Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
36527494800000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
541025701851367554765691376399525813453537393424533439542349
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
425984013042369509466855945600516484076248087509043362277945
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297332315919523407842584323260230562515324521436533406138167
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
106761461517356155981499216930168583132714931284441684721388
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0098512994766773835479428485119521006010732
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 100625
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 65912
 3. poniżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 59415
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 57780
 5. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 52476
 6. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 48878
 7. Komunikaty
  Wyświetleń: 31793
 8. powyżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 27416
 9. Sesje Rady Miejskiej - archiwum
  Wyświetleń: 26510
 10. Nabór na wolne stanowiska pracy.
  Wyświetleń: 22999
 11. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 22989
 12. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 15702
 13. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków OSP
  Wyświetleń: 14673
 14. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 14081
 15. Uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 10429
 16. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 10034
 17. Kierownictwo Urzędu
  Wyświetleń: 10024
 18. Protokoły z obrad Rady Miejskiej - archiwalne
  Wyświetleń: 9522
 19. Uwaga! Wybory Samorządowe 2018 - WYNIKI
  Wyświetleń: 7807
 20. Godziny pracy Urzędu
  Wyświetleń: 7636
 21. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7287
 22. Postępowania w sprawie ochrony środowiska wymagające udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 7201
 23. Sesja Nr 16.2016 zwołana na dzień 22 marca 2016 roku
  Wyświetleń: 7190
 24. Uchwały Rady Miejskiej 2017 r.
  Wyświetleń: 7153
 25. Uchwały Rady Miejskiej 2011 r.
  Wyświetleń: 7141
 26. Akty 2017 rok
  Wyświetleń: 7123
 27. Uchwały Rady Miejskiej 2006 r.
  Wyświetleń: 7003
 28. Uchwały Rady Miejskiej 2013 r.
  Wyświetleń: 6988
 29. Komisje Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 6959
 30. Sesja Nr 38.2018 zwołana na dzień 28.06.2018
  Wyświetleń: 6835
 31. Stawki podatkowe i opłaty
  Wyświetleń: 6800
 32. Przyjmowanie interesantów
  Wyświetleń: 6755
 33. Programy, zamierzenia i informacje
  Wyświetleń: 6704
 34. Sesja Nr 26.2017 zwołana na dzień 21 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 6630
 35. Burmistrz i Zastępca Burmistrza Krzepic
  Wyświetleń: 6559
 36. Uchwały Rady Miejskiej 2010 r.
  Wyświetleń: 6488
 37. Skład Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 6412
 38. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 6225
 39. Interpelacje i zapytania radnych VIII kadencji
  Wyświetleń: 6205
 40. Spotkanie informacyjne w/s budowy gazociągu
  Wyświetleń: 6021
 41. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 5941
 42. Ogłoszenie wyników konkursu na zadania sportowe na 2018 rok
  Wyświetleń: 5937
 43. Sesja Nr 6.2015 zwołana na dzień 9 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 5870
 44. Wybory
  Wyświetleń: 5817
 45. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 5789
 46. Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 5763
 47. Plany postępowań o udzielanie zamówień
  Wyświetleń: 5726
 48. ustalenie środowiskowych uwarunkowań - decyzje
  Wyświetleń: 5694
 49. Uchwały Rady Miejskiej 2016 r.
  Wyświetleń: 5683
 50. Prognoza długu na 2008 r.
  Wyświetleń: 5595
 51. Sesja Nr 24.2016 zwołana na dzień 28 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 5594
 52. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 5558
 53. Zarządzenia Burmistrza Krzepic
  Wyświetleń: 5523
 54. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5343
 55. Akty 2015 rok
  Wyświetleń: 5319
 56. Ogłoszenie naboru do Gminnej Rady Seniorów - zmiana terminu
  Wyświetleń: 5274
 57. Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 5246
 58. Losowanie - dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych
  Wyświetleń: 5144
 59. Unieważnienie przetargu na najem lokalu pow. 94 m2, poł. w Starokrzepicach ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 5143
 60. Ogłoszenie drugiego przetargu - część korytarza między biblioteką a korytarzem głównym Urzędu Miejskiego w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 5120
