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Starokrzepicach
  Wyświetleń: 3977
 150. Ochrona danych osobowych.
  Wyświetleń: 3948
 151. Ogłoszenia w sprawie spotkań z mieszkańcami
  Wyświetleń: 3933
 152. Nabór na stanowisko Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
  Wyświetleń: 3932
 153. Wybory ławników
  Wyświetleń: 3925
 154. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie planowanego strajku nauczycieli
  Wyświetleń: 3871
 155. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Krzepicach w obrębie ulicy Mickiewicza (druga linia zabudowy)
  Wyświetleń: 3842
 156. Oświadczenie Inwestora w sprawie magazynów przy ul. Cichej w Krzepicach (Kuźniczka)
  Wyświetleń: 3841
 157. Nabór na stanowisko podinspektor ds. księgowości oświatowej
  Wyświetleń: 3824
 158. Przetarg na dzierzawę nieruchomości położonej w Krzepicach przy ulicy Dąbrowskiego (las i drogi w obrębie tuczarni)
  Wyświetleń: 3810
 159. Uchwały Rady Miejskiej 2007 r.
  Wyświetleń: 3804
 160. Sesja nr 34/2013 zwołana na dzień 20.06.2013r.
  Wyświetleń: 3793
 161. Sprzedaż działki w obrębie Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 3791
 162. Ogłoszenie trzeciego przetargu - część korytarza między biblioteką a korytarzem głównym Urzędu Miejskiego w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 3785
 163. Unieważniony: Przetarg nieograniczony pn.Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 3773
 164. Informacja dotycząca dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice w 2015r. i 2016r.
  Wyświetleń: 3770
 165. Uchwały Rady Miejskiej 2003 r.
  Wyświetleń: 3766
 166. Unieważniono - Przetarg nieograniczony pn.Remont dróg gminnych nr 639164S ul. Parcele, nr 639166S ul. Polna w miejscowości Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 3765
 167. Obwieszczenie Starosty Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 3738
 168. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 3729
 169. Sesja Nr 20.2012 zwołana na dzień 31 stycznia 2012r.
  Wyświetleń: 3714
 170. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice
  Wyświetleń: 3708
 171. KOMUNIKAT W SPRAWIE SUSZY
  Wyświetleń: 3702
 172. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 3662
 173. Zaproszenie dla przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów na terenach w Krzepicach włączonych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (19.12.2018 r.)
  Wyświetleń: 3655
 174. Zaproszenie do złożenia oferty na Nadzór Inwestorski na zadaniu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3654
 175. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 3639
 176. Uchwały Rady Miejskiej 2004 r.
  Wyświetleń: 3639
 177. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 3633
 178. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 3627
 179. Do 6 kwietnia Dyrektor Delegatury KBW w Częstochowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 3588
 180. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I kwartał 2017r.
  Wyświetleń: 3546
 181. Konsultacje projektu uchwały
  Wyświetleń: 3535
 182. Budowa chodnika w miejscowości Zajączki Drugie ul. Parcele
  Wyświetleń: 3513
 183. Zaproszenie do złożenia oferty na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 3504
 184. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 3498
 185. Komunikat Wojewody Śląskiego dot. przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby afrykańskiego pomoru świń.
  Wyświetleń: 3465
 186. Unieważniony - Zapytanie ofertowe na uługę trzebieży wczesnej z obowiązkiem zakupu drewna i uprządkowaniem terenu.
  Wyświetleń: 3445
 187. Sesja Nr 36.2013 zwołana na dzień 14 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 3441
 188. Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3438
 189. Sesja Nr 38.2013 zwołana na dzień 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 3437
 190. Unieważnione - Zaproszenie do składania ofert na pełnienie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3428
 191. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Kultury, Sportu, Zdrowia, O.C. i Spraw Obronnych
  Wyświetleń: 3424
 192. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3411
 193. Uchwały Rady Miejskiej 2019 r.
  Wyświetleń: 3407
 194. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie dziennika elektronicznego
  Wyświetleń: 3399
 195. Oferta na prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów 2018 r.
  Wyświetleń: 3393
 196. Przetarg nieograniczony pn.Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 330 000,00 zł.
  Wyświetleń: 3389
 197. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 3349
 198. Sesja Nr 17.2016 zwołana na dzień 17 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 3348
 199. Sesja Nr 24.2012 zwołana na dzień 20 września 2012r.
  Wyświetleń: 3347
 200. Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 3341
 201. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 3332
 202. Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 310 000,00 zł.
  Wyświetleń: 3322
 203. Unieważnienie konkursu na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 3322
 204. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa i zakup używanej koparko - ładowarki.
  Wyświetleń: 3320
 205. Sesja Nr 40.2018 zwołana na dzień 11 września 2018
  Wyświetleń: 3318
 206. Zapytanie ofertowe na wycięcie drzew.
  Wyświetleń: 3318
 207. Przetarg nieograniczony pn.Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2016 - 2019.
  Wyświetleń: 3315
 208. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania sportowe w 2018 roku
  Wyświetleń: 3310
 209. INFORMACJA O WYNIKACH LOSOWANIA z dnia 23 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 3282
 210. Punkt Informacyjny PSG Spółka z o.o., Gazownia w Częstochowie, w Urzędzie Miejskim w Krzepicach - dot. spraw przyłączenia do sieci gazowej
  Wyświetleń: 3263
 211. Gminny Program Ochrony Środowiska.
  Wyświetleń: 3257
 212. Przetarg nieograniczony pn.Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 3220
 213. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych III kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 3197
 214. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoo
  Wyświetleń: 3194
 215. Sesja Nr 13.2015 zwołana na dzień 01 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 3190
 216. Wzory druków
  Wyświetleń: 3185
 217. Sesja Nr 15.2016 zwołana na dzień 10 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 3174
 218. Sesja Nr 40.2013 zwołana na dzień 14 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 3165
 219. Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 3131
 220. Sesja Nr 14.2015 zwołana na dzień 29 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 3122
 221. Sesja Nr 45.2014 zwołana na dzień 22 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 3121
 222. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały
  Wyświetleń: 3114
 223. Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej.
  Wyświetleń: 3104
 224. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajęcie lokalu uzytkowego przy ul. Krakowskiej 5 w Krzepicach
  Wyświetleń: 3102
 225. Sesja Nr 42.2014 zwołana na dzień 16 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 3102
 226. Zawiadomienie Burmistrza krzepic o wyłożeniu projektu uproszczonego urządzenia lasów
  Wyświetleń: 3096
 227. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3095
 228. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 3094
 229. Sesja Nr 46.2014 zwołana na dzień 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 3093
 230. Ogłoszenie o drugim przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 3085
 231. Raporty o stanie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 3070
 232. NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZEPICACH
  Wyświetleń: 3056
 233. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3056
 234. Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych
  Wyświetleń: 3054
 235. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych II kwartał 2020 r - ogłoszenie
  Wyświetleń: 3044
 236. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
  Wyświetleń: 3042
 237. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 3039
 238. Sesja nr 7.2015 zwołana na dzień 12 maja 2015 roku
  Wyświetleń: 3024
 239. Sesja Nr 37.2013 zwołana na dzień 28 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 3023
 240. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 3018
 241. Bank Żywności w Częstochowie ogłasza nabór lokalnej organizacji partnerskiej na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 3006
 242. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2019 - 2022.
  Wyświetleń: 3005
 243. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - działki budowlane w drugiej linii zabudowy ulicy Muznerowskiego
  Wyświetleń: 2994
 244. Sesja Nr 10.2015 zwołana na dzień 17 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 2984
 245. Sesja Nr 9.2015 zwołana na dzień 30 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 2977
 246. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu dróg gminnych i mostów.
  Wyświetleń: 2976
 247. Sesja Nr 4.2015 zwołana na dzień 3 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 2970
 248. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 2942
 249. Mały Grant 2019 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 2927
 250. Sesja Nr 43.2014 zwołana na dzień 27 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 2927
 251. Sesja Nr 41.2013 zwołana na dzień 18 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 2922
 252. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 2914
 253. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości
  Wyświetleń: 2910
 254. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2013 rok
  Wyświetleń: 2909
 255. Akty 2018 rok
  Wyświetleń: 2906
 256. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III.
  Wyświetleń: 2906
 257. Oferta na prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów 2018 r.
  Wyświetleń: 2893
 258. Informacja Burmistrza Krzepic o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Krzepice siecią wodociągową przez ZDKiM w Krzepicach
  Wyświetleń: 2883
 259. Sesja Nr 31.2017 zwołana na dzień 16 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 2883
 260. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzepice przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2882
 261. Sesja Nr 5.2015 zwołana na dzień 26 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 2875
 262. Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2871
 263. Sesja Nr 32.2017 zwołana na dzień 28 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 2866
 264. Sesja Nr 49.2014 zwołana na dzień 20 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 2860
 265. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych II kwartał 2021 r
  Wyświetleń: 2851
 266. Sesja Nr 2.2014 zwołana na dzień 18 grudnia 2014 roku
  Wyświetleń: 2843
 267. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III.