 61. Rada Miejska
  Wyświetleń: 5120
 62. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 5066
 63. Sesje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4997
 64. Katalog spraw wraz ze sposobem ich załatwiania.
  Wyświetleń: 4975
 65. Akty 2016 rok
  Wyświetleń: 4897
 66. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 12.07.2018 r
  Wyświetleń: 4893
 67. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4891
 68. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące budowy biogazowni w Krzepicach ( wyniki)
  Wyświetleń: 4868
 69. Mienie komunalne - Budżet 2005 r.
  Wyświetleń: 4866
 70. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 4853
 71. Uchwały Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 4838
 72. Ustalenie środowiskowych uwarunkowań - wnioski, postanowienia, postępowanie z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 4838
 73. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krzepicach w okręgu wyborczym nr 11- wyniki
  Wyświetleń: 4808
 74. Uchwały Rady Miejskiej 2014 r.
  Wyświetleń: 4773
 75. Sesja Nr 36.2018 zwołana na dzień 22 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 4606
 76. Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii dot. szczepienia przeciw wściekliźnie lisów wolnożyjących
  Wyświetleń: 4565
 77. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 4555
 78. Zawiadomienie o wpisie do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
  Wyświetleń: 4480
 79. Wyniki kontroli
  Wyświetleń: 4478
 80. Sesja Nr 22.2016 zwołana na dzień 9 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 4363
 81. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w Krzepicach
  Wyświetleń: 4355
 82. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2018 rok
  Wyświetleń: 4337
 83. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4317
 84. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - rozbudowa stacji regazyfikacji LNG
  Wyświetleń: 4213
 85. Ogłoszenie konsultacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
  Wyświetleń: 4200
 86. Informacja Wojewody Śląskiego dot. przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 4193
 87. Barszcz Sosnowskiego
  Wyświetleń: 4168
 88. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Ustronnej w Krzepicach
  Wyświetleń: 4133
 89. Przetarg na dzierżawę nieruchomości przy ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach (las i drogi w obrębie tuczarni)
  Wyświetleń: 4119
 90. Wzory wniosków
  Wyświetleń: 4073
 91. Zgłoszenie przez Gmine Krzepice chęci udziału w projekcie INFO - SMOG
  Wyświetleń: 4063
 92. Przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w Krzepicach przy ulicy Dąbrowskiego (wokół tuczarni)
  Wyświetleń: 4043
 93. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -dot. budowy dróg wraz z odwodnieniem w Osiedlu Andersa
  Wyświetleń: 4041
 94. Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i solarnych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 4016
 95. Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 4016
 96. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 4009
 97. Stanowiska Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 3994
 98. Sesja Nr 27.2017 zwołana na dzień 28 marca 2017 rok
  Wyświetleń: 3985
 99. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych IV kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 3905
 100. Akty 2013 rok
  Wyświetleń: 3893
 101. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Krzepice ul. Kuków 30
  Wyświetleń: 3873
 102. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa dróg gminnych nr 639042 S i nr 639007 S ul. Kościuszki w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3853
 103. Statut Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 3850
 104. Konsultace społeczne dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 (wyniki)
  Wyświetleń: 3832
 105. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn." Modernizacja oświetlenia dróg na terenie gminy Krzepice".
  Wyświetleń: 3778
 106. Podstawowe informacje o podmiocie.
  Wyświetleń: 3718
 107. Przetarg na sprzedaż działki polozonej w Krzepicach
  Wyświetleń: 3690
 108. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3687
 109. Unieważnione: Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej.
  Wyświetleń: 3686
 110. Zawiadomienie o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3685
 111. Sesja Nr 18.2016 zwołana na dzień 28 czerwca 2016
  Wyświetleń: 3639
 112. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - udrożnienie rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 3615
 113. Sesja Nr 21.2012 zwołana na dzień 21 marca 2012r.
  Wyświetleń: 3611
 114. Mały Grant 2019 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 3610
 115. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3605
 116. Akty 2014 rok
  Wyświetleń: 3596
 117. Uchwały Rady Miejskiej z 2009 r.
  Wyświetleń: 3590
 118. Sesja Nr 35.2013 zwołana na dzień 25 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 3586
 119. Wykaz kart informacyjnych
  Wyświetleń: 3554
 120. Uchwały Rady Miejskiej 2018 r.
  Wyświetleń: 3515
 121. Oferty na prowadzenie drużyn sportowych
  Wyświetleń: 3502
 122. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej nr 639041 S ul. Częstochowska w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3490
 123. Uchwały Rady Miejskiej 2005 r.
  Wyświetleń: 3484
 124. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu.
  Wyświetleń: 3444
 125. Sesja nr 2.2018 zwołana na dzień 6 grudnia 2018 roku godz 15.00
  Wyświetleń: 3431
 126. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3418
 127. Protokoły z obrad Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3340
 128. Przetarg nieograniczony pn. Budowa kolektora deszczowego od ulicy Baczyńskiego do ulicy Słowackiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3331
 129. Sesja Nr 34.2018 zwołana na dzień 27 marca 2018 roku
  Wyświetleń: 3326
 130. Ogłoszenie konkursu na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 3308
 131. Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Klonowej, ul. Brzozowej i ul. Lipowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3297
 132. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 3296
 133. Protokół z sesji nr 3.2018
  Wyświetleń: 3281
 134. Ogłoszenia w sprawie spotkań z mieszkańcami
  Wyświetleń: 3265
 135. Przetarg na dzierzawę nieruchomości położonej w Krzepicach przy ulicy Dąbrowskiego (las i drogi w obrębie tuczarni)
  Wyświetleń: 3215
 136. Akty 2012 rok
  Wyświetleń: 3198
 137. Protokół z Sesji nr 5.2019
  Wyświetleń: 3187
 138. Sesja Nr 20.2016 zwołana na dzień 13 września 2016 roku
  Wyświetleń: 3184
 139. Obwieszczenie Starosty Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 3163
 140. Przetarg nieograniczony pn. Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Starokrzepicach
  Wyświetleń: 3153
 141. Sprzedaż działki w obrębie Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 3144
 142. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 3124
 143. Uchwały Rady Miejskiej 2008 r.
  Wyświetleń: 3114
 144. Unieważniono - Przetarg nieograniczony pn.Remont dróg gminnych nr 639164S ul. Parcele, nr 639166S ul. Polna w miejscowości Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 3104
 145. Zaproszenie do złożenia oferty na Nadzór Inwestorski na zadaniu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3101
 146. Nabór na stanowisko podinspektor ds. księgowości oświatowej
  Wyświetleń: 3099
 147. Nabór na stanowisko Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
  Wyświetleń: 3096
 148. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składników majątku ruchomego ZDKiM w Krzepicach
  Wyświetleń: 3064
 149. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Krzepicach w obrębie ulicy Mickiewicza (druga linia zabudowy)
  Wyświetleń: 3060
 150. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3058
 151. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 3048
 152. Sesja Nr 23.2012 zwołana na dzień 27 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 3006
 153. Unieważniony: Przetarg nieograniczony pn.Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 3001
 154. Zaproszenie do złożenia oferty na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2963
 155. Do 6 kwietnia Dyrektor Delegatury KBW w Częstochowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 2956
 156. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 2955
 157. Budowa chodnika w miejscowości Zajączki Drugie ul. Parcele
  Wyświetleń: 2902
 158. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I kwartał 2017r.