  Wyświetleń: 2842
 268. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice na lata 2013 - 2032
  Wyświetleń: 2839
 269. Przetarg nieograniczony pn.Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Krzepice dla miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie.
  Wyświetleń: 2832
 270. Sesja Nr 12.2015 zwołana na dzień 29 października 2015 r.
  Wyświetleń: 2829
 271. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata do pracy na umowę o pracę w celu zastępstwa na stanowisku Podinspektor ds. Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2822
 272. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice od km 0+ 500 do km 1+281.
  Wyświetleń: 2821
 273. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 2813
 274. Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Zajączkach Drugich.
  Wyświetleń: 2805
 275. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 2801
 276. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z modernizacją wodociągu.
  Wyświetleń: 2786
 277. Sesja Nr 47.2014 zwołana na dzień 31 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 2784
 278. OBWIESZCZENIE o odmowie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 2778
 279. Afrykański pomór świń (ASF)
  Wyświetleń: 2774
 280. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 2765
 281. Sesja Nr 30.2017 zwołana na dzień 12 września 2017 r.
  Wyświetleń: 2765
 282. Sesja Nr 44.2014 zwołana na dzień 27 marca 2014 roku
  Wyświetleń: 2755
 283. Sesja Nr 11.2015 zwołana na dzień 9 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2751
 284. NABÓR NA STANOWISKO: PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI OŚWIATOWEJ
  Wyświetleń: 2749
 285. Sesja Nr 26.2012 zwołana na dzień 29 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 2749
 286. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - uzupełnienie strojów
  Wyświetleń: 2742
 287. Sesja Nr 33.2018 zwołana na dzień 20 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 2723
 288. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2723
 289. Sesja Nr 25.2012 zwołana na dzień 30 października 2012r.
  Wyświetleń: 2717
 290. Projekt Uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2715
 291. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 2715
 292. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2712
 293. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2018 r
  Wyświetleń: 2707
 294. Wykaz nieruchomości położonej w Krzepicach, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2705
 295. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie ustawienia kurtynlub mgławic wodnych
  Wyświetleń: 2696
 296. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
  Wyświetleń: 2686
 297. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 2685
 298. Sesja Nr 3.2014 zwołana na dzień 30 grudnia 2014 roku
  Wyświetleń: 2677
 299. Program Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 2676
 300. Petycja Nr 1.2019
  Wyświetleń: 2675
 301. Sesja Nr 1.2014 zwołana na dzień 27 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 2673
 302. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni ulicy Kuźniczka w km 27+139÷28+737 m. Krzepice
  Wyświetleń: 2670
 303. Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 43 na odcinku Jaworzno - Julianpol
  Wyświetleń: 2669
 304. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 2667
 305. Sesja Nr 42.2018 zwołana na dzień 18 października 2018 roku
  Wyświetleń: 2665
 306. Zaproszenie do składania ofert na modernizację wodociągu w miejscowości Dankowice Trzecie.
  Wyświetleń: 2662
 307. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kolektora deszczowego do obsługi ulicy Częstochowskiej
  Wyświetleń: 2660
 308. Sesja Nr 37.2018 zwołana na dzień 14 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 2645
 309. Prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów
  Wyświetleń: 2643
 310. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Budowa chodników w m. Starokrzepice.
  Wyświetleń: 2632
 311. Sesja Nr 48.2014 zwołana na dzień 9 października 2014 roku
  Wyświetleń: 2623
 312. Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2614
 313. Zaproszenie do złożenia oferty na zdanie pn.Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice - wariant II od km 0+ 500,00 do km 0+950,00 – etap II.
  Wyświetleń: 2612
 314. Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2608
 315. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 2604
 316. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice od km 0+000,00 do km 0+500,00
  Wyświetleń: 2603
 317. Opinia Państwowego Instutu Weterynaryjnego dot. występowania ognisk grypy ptaków
  Wyświetleń: 2599
 318. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dot. Płyty Rynku w Krzepicach
  Wyświetleń: 2596
 319. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych
  Wyświetleń: 2577
 320. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Krzepicach, zapisanej jako działka nr 3889/17
  Wyświetleń: 2576
 321. Siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno -usługową, położoną w Krzepicach przy drodze projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/9
  Wyświetleń: 2575
 322. KURENDA dot. wałęsających się psów
  Wyświetleń: 2571
 323. Sesja Nr 22.2012 zwołana na dzień 8 maja 2012r.
  Wyświetleń: 2565
 324. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2560
 325. Sesja nr 33/2013 zwołana na dzień 9.05.2013r.
  Wyświetleń: 2554
 326. Sesja nr 30/2013 zwołana na dzień 28.02.2013r.
  Wyświetleń: 2551
 327. Zapytanie cenowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania : Budowa zatoki autobusowej w DK 43 w m. Szarki Gmina Krzepice.
  Wyświetleń: 2543
 328. Sesja nr 31/2013 zwołana na dzień 18.03.2013r.
  Wyświetleń: 2534
 329. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2529
 330. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu od SUW w ul. Mickiewicza i Ks. Muznerowskiego o dł. ok. 1200m.
  Wyświetleń: 2528
 331. Sesja nr 29/2013 zwołana na dzień 31.01.2013r.
  Wyświetleń: 2526
 332. Przetarg nieograniczony pn.Przebudowa nawierzchni ul. Praga w km 0+ 000 - 0+300 wraz z przepustem drogowym w m. Krzepice.
  Wyświetleń: 2522
 333. Ogłoszenie konkursu na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 2504
 334. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - udroznoienie rowu melioracyjnego przy ul. Wieluńskiej
  Wyświetleń: 2499
 335. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie transportu publicznego
  Wyświetleń: 2495
 336. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 2493
 337. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
  Wyświetleń: 2491
 338. Przetarg na sprzedaż działki w obrębie ul. Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2486
 339. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639177S w m. Zajączki Pierwsze relacji Zajączki Pierwsze - Zimnowoda w km 0+000-0+380.
  Wyświetleń: 2477
 340. Przetarg nieograniczony pn. Kanalizacja sanitarna Starokrzepice ulica Jaworowa zlewnia przepompowni sieciowych P-5 i P-6.
  Wyświetleń: 2466
 341. Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ulica Konopnickiej w Krzepicach, odcinek I.
  Wyświetleń: 2464
 342. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2455
 343. Wyniki otwartego konkursu zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2454
 344. Przetarg na sprzedaż działki w Dankowicach Drugich
  Wyświetleń: 2431
 345. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
  Wyświetleń: 2425
 346. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 2425
 347. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2011 rok
  Wyświetleń: 2415
 348. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  Wyświetleń: 2409
 349. Rejestry
  Wyświetleń: 2405
 350. Sesja Nr 28.2017 zwołana na dzień 23 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 2404
 351. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie dot. wyników badań i ocen stanu środowiska
  Wyświetleń: 2403
 352. Informacja ws. nowych zasad realizacji obowiązku meldunkowego
  Wyświetleń: 2391
 353. Przetarg nieograniczony pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2019 - 2022.
  Wyświetleń: 2388
 354. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 2385
 355. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2383
 356. Sesja Nr 29.2017 zwołana na dzień 27 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 2383
 357. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Częstochowską w Krzepicach
  Wyświetleń: 2373
 358. Informacja dotycząca naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 2371
 359. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie operatów szacunkowych
  Wyświetleń: 2370
 360. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pt: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2368
 361. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
  Wyświetleń: 2360
 362. Sesja Nr 28.2012 zwołana na dzień 20 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 2350
 363. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2346
 364. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2346
 365. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 2341
 366. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m² położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 2337
 367. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2337
 368. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2014 rok
  Wyświetleń: 2337
 369. Przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice - Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 2335
 370. Akty 2019 rok.
  Wyświetleń: 2334
 371. Sesja nr 32/2013 zwołana na dzień 8.04.2013r.
  Wyświetleń: 2326
 372. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2326
 373. Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzepice ul. Mickiewicza i ul. Sosnowa.