  Wyświetleń: 2888
 159. Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2805
 160. Uchwały Rady Miejskiej 2007 r.
  Wyświetleń: 2799
 161. Rozporządzenie
  Wyświetleń: 2775
 162. Unieważnione - Zaproszenie do składania ofert na pełnienie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2775
 163. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie planowanego strajku nauczycieli
  Wyświetleń: 2775
 164. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 2761
 165. Przetarg nieograniczony pn.Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 330 000,00 zł.
  Wyświetleń: 2755
 166. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Kultury, Sportu, Zdrowia, O.C. i Spraw Obronnych
  Wyświetleń: 2751
 167. Unieważniony - Zapytanie ofertowe na uługę trzebieży wczesnej z obowiązkiem zakupu drewna i uprządkowaniem terenu.
  Wyświetleń: 2737
 168. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2736
 169. Obwieszczenie Starosty Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 2723
 170. Oświadczenie Inwestora w sprawie magazynów przy ul. Cichej w Krzepicach (Kuźniczka)
  Wyświetleń: 2723
 171. Sesja nr 34/2013 zwołana na dzień 20.06.2013r.
  Wyświetleń: 2687
 172. Zapytanie ofertowe na wycięcie drzew.
  Wyświetleń: 2686
 173. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 2663
 174. Przetarg nieograniczony pn.Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2658
 175. Informacja dotycząca dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice w 2015r. i 2016r.
  Wyświetleń: 2656
 176. Uchwały Rady Miejskiej 2003 r.
  Wyświetleń: 2647
 177. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 2632
 178. Przetarg nieograniczony pn.Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2016 - 2019.
  Wyświetleń: 2632
 179. Sesja Nr 20.2012 zwołana na dzień 31 stycznia 2012r.
  Wyświetleń: 2611
 180. Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2605
 181. Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 310 000,00 zł.
  Wyświetleń: 2600
 182. Zaproszenie dla przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów na terenach w Krzepicach włączonych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (19.12.2018 r.)
  Wyświetleń: 2595
 183. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2584
 184. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa i zakup używanej koparko - ładowarki.
  Wyświetleń: 2576
 185. Wybory ławników
  Wyświetleń: 2557
 186. Uchwały Rady Miejskiej 2004 r.
  Wyświetleń: 2555
 187. Komunikat Wojewody Śląskiego dot. przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby afrykańskiego pomoru świń.
  Wyświetleń: 2549
 188. KOMUNIKAT W SPRAWIE SUSZY
  Wyświetleń: 2524
 189. Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej.
  Wyświetleń: 2522
 190. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych III kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 2514
 191. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajęcie lokalu uzytkowego przy ul. Krakowskiej 5 w Krzepicach
  Wyświetleń: 2503
 192. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2495
 193. Konsultacje projektu uchwały
  Wyświetleń: 2489
 194. Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 2486
 195. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2480
 196. Ogłoszenie trzeciego przetargu - część korytarza między biblioteką a korytarzem głównym Urzędu Miejskiego w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 2478
 197. Ogłoszenie o drugim przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 2468
 198. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2467
 199. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu dróg gminnych i mostów.
  Wyświetleń: 2444
 200. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 2443
 201. Gospodarka wodna
  Wyświetleń: 2421
 202. Oferta na prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów 2018 r.
  Wyświetleń: 2413
 203. Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych
  Wyświetleń: 2392
 204. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 2372
 205. Sesja Nr 24.2012 zwołana na dzień 20 września 2012r.
  Wyświetleń: 2361
 206. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
  Wyświetleń: 2345
 207. Unieważnienie konkursu na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 2344
 208. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie dziennika elektronicznego
  Wyświetleń: 2342
 209. Sesja Nr 36.2013 zwołana na dzień 14 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 2338
 210. Sesja Nr 38.2013 zwołana na dzień 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 2321
 211. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 2292
 212. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2019 - 2022.