  Wyświetleń: 2325
 374. Program Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi...na 2015 rok
  Wyświetleń: 2315
 375. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont chodnika w ulicy Kuźniczka w Krzepicach na dł. 300 m od ulicy Skłodowskiej
  Wyświetleń: 2314
 376. Sprzedaż działki w obrębie ulicy Rolniczej i obwodnicy
  Wyświetleń: 2305
 377. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni oraz przebudowę chodników i budowę miejsc parkingowych w ulicy Kościuszki w Krzepicach
  Wyświetleń: 2302
 378. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2018 r
  Wyświetleń: 2301
 379. Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzepicach..
  Wyświetleń: 2279
 380. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pt: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krzepice na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2022 roku
  Wyświetleń: 2265
 381. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 2258
 382. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2254
 383. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 2244
 384. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków OSP w m. Starokrzepice i Dankowice
  Wyświetleń: 2224
 385. Unieważniony: Przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice - Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 2220
 386. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w Dankowicach
  Wyświetleń: 2218
 387. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
  Wyświetleń: 2217
 388. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku OSP Krzepice przy ul. Strażackiej nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 2210
 389. Ogłoszenie otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2209
 390. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Krzepicach
  Wyświetleń: 2205
 391. Ogłoszenie otwartego konkursu na zadania sportowe w 2018 roku
  Wyświetleń: 2205
 392. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno -usługową, położoną w Krzepicach przy drodze projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą
  Wyświetleń: 2205
 393. Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągiem na zewnątrz budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 2196
 394. Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2195
 395. Sesja nr 4.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 29 stycznia 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 2184
 396. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III o dł. ok. 600 m.
  Wyświetleń: 2183
 397. Przetarg nieograniczony pn. Budowa parkingu wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową w miejscowości Starokrzepice.
  Wyświetleń: 2181
 398. Sesja nr 3.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 28 grudnia 2018 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 2180
 399. Przetarg nieograniczony pn. Remont dróg gminnych nr 639164S ul. Parcele, nr 639166S ul. Polna w miejscowości Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 2179
 400. Informacja Wojewody Śląskiego na temat konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2018"
  Wyświetleń: 2172
 401. Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2168
 402. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2012 rok
  Wyświetleń: 2162
 403. Budowa sieci gazowej w Gminie Krzepice - Schemat przebiegu sieci oraz wstępny harmonogram robót
  Wyświetleń: 2160
 404. Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę drogi gminnej ulica Łękawica w m. Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 2158
 405. Nabór na stanowisko Inspektor ds Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Dróg
  Wyświetleń: 2146
 406. Przetarg nieograniczony pn.Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 2137
 407. Przetarg nieograniczony pn.Przebudowa szkolnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Krzepicach..
  Wyświetleń: 2135
 408. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 2135
 409. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
  Wyświetleń: 2134
 410. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Brzozowej, Klonowej i Lipowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2130
 411. Przetarg na sprzedaż działki w Dankowicach Drugich
  Wyświetleń: 2118
 412. Sprzedaż działki w obrębie ulicy Rolniczej
  Wyświetleń: 2118
 413. Przetarg w obrębie ulicy Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2096
 414. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Krzepicach przy ul. Dąbrowskiego.
  Wyświetleń: 2086
 415. Uchwały Rady Miejskiej 2020 r.
  Wyświetleń: 2068
 416. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2065
 417. ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ - informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku
  Wyświetleń: 2057
 418. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie zajęć dydaktycznych.
  Wyświetleń: 2054
 419. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata do pracy na stanowisko Podinspektor ds Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 2051
 420. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 2051
 421. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 2049
 422. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 2022
 423. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie przygotowania placówek oświatowych do nowego rozporządzenia dot. bezpieczeństwa i higieny w szkołach
  Wyświetleń: 2020
 424. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2017
 425. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2014
 426. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I kwartał 2020 r
  Wyświetleń: 2012
 427. Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2011
 428. Sesja nr 6.2019 Rady Miejskiej zwołana na dzień 4 czerwca 2019 r. godz. 15.00
  Wyświetleń: 2011
 429. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27.
  Wyświetleń: 2011
 430. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 842 194,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 2006
 431. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krzepicach (Zarządzenie nr 0050.120.2019)
  Wyświetleń: 2005
 432. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 2000
 433. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1994
 434. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 1992
 435. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie czynności geodezyjnych
  Wyświetleń: 1991
 436. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie audytu energetycznego
  Wyświetleń: 1989
 437. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1988
 438. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017 – 2025
  Wyświetleń: 1988
 439. Przetarg nieograniczony pn.Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Dankowicach.
  Wyświetleń: 1982
 440. Ogłoszenie wyników konkursu na zadania sportowe
  Wyświetleń: 1978
 441. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1976
 442. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych III kwartał 2019 r.
  Wyświetleń: 1964
 443. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 842 194,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Wyświetleń: 1959
 444. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
  Wyświetleń: 1953
 445. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Krzepice w sprawie statutów Osiedli i Sołectw
  Wyświetleń: 1949
 446. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia
  Wyświetleń: 1933
 447. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ulicy Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 1931
 448. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie ustalenia terminu spotkania mieszkańców z inwestorem w sprawie warunków przyłączenia do sieci gazowej
  Wyświetleń: 1928
 449. Unieważniono - Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej z obowiązkiem zakupu drewna i uporządkowaniem terenu.
  Wyświetleń: 1927
 450. Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246.
  Wyświetleń: 1926
 451. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1923
 452. Sesja nr 10.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 24 września 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1923
 453. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjętych działań w zakresie wykonania oświetlenia na boiskach przy SP Nr 1 i Nr 2 w Krzepicach
  Wyświetleń: 1913
 454. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1912
 455. III Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1905
 456. strona bip testowa
  Wyświetleń: 1899
 457. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 1898
 458. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1898
 459. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, objętych granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
  Wyświetleń: 1888
 460. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 1883
 461. Szacowanie szkód łowieckich po 1 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1881
 462. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. M. Skłodowskiej-Curie w Krzepicach
  Wyświetleń: 1879
 463. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 1879
 464. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa
  Wyświetleń: 1873
 465. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1870
 466. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę pod ogródki gastronomiczne trzech części płyty Rynku w Krzepicach
  Wyświetleń: 1865
 467. Zbiórka odpadów
  Wyświetleń: 1865
 468. Konsultacje projektów uchwał - zakończone
  Wyświetleń: 1864
 469. Komunikaty
  Wyświetleń: 1863
 470. Ogłoszenie o przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 1857
 471. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg wraz z odwodnieniem w Krzepicach
  Wyświetleń: 1850
 472. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1849
 473. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DZIAŁKA BUDOWLANA PRZY UL. KS. STASIEWICZA
  Wyświetleń: 1845
 474. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika – ulica Dąbrowskiego w Krzepicach – Etap I.
  Wyświetleń: 1845
 475. Sesja nr 5.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 10 kwietnia 2019 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1844
 476. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 1842
 477. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową, położonej w Krzepicach przy drodze gruntowej projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/15
  Wyświetleń: 1841
 478. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 1834
 479. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - lokalu położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 1830
 480. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1824
 481. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Księgowości Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 1822
 482. Petycja Nr 5.2019
  Wyświetleń: 1822
 483. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Krakowskiej 5 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1817
 484. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjętych działań w zakresie wykonania oświetlenia na parkingu przy SzP Nr 2 w Krzepicach
  Wyświetleń: 1815
 485. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej nr 639027S ul. Rolnicza w miejscowości Krzepice
  Wyświetleń: 1813
 486. Uchwały 2017
  Wyświetleń: 1813
 487. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Praga i Sosnowej
  Wyświetleń: 1809
 488. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. Budowa łącznika pomiędzy Osiedlem Dąbrowa i ulicą Częstochowską w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1805
 489. Konsultacje projektów uchwał - zakończone
  Wyświetleń: 1804
 490. Zasady umieszczania plaktów wyborczych w pasach dróg gminnych.
  Wyświetleń: 1804
 491. List Prezesa KRUS do Rolników i Dzieci
  Wyświetleń: 1803
 492. Sesja nr 9.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 13 sierpnia 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1802
 493. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa ulicy Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1801
 494. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1801
 495. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - nieruchomość zabudowana położona w Krzepicach przy ulicy Kuków 30
  Wyświetleń: 1800
 496. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie utworzenia miejsc parkingowych na ulicy Plac Powstańców Śląskich w Krzepicach
  Wyświetleń: 1798
 497. Sesja Nr 1.2018 zwołana na dzień 20 listopada 2018 roku
  Wyświetleń: 1792
 498. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Starokrzepicach, przeznaczonej do rolniczego wykorzystania
  Wyświetleń: 1791
 499. Konsultacje projektu uchwały - zakończone
  Wyświetleń: 1789
 500. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na stanowisko Podinspektor ds Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 1789
 501. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego o podjętych działaniach w zakresie pozyskania środków na doposażenie, remont stołówek i jadalni w szkołach podstawoowych
  Wyświetleń: 1779
 502. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową, położonej w Krzepicach przy drodze gruntowej projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/16
  Wyświetleń: 1774
 503. Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw wraz z uzasadnieniem
  Wyświetleń: 1771
 504. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji regazyfikacji LNG
  Wyświetleń: 1769
 505. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1767
 506. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa.