  Wyświetleń: 2291
 213. Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2284
 214. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania sportowe w 2018 roku
  Wyświetleń: 2282
 215. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 2264
 216. NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZEPICACH
  Wyświetleń: 2262
 217. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2262
 218. Sesja Nr 17.2016 zwołana na dzień 17 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 2261
 219. INFORMACJA O WYNIKACH LOSOWANIA z dnia 23 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 2226
 220. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 2226
 221. Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2208
 222. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości
  Wyświetleń: 2208
 223. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 2201
 224. Punkt Informacyjny PSG Spółka z o.o., Gazownia w Częstochowie, w Urzędzie Miejskim w Krzepicach - dot. spraw przyłączenia do sieci gazowej
  Wyświetleń: 2198
 225. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2160
 226. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III.
  Wyświetleń: 2149
 227. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata do pracy na umowę o pracę w celu zastępstwa na stanowisku Podinspektor ds. Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2143
 228. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2013 rok
  Wyświetleń: 2139
 229. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzepice przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2138
 230. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice od km 0+ 500 do km 1+281.
  Wyświetleń: 2136
 231. Projekt Uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2129
 232. Zaproszenie do składania ofert na modernizację wodociągu w miejscowości Dankowice Trzecie.
  Wyświetleń: 2074
 233. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoo
  Wyświetleń: 2071
 234. NABÓR NA STANOWISKO: PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI OŚWIATOWEJ
  Wyświetleń: 2065
 235. Przetarg nieograniczony pn.Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Krzepice dla miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie.
  Wyświetleń: 2063
 236. Sesja Nr 40.2013 zwołana na dzień 14 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 2048
 237. Sesja Nr 13.2015 zwołana na dzień 01 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 2043
 238. Siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno -usługową, położoną w Krzepicach przy drodze projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/9
  Wyświetleń: 2043
 239. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały
  Wyświetleń: 2031
 240. Sesja Nr 42.2014 zwołana na dzień 16 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 2026
 241. Wykaz nieruchomości położonej w Krzepicach, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2026
 242. Program Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 2025
 243. Bank Żywności w Częstochowie ogłasza nabór lokalnej organizacji partnerskiej na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2014
 244. Gminny Program Ochrony Środowiska.
  Wyświetleń: 2008
 245. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III.
  Wyświetleń: 2002
 246. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 2000
 247. Sesja Nr 15.2016 zwołana na dzień 10 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 2000
 248. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 1990
 249. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1990
 250. Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1989
 251. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1982
 252. Sesja Nr 46.2014 zwołana na dzień 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 1981
 253. Sesja Nr 14.2015 zwołana na dzień 29 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 1968
 254. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1967
 255. Sesja Nr 40.2018 zwołana na dzień 11 września 2018
  Wyświetleń: 1964
 256. Zaproszenie do złożenia oferty na zdanie pn.Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice - wariant II od km 0+ 500,00 do km 0+950,00 – etap II.
  Wyświetleń: 1964
 257. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kolektora deszczowego do obsługi ulicy Częstochowskiej
  Wyświetleń: 1961
 258. Sesja Nr 37.2013 zwołana na dzień 28 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 1961
 259. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni ulicy Kuźniczka w km 27+139÷28+737 m. Krzepice
  Wyświetleń: 1959
 260. Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Zajączkach Drugich.
  Wyświetleń: 1953
 261. Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1950
 262. Sesja nr 7.2015 zwołana na dzień 12 maja 2015 roku
  Wyświetleń: 1945
 263. Oferta na prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów 2018 r.
  Wyświetleń: 1929
 264. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 1919
 265. Zawiadomienie Burmistrza krzepic o wyłożeniu projektu uproszczonego urządzenia lasów
  Wyświetleń: 1917
 266. Przetarg na sprzedaż działki w obrębie ul. Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1913
 267. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z modernizacją wodociągu.
  Wyświetleń: 1902
 268. Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ulica Konopnickiej w Krzepicach, odcinek I.
  Wyświetleń: 1895
 269. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice od km 0+000,00 do km 0+500,00
  Wyświetleń: 1893
 270. Sesja Nr 45.2014 zwołana na dzień 22 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 1891
 271. Zapytanie cenowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania : Budowa zatoki autobusowej w DK 43 w m. Szarki Gmina Krzepice.