  Wyświetleń: 1766
 507. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1765
 508. Zaproszenie do wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych
  Wyświetleń: 1761
 509. Nabór na stanowisko Inspektora ds Programowania Rozwoju i Finansowania Inwestycji
  Wyświetleń: 1757
 510. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz parapetami i obróbka oscieży w gminnych zasobach mieszkaniowych.
  Wyświetleń: 1757
 511. Uchwała Nr 4.040.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 3 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 1745
 512. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1741
 513. Sesja nr 13.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 26 listopada 2019 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1731
 514. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Krzepice ul. Rolnicza
  Wyświetleń: 1730
 515. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym, położonej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1728
 516. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1725
 517. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na stanowisko Podinspektora ds Planowania Przestrzennego i Ewidencji Nieruchomości
  Wyświetleń: 1721
 518. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 1721
 519. Mały Grant 2019 - upowszechnianie sportu - prowadzenie drużyn piłki nożnej przez wykwalifikowanych trenerów
  Wyświetleń: 1719
 520. Zaproszenie do zlożenia oferty na zadanie pn. Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 1716
 521. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1715
 522. INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
  Wyświetleń: 1696
 523. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika – ulica Dąbrowskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1696
 524. Zapytanie ofertowe - przygotowanie i realizacja dokumentacji stanowiącej podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii
  Wyświetleń: 1694
 525. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie możliwości ubiegania się o środki z Funduszu Europejskiego
  Wyświetleń: 1692
 526. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krzepicach (Zarządzenie nr 0050.108.2019)
  Wyświetleń: 1689
 527. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - lokal użytkowy, ul. Krakowska 5, Krzepice
  Wyświetleń: 1688
 528. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji LNG wraz z stacją redukcyjno-pomiarową i niezbędną infrastrukturą
  Wyświetleń: 1687
 529. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1684
 530. Interpelacja radnego Mariusza Drosia dot. sposobu realizacji inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami o przeprowadzenie kontroli w/w inwestycji
  Wyświetleń: 1682
 531. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 1 850 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1674
 532. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27
  Wyświetleń: 1673
 533. Sesja nr 16.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 27 lutego 2020 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1671
 534. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki przy ulicy Chopina w Krzepicach
  Wyświetleń: 1663
 535. Przetarg nieograniczony pn.Usługa udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 267 660 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Wyświetleń: 1661
 536. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie uzupełnienia lamp oświetleniowych
  Wyświetleń: 1658
 537. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Remont dróg gminnych.
  Wyświetleń: 1655
 538. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych
  Wyświetleń: 1652
 539. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego , ul. Krakowska 5
  Wyświetleń: 1639
 540. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krzepicach - Osiedle Dąbrowa
  Wyświetleń: 1634
 541. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m3, położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 1632
 542. Informacja o składzie Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1631
 543. Wniosek - zezwolenie na usunięcie drzew(a)
  Wyświetleń: 1629
 544. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości
  Wyświetleń: 1624
 545. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2017r.
  Wyświetleń: 1618
 546. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu dróg.
  Wyświetleń: 1616
 547. Protokół z sesji nr 1.2018
  Wyświetleń: 1615
 548. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 07.06.2018 r.
  Wyświetleń: 1614
 549. Zapytanie ofertowe na wykonanie 2 kompletów dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
  Wyświetleń: 1613
 550. Petycja Nr 2.2019
  Wyświetleń: 1612
 551. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości
  Wyświetleń: 1611
 552. Sesja nr 12.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 5 listopada 2019 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1610
 553. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1606
 554. Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m2 położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15.
  Wyświetleń: 1602
 555. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego ds Finansowo - Księgowej Obsługi Oświaty
  Wyświetleń: 1601
 556. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1601
 557. Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  Wyświetleń: 1600
 558. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - ul. Kuków 30 , Krzepice
  Wyświetleń: 1598
 559. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej dla budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1593
 560. Wykaz nieruchomości, położonej w Krzepicach, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany (Zarządzenie nr 0050.109.2019)
  Wyświetleń: 1588
 561. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres dziewięciu lat nieruchomości przeznaczonej do rolniczego wykorzystania, położonej w Krzepicach o pow. 11,6906 ha.
  Wyświetleń: 1586
 562. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 1585
 563. Protokół z sesji nr 2.2018
  Wyświetleń: 1585
 564. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DZIAŁKA ROLNA W KRZEPICACH
  Wyświetleń: 1584
 565. Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r.
  Wyświetleń: 1578
 566. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 1577
 567. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa
  Wyświetleń: 1576
 568. OGŁOSZENIE Burmistrza Krzepic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice,
  Wyświetleń: 1571
 569. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres dziewięciu lat nieruchomości przeznaczonej do rolniczego wykorzystania, położonej w Krzepicach o pow. 11,6906 ha.
  Wyświetleń: 1567
 570. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolniczej, Dąbrowskiego i Magreta w Krzepicach
  Wyświetleń: 1566
 571. Protokół z sesji nr 4.2019
  Wyświetleń: 1563
 572. Nabór wniosków o przyznanie dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest w 2020 r.
  Wyświetleń: 1561
 573. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m3, położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 1558
 574. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie
  Wyświetleń: 1551
 575. Sesja nr 17.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 5 maja 2020 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1543
 576. Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 150 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1537
 577. Sesja nr 14.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 30 grudnia 2019 roku na godz. 9.00
  Wyświetleń: 1535
 578. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Obsługi Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1533
 579. Sprawozdanie za 2018 rok z Realizacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 1529
 580. Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzepice w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 1526
 581. Unieważnienie postępowania - Wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia wzrostu wartości 130 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanit. na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Krzepicach ...
  Wyświetleń: 1520
 582. Sesja nr 7.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 25 czerwca 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1519
 583. Informacja o realizacji na terenie województwa śląskiego czerwcowych badań rolniczych
  Wyświetleń: 1517
 584. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 1512
 585. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjęcia działania mającego na celu modernizację ścieszki pieszo rowerowej wzdłuż ulicy Wieluńskiej od ulicy Dolnej do ul. Skłodowskiej
  Wyświetleń: 1509
 586. Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m2 położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15.
  Wyświetleń: 1506
 587. Ogłoszenie wyników konkursu na zadania sportowe na 2019 rok
  Wyświetleń: 1504
 588. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1504
 589. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca wniosków jakie Urząd złożył lub planuje złożyć do Ministerstwa Sportu na wsparcie inwestycji związanych z infrastrukturą sportową
  Wyświetleń: 1502
 590. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotyczaca postawienia znaku drogowego
  Wyświetleń: 1495
 591. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca opracowania dokumentacji projektowej sali gimnastycznej
  Wyświetleń: 1493
 592. Przetarg nieograniczony pn. Budowa dróg gminnych nr 639001S ul. Generała Andersa, nr 639047S ul. Księdza Stasiewicza, nr 639048S ul. Brzozowa i nr 639049S ul. Lipowa w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1493
 593. Przetarg nieograniczony pn.Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27.
  Wyświetleń: 1493
 594. Sesja nr 8.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 2 sierpnia 2019 r. na godz. 8.00
  Wyświetleń: 1492
 595. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, w trybie przetargowym, położonej w Starokrzepicach
  Wyświetleń: 1488
 596. Wybory Prezydenta RP 2020 - zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1486
 597. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, ul. Solna 15
  Wyświetleń: 1477
 598. Nabór na stanowisko Podinspektora ds Księgowości Budżetowej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1474
 599. Petycja Nr 1.2020
  Wyświetleń: 1471
 600. Sesja nr 11.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 15 października 2019 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 1447
 601. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu, położonych w Krzepicach, ul. Kuków
  Wyświetleń: 1447
 602. OGŁOSZENIE O TRZECIM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KRZEPICE
  Wyświetleń: 1445
 603. Petycja Nr 4.2019
  Wyświetleń: 1443
 604. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ ( PRZY UL. JASNEJ W KRZEPICACH)
  Wyświetleń: 1440
 605. Zapytanie Radnego Romana Kudelskiego w sprawie obsługi pojemników na odzież używaną
  Wyświetleń: 1433
 606. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie oświetlenia w ulicach Bursztynowej i Towarowej
  Wyświetleń: 1432
 607. Wybory Prezydenta RP 2020
  Wyświetleń: 1428
 608. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania sportowe w 2019 roku
  Wyświetleń: 1425
 609. Unieważnienie postępowania - Wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia wzrostu wartości 82 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Starokrzepicach...