  Wyświetleń: 1887
 272. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Krzepicach, zapisanej jako działka nr 3889/17
  Wyświetleń: 1884
 273. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1881
 274. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu od SUW w ul. Mickiewicza i Ks. Muznerowskiego o dł. ok. 1200m.
  Wyświetleń: 1881
 275. Informacja Burmistrza Krzepic o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Krzepice siecią wodociągową przez ZDKiM w Krzepicach
  Wyświetleń: 1878
 276. Ochrona danych osobowych.
  Wyświetleń: 1874
 277. Sesja Nr 4.2015 zwołana na dzień 3 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 1872
 278. Mały Grant 2019 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 1870
 279. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 1868
 280. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1864
 281. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - uzupełnienie strojów
  Wyświetleń: 1851
 282. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1843
 283. Sesja Nr 9.2015 zwołana na dzień 30 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 1837
 284. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
  Wyświetleń: 1835
 285. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2018 r
  Wyświetleń: 1831
 286. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Budowa chodników w m. Starokrzepice.
  Wyświetleń: 1830
 287. Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 43 na odcinku Jaworzno - Julianpol
  Wyświetleń: 1823
 288. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 1817
 289. Przetarg nieograniczony pn.Przebudowa nawierzchni ul. Praga w km 0+ 000 - 0+300 wraz z przepustem drogowym w m. Krzepice.
  Wyświetleń: 1815
 290. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639177S w m. Zajączki Pierwsze relacji Zajączki Pierwsze - Zimnowoda w km 0+000-0+380.
  Wyświetleń: 1813
 291. Sesja Nr 43.2014 zwołana na dzień 27 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 1809
 292. Sesja Nr 10.2015 zwołana na dzień 17 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 1808
 293. Petycje
  Wyświetleń: 1800
 294. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Częstochowską w Krzepicach
  Wyświetleń: 1797
 295. Przetarg nieograniczony pn. Kanalizacja sanitarna Starokrzepice ulica Jaworowa zlewnia przepompowni sieciowych P-5 i P-6.
  Wyświetleń: 1793
 296. Afrykański pomór świń (ASF)
  Wyświetleń: 1792
 297. Przetarg na sprzedaż działki w Dankowicach Drugich
  Wyświetleń: 1777
 298. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice na lata 2013 - 2032
  Wyświetleń: 1771
 299. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pt: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krzepice na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2022 roku
  Wyświetleń: 1762
 300. Prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów
  Wyświetleń: 1735
 301. Sesja Nr 5.2015 zwołana na dzień 26 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 1734
 302. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
  Wyświetleń: 1727
 303. Sesja Nr 49.2014 zwołana na dzień 20 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 1727
 304. Sesja Nr 41.2013 zwołana na dzień 18 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 1724
 305. OBWIESZCZENIE o odmowie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 1723
 306. Sprzedaż działki w obrębie ulicy Rolniczej i obwodnicy
  Wyświetleń: 1723
 307. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1723
 308. Informacja dotycząca naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 1720
 309. Sesja Nr 44.2014 zwołana na dzień 27 marca 2014 roku
  Wyświetleń: 1718
 310. Sesja Nr 2.2014 zwołana na dzień 18 grudnia 2014 roku
  Wyświetleń: 1713
 311. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1713
 312. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1709
 313. Uchwały Rady Miejskiej 2019 r.
  Wyświetleń: 1691
 314. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont chodnika w ulicy Kuźniczka w Krzepicach na dł. 300 m od ulicy Skłodowskiej
  Wyświetleń: 1691
 315. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno -usługową, położoną w Krzepicach przy drodze projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą
  Wyświetleń: 1689
 316. Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzepicach..