  Wyświetleń: 1425
 610. IV Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1422
 611. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 1419
 612. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na stanowisko: Podinspektor ds Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 1418
 613. Ogłoszenie konsultacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
  Wyświetleń: 1417
 614. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się o środki finansowe z Funduszu Europejskiego
  Wyświetleń: 1414
 615. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 1410
 616. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 1407
 617. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym, położonej w Dankowicach
  Wyświetleń: 1406
 618. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjęcia działania w zakresie pozyskania środków na modernizację ścieżki pieszo rowerowej w ulicy Wieluńskiej
  Wyświetleń: 1405
 619. Unieważniono - Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę aparatów nadciśnieniowych typu AirGo Fix.
  Wyświetleń: 1400
 620. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN 15 kV przy ulicy Księdza Muznerowskiego
  Wyświetleń: 1399
 621. Protokół z sesji nr 7.2019
  Wyświetleń: 1397
 622. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca naprawy studzienek
  Wyświetleń: 1390
 623. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie zamontowania lustra drogowego
  Wyświetleń: 1389
 624. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca realizacji wniosków Osiedli i Sołectw
  Wyświetleń: 1382
 625. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie
  Wyświetleń: 1382
 626. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca podjęcia działań zmierzających do bieżącej naprawy ubytków w nawierzchni na drogach gminnych
  Wyświetleń: 1379
 627. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krzepicach ul. Generała Fieldorfa-Nila
  Wyświetleń: 1377
 628. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1376
 629. Interpelacja Romana Kudelskiego w sprawie gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1368
 630. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się w ramach ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu dotacji na 2020 rok
  Wyświetleń: 1366
 631. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Budowa dróg gminnych Nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1364
 632. Protokół z sesji nr 10.2019
  Wyświetleń: 1360
 633. Nabór na stanowisko Informatyka
  Wyświetleń: 1359
 634. Obwieszczenie w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 1357
 635. OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY
  Wyświetleń: 1356
 636. WYBORY DO ŚLĄSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
  Wyświetleń: 1355
 637. Ogłoszenie dotyczące zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1354
 638. Przetarg nieograniczony pn. "Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach" – etap I.
  Wyświetleń: 1349
 639. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie zasad rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych
  Wyświetleń: 1348
 640. Petycja Nr 3.2019
  Wyświetleń: 1347
 641. Unieważnione - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141S w miejscowości Lutrowskie, Gmina Krzepice.
  Wyświetleń: 1342
 642. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Krzepice automatów butelkowych służących do skupu plastikowych butelek
  Wyświetleń: 1341
 643. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
  Wyświetleń: 1340
 644. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca pomocy osobom starszym i samotnym w związku z epidemią koronawirusa
  Wyświetleń: 1335
 645. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca ponowenie skutków finansowych związanych ze wzrostem wynagrodzeń
  Wyświetleń: 1334
 646. Akty 2020 rok
  Wyświetleń: 1333
 647. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 639001S ul. Andersa w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1332
 648. Sesja nr 15.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 5 lutego 2020 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 1323
 649. Ogłszenie przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 1321
 650. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dotyczy budowy łącznika pomiedzy ulicą Częstochowską a ulicą Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 1319
 651. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotyczącao ile procent zwiększona została subwencja oświatowa, porównując rok 2018 do 2019
  Wyświetleń: 1317
 652. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. użytkowej 32,30 m2 wraz z częściami przynależnymi, znajdującego się na parterze w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Krzepicach przy ulicy Solnej 6a.
  Wyświetleń: 1312
 653. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.-budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z włączeniem do sieci SN i Nn.Demontaż linii napowietrznej 15 kV oraz wieżowej stacji transfor S-088
  Wyświetleń: 1311
 654. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1311
 655. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie oszacowania wysokości strat w dochodach budżetowych gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
  Wyświetleń: 1307
 656. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przeglądów dróg gminnych i mostów.
  Wyświetleń: 1306
 657. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca skutków finansowych związanych ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli
  Wyświetleń: 1294
 658. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się o sfinansowanie zakupu dla uczniów i nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
  Wyświetleń: 1283
 659. OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW
  Wyświetleń: 1283
 660. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa trwa nabór składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego
  Wyświetleń: 1282
 661. Interpelacja Radnego Kudelskiego w sprawie utworzenia miejsc parkingowych
  Wyświetleń: 1281
 662. Postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy dróg wraz z odwodnieniem w Osiedlu Andersa
  Wyświetleń: 1275
 663. Interpelacja Romana Kudelskiego w sprawie organizacji dyżurów wakacyjnych w porzedszkolach publicznych
  Wyświetleń: 1274
 664. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krzepicach w okręgu wyborczym nr 1
  Wyświetleń: 1265
 665. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie zamontowania lustra drogowego
  Wyświetleń: 1260
 666. Interpelacja Romana Kudelskiego dotyczaca napraw ubytków i załamań w nawierzchni na drogach gminnych
  Wyświetleń: 1259
 667. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia
  Wyświetleń: 1257
 668. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca stanu przygotowań instytucji publicznych w przypadku wystąpienia koronawirusa
  Wyświetleń: 1255
 669. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca wsparcia finansowego na doposażenie stołówek szkolnych
  Wyświetleń: 1248
 670. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotyczaca podjęcia działań zmierzających do bieżącej naprawy ubytków i załamań w nawierzchni w drogach gminnych
  Wyświetleń: 1247
 671. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dot. działań Urzędu Miejskiego w Krzepicach w związku z wprowadzeniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 1246
 672. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie pozyskania środków z Funduszu Europejskiego na rozwój usług zdrowotnych
  Wyświetleń: 1241
 673. Dodatkowe zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 1240
 674. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1240
 675. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie dostępu do świadczeń ogólnostomatologicznych
  Wyświetleń: 1232
 676. Przetarg nieograniczony pn. Budowa dróg gminnych Nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1232
 677. Protokół z sesji nr 11.2019
  Wyświetleń: 1231
 678. Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1230
 679. Wykonanie 130 operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej położnych w Krzepicach przy ul: Kuźniczka, 17 Stycznia, Dworcowa, Przemysłowa, Piaskowa
  Wyświetleń: 1227
 680. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. użytkowej 32,30 m2 wraz z częściami przynależnymi, znajdującego się na parterze w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Krzepicach przy ulicy Solnej 6a.
  Wyświetleń: 1226
 681. Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż lamp solarnych.
  Wyświetleń: 1224
 682. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1220
 683. Mały Grant 2019 - zakup strojów sportowych
  Wyświetleń: 1218
 684. Ogłoszenie o przetargu - lokal użytkowy poł. w Starokrzepicach, przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 1217
 685. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1216
 686. Przetarg nieograniczony pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1211
 687. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzepicach ogłosiła przetarg nieograniczony pn. Przebudowa kuchni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1207
 688. Akty 2021 rok
  Wyświetleń: 1191
 689. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości sfinansowania zakupu maseczek ochronnych
  Wyświetleń: 1191
 690. Protokół z sesji nr 8.2019
  Wyświetleń: 1187
 691. ZAPYTANIE OFERTOWE - DOTYCZY WYŁAPYWANIA I ODBIORU BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY KRZEPICE
  Wyświetleń: 1185
 692. Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Krzepice
  Wyświetleń: 1183
 693. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości wdrożenia usługi-aplikacji Eco Harmonogram "Czyste Miasto"
  Wyświetleń: 1182
 694. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca uzupełnienia nazw ulic na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1181
 695. Protokół z sesji nr 6.2019
  Wyświetleń: 1175
 696. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - informacja
  Wyświetleń: 1175
 697. Ogłoszenie o przetargu - część korytarza między biblioteką a korytarzem głównym Urzędu Miejskiego w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 1173
 698. Przetarg nieograniczony pn. Remont drogi gminnej nr 639162 S ul. Główna w miejscowości Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 1173
 699. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o zawieszeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1172
 700. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy wieży teleinformatycznej transmisji danych INT_99030_Starokrzepice
  Wyświetleń: 1166
 701. Protokół z sesji nr 12.2019
  Wyświetleń: 1154
 702. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dotyczy budowy linii kablowej wraz z budową złącza kablowego, na terenie dz. nr 2473, 2603,2519,2520/8,2520/5 poł. w Krzepicach
  Wyświetleń: 1153
 703. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Krzepice w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży w formie posiłku
  Wyświetleń: 1150
 704. Wykonanie 82 operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Starokrzepicach przy ul: Oleska, Jaworowa, Polna, Słoneczna
  Wyświetleń: 1144
 705. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Bursztynowej i Tęczowej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1142
 706. ZAPYTANIE OFERTOWE - DOTYCZY ODBIORU ZWŁOK PADŁYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY KRZEPICE W 2020 R.
  Wyświetleń: 1142
 707. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 1140
 708. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia
  Wyświetleń: 1137
 709. Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż urządzeń na place zabaw.
  Wyświetleń: 1135
 710. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej (ul. Księdza Muznerowskiego)
  Wyświetleń: 1134
 711. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości stworzenia spółki celowej
  Wyświetleń: 1133
 712. Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej.
  Wyświetleń: 1133
 713. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania sportowe w 2020 roku
  Wyświetleń: 1125
 714. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca uzupełnienia nazw ulic na terenie gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1122
 715. Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 570 674,00 zł.
  Wyświetleń: 1121
 716. Protokół z sesji nr 9.2019
  Wyświetleń: 1120
 717. Mały Grant 2020 - XVI Grand Prix w tenisie stołowych
  Wyświetleń: 1119
 718. Wykaz nieruchomości przenaczonych do wynajmu dot. Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 1119
 719. Zaproszenie do złożenia oferty na oznakowanie poziome grubowarstwowe na drogach gminnych.
  Wyświetleń: 1114
 720. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1112
 721. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się o sfinansowanie zakupu sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych
  Wyświetleń: 1111
 722. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego za budynkiem OSP w miejscowości Starokrzepice.
  Wyświetleń: 1109
 723. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1107
 724. Protokół z sesji nr 13.2019
  Wyświetleń: 1104
 725. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 639037S ulicy Ustronnej w miejscowości Krzepice.
  Wyświetleń: 1104
 726. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Zajączkach Drugich
  Wyświetleń: 1104
 727. Mały Grant 2019 - upowszechnianie sportu - dosprzętowienie klubu
  Wyświetleń: 1097
 728. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1097
 729. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - PŁYTA RYNKU
  Wyświetleń: 1094
 730. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 1091
 731. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1090
 732. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 1086
 733. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca wykorzystania środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów
  Wyświetleń: 1084
 734. Unieważniono - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa, Jesionowa, Księdza Stasiewicza w Krzepicach – wylot kanału ze studnią D-1- I ETAP.
  Wyświetleń: 1082
 735. TERMINARZE POLOWAŃ ZBIOROWYCH
  Wyświetleń: 1080
 736. Unieważnione - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu w ramach projektu pn. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lutrowskie.
  Wyświetleń: 1076
 737. Mały Grant 2019 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 1074
 738. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowaniaw sprawiw wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego
  Wyświetleń: 1074
 739. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1070
 740. Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1070
 741. Protokół z Sesji nr 15.2020
  Wyświetleń: 1068
 742. Protokół z Sesji nr 14.2019
  Wyświetleń: 1061
 743. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice - Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podł
  Wyświetleń: 1057
 744. Protokół z Sesji nr 15.2020
  Wyświetleń: 1053
 745. Przetarg nieograniczony pn. Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1050
 746. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę znaków drogowych
  Wyświetleń: 1046
 747. Mały Grant 2020 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 1043
 748. Zaproszenie do złożenia oferty na oznakowanie poziome cienkowarstwowe na drogach gminnych.
  Wyświetleń: 1031
 749. Zapytanie o cenę na wykonanie remontu ul. Szarlejka w m. Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 1030
 750. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 1029
 751. Sesja nr 18.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 7 lipca 2020 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1027
 752. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY
  Wyświetleń: 1026
 753. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w ulicach Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza
  Wyświetleń: 1015
 754. Zapytanie cenowe na remont drogi gminnej w m. Zajączki Drugie ul. Szarlejka.
  Wyświetleń: 1015
 755. Protokół z Sesji nr 16.2020
  Wyświetleń: 1012
 756. Zapytanie ofertowe. Sporządzenie projektów organizacji ruchu drogowego wraz z uzyskaniem zatwierdzeń.
  Wyświetleń: 1008
 757. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1006
 758. Protokół z Sesji nr 17.2020
  Wyświetleń: 1005
 759. Unieważniono:Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowy dróg wraz z odwodnieniem w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1003
 760. Sesja nr 19.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 8 września 2020 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 995
 761. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o nr KLB2508A wraz z instalacją ELEKTROENERGETYCZNĄ
  Wyświetleń: 994
 762. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadania sportowe na 2020 rok
  Wyświetleń: 994
 763. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 993
 764. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: "Zabezpieczenie korony murów i półkolumn frontonu synagogi w Krzepicach."
  Wyświetleń: 988
 765. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w miejscowościach Zajączki Pierwsze i Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 986
 766. Bezpłatne badania w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu C
  Wyświetleń: 984
 767. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 979
 768. Przetarg nieograniczony pn.Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 978
 769. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa słupowej stacji transformatorowej S-302 "Zajączki Szarki" wraz z przebudową linii SN i nN"
  Wyświetleń: 976
 770. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 973
 771. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DZIAŁKA BUDOWLANA PRZY UL. KS. STASIEWICZA
  Wyświetleń: 973
 772. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy słupowej stacji transformatorowej S-302 „Zajączki Szarki” wraz z przebudową linii SN i nN”,
  Wyświetleń: 971
 773. Sesja nr 20.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 15 października 2020 roku na godz. 15.30
  Wyświetleń: 970
 774. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 969
 775. Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 639027S ul. Rolnicza w miejscowości Krzepice."
  Wyświetleń: 968
 776. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. wynajmu lokalu użytkowego w Starokrzepicach, przy ul. Oleskiej
  Wyświetleń: 967
 777. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu w ramach projektu pn. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lutrowskie.
  Wyświetleń: 965
 778. Sprawozdanie za 2019 rok z Realizacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 963
 779. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Ustronna w Krzepicach.
  Wyświetleń: 935
 780. Przetarg nieograniczony pn. Usługa udzielenia Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 300 000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Wyświetleń: 933
 781. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU - UL. OLESKA 246 W STAROKRZEPICACH
  Wyświetleń: 916
 782. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
  Wyświetleń: 913
 783. Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141S w miejscowości Lutrowskie, Gmina Krzepice - odcinek od km 0 + 950 do km 1+ 286”.
  Wyświetleń: 913
 784. Unieważniony - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w miejscowościach: Lutrowskie, Zajączki Pierwsze, Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 912
 785. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT
  Wyświetleń: 910
 786. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne.
  Wyświetleń: 910
 787. OBWIESZCZENIE Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących
  Wyświetleń: 909
 788. Konsultacje projektów uchwał - zakończone
  Wyświetleń: 904
 789. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o nr KLB2508A wraz z instalacją ELEKTROENERGETYCZNĄ
  Wyświetleń: 902
 790. OGŁOSZENIE O PRZETARGACH - DZIAŁKI BUDOWLANE W DRUGIEJ LINII ZABUDOWY UL. MUZNEROWSKIEGO
  Wyświetleń: 898
 791. Budowa ul. Klonowej w Krzepicach wraz z odwodnieniem POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 897
 792. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 892
 793. Sesja nr 23.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 29 grudnia 2020 roku na godz. 9.00
  Wyświetleń: 889
 794. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o odmowie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy wieży teleinformatycznej transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"”
  Wyświetleń: 884
 795. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Dostawa 10 aparatów nadciśnieniowych typu AirGo Fix i masek dla jednostek OSP Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 884
 796. Zaproszenie do składania ofert (powtórne) na zadanie pn.: "Zabezpieczenie korony murów i półkolumn frontonu synagogi w Krzepicach."
  Wyświetleń: 882
 797. Uchwały Rady Miejskiej 2021 r.
  Wyświetleń: 881
 798. UNIEWAŻNIONO. Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej, dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej, wraz ze zjazdem z drogi krajowej nr 43."
  Wyświetleń: 880
 799. Zaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont ul. Solnej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Dzielnej.
  Wyświetleń: 874
 800. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - LOKAL UŻYTKOWY W STAROKRZEPICACH PRZY UL. OLESKIEJ
  Wyświetleń: 870
 801. Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  Wyświetleń: 869
 802. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Wymiaru Podatków
  Wyświetleń: 869
 803. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z włączeniem do sieci SN i Nn.Demontaż linii napowietrznej 15 kV oraz wieżowej stacji transfor S-088
  Wyświetleń: 861
 804. "Remont budowlano - konserwatorski synagogi w Krzepicach" - etap II.