  Wyświetleń: 1688
 317. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1686
 318. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie operatów szacunkowych
  Wyświetleń: 1684
 319. Sesja Nr 12.2015 zwołana na dzień 29 października 2015 r.
  Wyświetleń: 1683
 320. Opinia Państwowego Instutu Weterynaryjnego dot. występowania ognisk grypy ptaków
  Wyświetleń: 1682
 321. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1679
 322. Sesja Nr 25.2012 zwołana na dzień 30 października 2012r.
  Wyświetleń: 1657
 323. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków OSP w m. Starokrzepice i Dankowice
  Wyświetleń: 1653
 324. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2018 r
  Wyświetleń: 1652
 325. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1651
 326. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie ustawienia kurtynlub mgławic wodnych
  Wyświetleń: 1648
 327. Sesja Nr 3.2014 zwołana na dzień 30 grudnia 2014 roku
  Wyświetleń: 1645
 328. Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzepice ul. Mickiewicza i ul. Sosnowa.
  Wyświetleń: 1643
 329. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 1642
 330. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m² położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 1640
 331. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 1635
 332. Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę drogi gminnej ulica Łękawica w m. Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 1626
 333. Sesja Nr 47.2014 zwołana na dzień 31 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 1625
 334. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni oraz przebudowę chodników i budowę miejsc parkingowych w ulicy Kościuszki w Krzepicach
  Wyświetleń: 1615
 335. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
  Wyświetleń: 1612
 336. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1612
 337. Sesja Nr 11.2015 zwołana na dzień 9 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1611
 338. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1599
 339. Przetarg nieograniczony pn.Przebudowa szkolnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Krzepicach..
  Wyświetleń: 1586
 340. Przetarg na sprzedaż działki w Dankowicach Drugich
  Wyświetleń: 1582
 341. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku OSP Krzepice przy ul. Strażackiej nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 1578
 342. Sesja Nr 26.2012 zwołana na dzień 29 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 1568
 343. Przetarg nieograniczony pn. Remont dróg gminnych nr 639164S ul. Parcele, nr 639166S ul. Polna w miejscowości Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 1567
 344. Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1555
 345. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Brzozowej, Klonowej i Lipowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1553
 346. Przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice - Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 1552
 347. Sprzedaż działki w obrębie ulicy Rolniczej
  Wyświetleń: 1551
 348. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III o dł. ok. 600 m.
  Wyświetleń: 1549
 349. Sesja nr 29/2013 zwołana na dzień 31.01.2013r.
  Wyświetleń: 1549
 350. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2014 rok
  Wyświetleń: 1548
 351. Akty 2018 rok
  Wyświetleń: 1544
 352. Sesja Nr 22.2012 zwołana na dzień 8 maja 2012r.
  Wyświetleń: 1543
 353. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - udroznoienie rowu melioracyjnego przy ul. Wieluńskiej
  Wyświetleń: 1543
 354. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2011 rok
  Wyświetleń: 1536
 355. Wyniki otwartego konkursu zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1533
 356. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1524
 357. Sesja Nr 1.2014 zwołana na dzień 27 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 1523
 358. Przetarg w obrębie ulicy Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1520
 359. Program Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi...na 2015 rok
  Wyświetleń: 1517
 360. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych
  Wyświetleń: 1515
 361. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie transportu publicznego
  Wyświetleń: 1512
 362. KURENDA dot. wałęsających się psów
  Wyświetleń: 1509
 363. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1509
 364. Sesja nr 31/2013 zwołana na dzień 18.03.2013r.
  Wyświetleń: 1497
 365. Przetarg nieograniczony pn.Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 1496
 366. Sesja Nr 32.2017 zwołana na dzień 28 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1496
 367. Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągiem na zewnątrz budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 1494
 368. Sesja nr 33/2013 zwołana na dzień 9.05.2013r.
  Wyświetleń: 1483
 369. Sesja Nr 48.2014 zwołana na dzień 9 października 2014 roku
  Wyświetleń: 1481
 370. Sesja nr 30/2013 zwołana na dzień 28.02.2013r.
  Wyświetleń: 1479
 371. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pt: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1463
 372. Ogłoszenie otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1458
 373. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie zajęć dydaktycznych.