  Wyświetleń: 860
 805. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 859
 806. Mały Grant 2020 - Klub Biegacza Florian - zakup obuwia sportowego
  Wyświetleń: 843
 807. DOSTĘPNOŚĆ
  Wyświetleń: 842
 808. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2019 r.
  Wyświetleń: 841
 809. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 832
 810. Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych i dróg wewnętrznych, których zarządcą jest Burmistrz Krzepic.
  Wyświetleń: 827
 811. Sesja nr 22.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 07 grudnia 2020 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 825
 812. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa, Jesionowa, Księdza Stasiewicza w Krzepicach – wylot kanału ze studnią D-1- I ETAP
  Wyświetleń: 825
 813. Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dróg wraz z odwodnieniem w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza w Krzepicach
  Wyświetleń: 822
 814. Zapytanie ofertowe na sporządzenie projektów zagospodarowania działki lub terenu.
  Wyświetleń: 820
 815. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 817
 816. Sesja nr 21.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 23 października 2020 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 812
 817. Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Krzepice
  Wyświetleń: 810
 818. Protokół z Sesji nr 18.2020
  Wyświetleń: 810
 819. Zaproszenie (powtórne) do składania ofert na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej, dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej, wraz ze zjazdem z drogi krajowej nr 43."
  Wyświetleń: 809
 820. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 807
 821. Sesja nr 24.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 19 stycznia 2021 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 807
 822. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 802
 823. Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji pierwszego etapu inwestycji pn.: "Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach."
  Wyświetleń: 800
 824. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa wieży teleinformatycznej transmisji danych INT_99030_ Starokrzepice" w miejscowości Starkorzepice
  Wyświetleń: 798
 825. ZAPYTANIE OFERTOWE - ODBIÓR PADŁYCH ZWIERZĄT W ROKU 2021
  Wyświetleń: 795
 826. ZAPYTANIE OFERTOWE - WYŁAPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W ROKU 2021
  Wyświetleń: 788
 827. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż urządzeń zabawowych.
  Wyświetleń: 786
 828. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania oraz kategorii dzieci, na które udzielana jest dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Krzepice
  Wyświetleń: 783
 829. Przetarg nieograniczony pn. Usługa udzielenia Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 333 166,37 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  Wyświetleń: 781
 830. Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 38.368.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
  Wyświetleń: 776
 831. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ZUŻYTYCH OPON SAMOCHODOWYCH (OSOBOWYCH) - kwiecień 2021 r
  Wyświetleń: 759
 832. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 750
 833. Zapytanie oferetowe w sprawie wykonania remontu świetlicy remizy OSP w Dankowicach Pierwszych
  Wyświetleń: 750
 834. Protokół z Sesji nr 19.2020
  Wyświetleń: 742
 835. Ogłoszenie konsultacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
  Wyświetleń: 738
 836. Petycja Nr 2.2020
  Wyświetleń: 736
 837. Mały Grant 2020 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 733
 838. Protokół z Sesji nr 20.2020
  Wyświetleń: 732
 839. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 639144S ul. Młyńskiej w Starokrzepicach."
  Wyświetleń: 718
 840. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy waz z dobudową klatki schodowej i szybu windowego...
  Wyświetleń: 715
 841. Protokół z Sesji nr 21.2020
  Wyświetleń: 714
 842. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141S w miejscowości Lutrowskie, Gmina Krzepice - odcinek od km 0 + 950 do km 1+ 286”.
  Wyświetleń: 712
 843. Sesja nr 28.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 31 maja 2021 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 708
 844. Mały Grant 2020 - upowszechnianie sportu - prowadzenie drużyn piłki nożnej
  Wyświetleń: 707
 845. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,,Starokrzepice 3” wraz z włączeniem do sieci SN i NN )...
  Wyświetleń: 692
 846. Zaproszenie do składania ofert na zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Towarowej i przy ulicy Bursztynowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 684
 847. Protokół z Sesji nr 22.2020
  Wyświetleń: 683
 848. Zapytanie ofertowe (powtórne) na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa drogi ul. Ustronna - osiedle Dąbrowa w Krzepicach”.
  Wyświetleń: 682
 849. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn."Remont drogi gminnej ulicy Solnej na odcinku od ul. Dzielnej do ul. Szkolnej w Krzepicach."
  Wyświetleń: 681
 850. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 671
 851. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pt. ,,Budowie gazociągu średniego ciśnieni PE przy ulicach: Stasiewicza, Brzozowej i Lipowej. .
  Wyświetleń: 669
 852. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca realizacji wniosków Osiedli i Sołectw
  Wyświetleń: 666
 853. Protokół z Sesji nr 24.2021
  Wyświetleń: 665
 854. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie sportowe w 2020 roku
  Wyświetleń: 662
 855. Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznych (podstawowych) przeglądów dróg i drogowych obiektów inżynierskich zarządzanych przez Burmistrza Krzepic.
  Wyświetleń: 662
 856. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
  Wyświetleń: 662
 857. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 660
 858. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
  Wyświetleń: 654
 859. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 643
 860. Mały Grant 2020 - Pozyskanie zabytków z wykopalisk do Izby Muzealnej
  Wyświetleń: 641
 861. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 640
 862. Sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont odcinka drogi gminnej nr 639145S, ul. Polna w Starokrzepicach.
  Wyświetleń: 637
 863. Zapytanie ofertowe na roboty budowlane. Adaptacja szatni w Szkole Podstawowej nr 1 w Krzepicach, ul. Mickiewicza 13/17 na potrzeby archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 636
 864. Powtórne zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 639144S ul. Młyńskiej w Starokrzepicach."
  Wyświetleń: 635
 865. Udostępnienie kanału technologicznego
  Wyświetleń: 635
 866. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2019 rok
  Wyświetleń: 630
 867. Sesja nr 27.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 27 kwietnia 2021 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 629
 868. OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRZEPIC W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZASAD WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY KRZEPICE
  Wyświetleń: 624
 869. Protokół z Sesji nr 23.2020
  Wyświetleń: 624
 870. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Zajączkach Drugich.
  Wyświetleń: 623
 871. Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: "Budowa dróg gminnych Nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach." UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 622
 872. Informacja o zmianie składu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 619
 873. OGŁOSZENIE O PRZETARGACH - DZIAŁKI BUDOWLANE W DRUGIEJ LINI ZABUDOWY UL. MUZNEROWSKIEGO
  Wyświetleń: 619
 874. Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy wymagającej pozwolenia na budowę.
  Wyświetleń: 618
 875. Sesja nr 25.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 23 marca 2021 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 616
 876. Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa drogi ul. Ustronna - osiedle Dąbrowa w Krzepicach”.
  Wyświetleń: 616
 877. Sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont odcinka drogi gminnej nr 639144S, ul. Młyńska w Starokrzepicach.
  Wyświetleń: 615
 878. Budowa ul. Klonowej w Krzepicach wraz z odwodnieniem
  Wyświetleń: 614
 879. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 614
 880. Zapytanie ofertowe dotyczące odnowienia oznakowania poziomego na drogach gminnych zarządzanych przez Burmistrza Krzepic.
  Wyświetleń: 612
 881. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągu dróg zarządzanych przez Burmistrza Krzepic.
  Wyświetleń: 605
 882. Informacja dotycząca gazociągu przy ul. gen. Wł. Andersa w Krzepicach
  Wyświetleń: 598
 883. OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU - DZIAŁKI BUDOWLANE W DRUGIEJ LINII ZABUDOWY ULICY MUZNEROWSKIEGO
  Wyświetleń: 597
 884. Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
  Wyświetleń: 596
 885. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 591
 886. Remont ul. Drozdki w Zajączkach Drugich
  Wyświetleń: 590
 887. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY
  Wyświetleń: 589
 888. Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych i dróg wewnętrznych, których zarządcą jest Burmistrz Krzepic.
  Wyświetleń: 589
 889. Zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie, dostawę i montaż regałów przesuwnych do archiwum zakładowego Urzędu miejskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 587
 890. Remont ul. Ryły w Krzepicach
  Wyświetleń: 583
 891. Zaproszenie do składania ofert na dostawę kruszywa drogowego.
  Wyświetleń: 583
 892. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 580
 893. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzepicach modyfikacji wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
  Wyświetleń: 574
 894. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie sportowe w 2021 roku
  Wyświetleń: 572
 895. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 572
 896. Zapytanie ofertowe dotyczace sporządzenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę.
  Wyświetleń: 571
 897. Sesja nr 26.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 09 kwietnia 2021 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 570
 898. Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej i projektu budowlanego dla odcinka tej drogi.
  Wyświetleń: 570
 899. Konsultacje projektów uchwał - unieważnione
  Wyświetleń: 562
 900. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu urządzeń placów zabaw i siłowni zewnętrznych
  Wyświetleń: 561
 901. Zapytanie ofertowe dotyczace sporządzenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę.
  Wyświetleń: 560
 902. Sesja nr 29.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 06 lipca 2021 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 553
 903. Zapytanie ofertowe na budowę oświetlenia drogowego ulicy gen. Augusta Firldorfa "Nila" w Krzepicach.
  Wyświetleń: 550
 904. Ogłoszenie w sprawie konsultacji uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2021 roku.
  Wyświetleń: 538
 905. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE o średnicy zewnętrznej Φ63 przy ulicy Powstańców Śląskich i ulicy Nadrzecznej
  Wyświetleń: 516
 906. Zapytanie ofertowe w sprawie pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji II etapu zadania pn. „Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach”.
  Wyświetleń: 515
 907. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY- DZIAŁKA 2648/1 OBRĘB KRZEPICE
  Wyświetleń: 514
 908. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - DZIAŁKA OBJĘTA KATOWICKĄ SPECJALNĄ STREFĄ EKONOMICZNĄ
  Wyświetleń: 513
 909. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE o średnicy zewnętrznej Φ63 przy ulicach: Muznerowskiego i 3-go Maja
  Wyświetleń: 510
 910. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU
  Wyświetleń: 508
 911. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
  Wyświetleń: 504
 912. Informacja o podjęciu przez Gminę Krzepice działalności telekomunikacyjnej.
  Wyświetleń: 503
 913. Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę – przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Muznerowskiego
  Wyświetleń: 503
 914. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadania sportowe na 2021 rok
  Wyświetleń: 496
 915. Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: "Budowa dróg gminnych Nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach." POWTÓRNE
  Wyświetleń: 492
 916. Sesja nr 31.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 31 sierpnia 2021 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 477
 917. OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W SIERADZU
  Wyświetleń: 476
 918. ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
  Wyświetleń: 476
 919. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY - DOT. PŁYTY RYNKU
  Wyświetleń: 474
 920. Zapytanie ofertowe na sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont drogi gminnej nr 639182S na długości ok. 850 m.
  Wyświetleń: 470
 921. Protokół z Sesji nr 27.2021
  Wyświetleń: 468
 922. Zapytanie ofertowe na usługę nadzoru archeologicznego w czasie realizacji II etapu zadania pn. „Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach”.
  Wyświetleń: 467
 923. REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE KRZEPICE
  Wyświetleń: 462
 924. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - DZIAŁKI BUDOWLANE PRZY UL. ŚWIETLISTEJ
  Wyświetleń: 443
 925. Zapytanie ofertowe (powtórne) na usługę nadzoru archeologicznego w czasie realizacji II etapu zadania pn. „Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach”.
  Wyświetleń: 433
 926. Zapytanie ofertowe (powtórne) nr 3 na usługę nadzoru archeologicznego w czasie realizacji II etapu zadania pn. „Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach”.
  Wyświetleń: 419
 927. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2020 rok
  Wyświetleń: 417
 928. Sesja nr 30.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 14 lipca 2021 roku na godz. 9.00
  Wyświetleń: 417
 929. Budowa ul. Polnej w Starokrzepicach POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 413
 930. Protokół z Sesji nr 28.2021
  Wyświetleń: 410
 931. Protokół z Sesji nr 26.2021
  Wyświetleń: 399
 932. Protokół z Sesji nr 25.2021
  Wyświetleń: 394
 933. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Wykonanie operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości 100 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej.
  Wyświetleń: 391
 934. Mały Grant 2021 - Organizacja cyklu gminnych turniejów w piłce siatkowej plażowej "Lato 2021 z siatkówką plażową"
  Wyświetleń: 381
 935. Ogłoszenie PGW Wody Polskie
  Wyświetleń: 371
 936. Nabór wniosków o udział w programie o udzielenie dofinansowania na zadanie "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"
  Wyświetleń: 368
 937. Zapytanie ofertowe (drugie) na sporządzenie dokumentacji dla budowy oświetlenia ulicznego odcinka ul. Przemysłowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 367
 938. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DOT. PŁYTY RYNKU
  Wyświetleń: 358
 939. Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu w okolicach młyna Marcelin w Krzepicach na cele sportu i rekreacji
  Wyświetleń: 350
 940. Sprawozdanie za 2020 rok z Realizacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 349
 941. Protokół z Sesji nr 29.2021
  Wyświetleń: 343
 942. Protokół z Sesji nr 30.2021
  Wyświetleń: 340
 943. Ogłoszenie konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 339
 944. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2020 r
  Wyświetleń: 338
 945. Zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji dla budowy oświetlenia ulicznego odcinka ul. Przemysłowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 337
 946. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie sportowe w 2021 roku
  Wyświetleń: 336
 947. Zapytanie ofertowe na wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągu dróg zarządzanych przez Burmistrza Krzepic.
  Wyświetleń: 308
 948. Zapytanie ofertowe na dostawę nowej posypywarki mieszaniny piasku z solą do zimowego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 305
 949. Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznych (podstawowych) przeglądów dróg i drogowych obiektów inżynierskich zarządzanych przez Burmistrza Krzepic.
  Wyświetleń: 294
 950. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DZIAŁKA W STREFIE EKONOMICZNEJ
  Wyświetleń: 288
 951. Sesja nr 32.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 05 października 2021 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 272
 952. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę nowego rębaka tarczowego do rozdrabniania gałęzi na potrzeby Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 271
 953. Interpelacja radnej Czesławy Dudek w sprawie budowy chodnika (ścieżki rowerowej) od skrzyżowania ul. Skłodowskiej z ul. Wieluńską w kierunku Krzepic
  Wyświetleń: 268
 954. Interpelacja radnej Czesławy Dudek w sprawie wysypania tłuczniem i poprawienia drogi dojazdowej do pól tj. drogi graniczącej między Lutrowskim a Starokrzepicami
  Wyświetleń: 267
 955. Interpelacja radnej Czesławy Dudek w sprawie budowy ul. Nadrzecznej w Krzepicach
  Wyświetleń: 264
 956. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę namiotu imprezowego na potrzeby OSP w Zajączkach Pierwszych w gminie Krzepice.
  Wyświetleń: 258
 957. Zapytanie ofertowe (powtórne) na zakup i dostawę nowego rębaka tarczowego do rozdrabniania gałęzi na potrzeby Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 255
 958. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na zadania sportowe na 2021 rok
  Wyświetleń: 254
 959. Mały Grant 2021 - Klub Biegacza Florian - zakup obuwia sportowego
  Wyświetleń: 243
 960. Mały Grant 2021 - Prowadzenie drużyn sekcji siatkówki (seniorzy cz. 2)
  Wyświetleń: 235
 961. Protokół z Sesji nr 31.2021
  Wyświetleń: 233
 962. Remont ul. Dzielnej w Krzepicach - od ul. Częstochowskiej do ul. Sienkiewicza
  Wyświetleń: 224
 963. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DZIAŁKI BUDOWLANE PRZY UL. ŚWIETLISTEJ
  Wyświetleń: 212
 964. Zapytanie ofertowe (powtórne) na zakup i dostawę namiotu imprezowego na potrzeby OSP w Zajączkach Pierwszych w gminie Krzepice.
  Wyświetleń: 196
 965. Mały Grant 2021 - MGLKS Liswarta Krzepice - Upowszechnianie sportu: prowadzenie drużyn piłki nożnej
  Wyświetleń: 180
 966. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zajączkach Drugich w Gminie Krzepice
  Wyświetleń: 166
 967. Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do pól - ul. Cicha w Krzepicach
  Wyświetleń: 124
 968. Szkoła Podstawowa w Starokrzepicach ogłosiła zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu stołówki
  Wyświetleń: 107
 969. Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku ul. Praga w Krzepicach
  Wyświetleń: 102
 970. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę modułowego podestu scenicznego.
  Wyświetleń: 86
 971. Ogłoszenie konsultacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok
  Wyświetleń: 83
 972. Zapytanie ofertowe (powtórne) nr 3 na zakup i dostawę nowego rębaka tarczowego do rozdrabniania gałęzi na potrzeby Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 80
 973. Protokół z Sesji nr 32.2021
  Wyświetleń: 79
 974. OBWIESZCZENIE STAROSTY KŁOBUCKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH PN. " BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO DZIAŁEK GMINNYCH PRZY UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ W KRZEPICACH"
  Wyświetleń: 41
 975. Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 38.368.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu, zmienionej Uchwałą Nr 22.187.2020 z dnia 7 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 17
 976. Petycja nr 3.2021
  Wyświetleń: 5
 977. Petycja nr 4.2021
  Wyświetleń: 4
Wersja XML