  Wyświetleń: 1450
 374. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 1438
 375. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1434
 376. Informacja ws. nowych zasad realizacji obowiązku meldunkowego
  Wyświetleń: 1420
 377. Sesja Nr 30.2017 zwołana na dzień 12 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1412
 378. Sesja Nr 31.2017 zwołana na dzień 16 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 1412
 379. Ogłoszenie konkursu na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 1409
 380. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową, położonej w Krzepicach przy drodze gruntowej projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/15
  Wyświetleń: 1406
 381. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1404
 382. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Krzepicach przy ul. Dąbrowskiego.
  Wyświetleń: 1395
 383. Ogłoszenie wyników konkursu na zadania sportowe
  Wyświetleń: 1393
 384. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 842 194,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 1391
 385. Sesja Nr 42.2018 zwołana na dzień 18 października 2018 roku
  Wyświetleń: 1386
 386. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  Wyświetleń: 1386
 387. Sesja Nr 37.2018 zwołana na dzień 14 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 1383
 388. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie czynności geodezyjnych
  Wyświetleń: 1383
 389. Sesja nr 32/2013 zwołana na dzień 8.04.2013r.
  Wyświetleń: 1381
 390. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ulicy Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 1375
 391. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1371
 392. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie audytu energetycznego
  Wyświetleń: 1370
 393. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 1364
 394. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa
  Wyświetleń: 1363
 395. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2012 rok
  Wyświetleń: 1361
 396. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1356
 397. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 842 194,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Wyświetleń: 1352
 398. Unieważniony: Przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice - Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 1350
 399. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1348
 400. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1347
 401. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
  Wyświetleń: 1323
 402. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 1322
 403. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017 – 2025
  Wyświetleń: 1322
 404. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata do pracy na stanowisko Podinspektor ds Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 1300
 405. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1297
 406. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie dot. wyników badań i ocen stanu środowiska
  Wyświetleń: 1296
 407. Sesja Nr 28.2012 zwołana na dzień 20 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 1295
 408. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową, położonej w Krzepicach przy drodze gruntowej projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/16
  Wyświetleń: 1293
 409. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 1286
 410. Unieważniono - Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej z obowiązkiem zakupu drewna i uporządkowaniem terenu.
  Wyświetleń: 1277
 411. Sesja Nr 33.2018 zwołana na dzień 20 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 1273
 412. Przetarg nieograniczony pn.Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Dankowicach.
  Wyświetleń: 1267
 413. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1264
 414. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 1260
 415. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 1253
 416. Sesja Nr 29.2017 zwołana na dzień 27 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1250
 417. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Krakowskiej 5 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1247
 418. Zapytanie ofertowe - przygotowanie i realizacja dokumentacji stanowiącej podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii
  Wyświetleń: 1245
 419. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dot. Płyty Rynku w Krzepicach
  Wyświetleń: 1239
 420. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg wraz z odwodnieniem w Krzepicach
  Wyświetleń: 1237
 421. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika – ulica Dąbrowskiego w Krzepicach – Etap I.
  Wyświetleń: 1236
 422. Sesja Nr 28.2017 zwołana na dzień 23 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 1233
 423. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1231
 424. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. M. Skłodowskiej-Curie w Krzepicach
  Wyświetleń: 1226
 425. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Praga i Sosnowej
  Wyświetleń: 1226
 426. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1226
 427. Uchwała Nr 4.040.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 3 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 1224
 428. Petycja Nr 1.2019
  Wyświetleń: 1222
 429. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 1216
 430. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Krzepice ul. Rolnicza
  Wyświetleń: 1214
 431. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz parapetami i obróbka oscieży w gminnych zasobach mieszkaniowych.
  Wyświetleń: 1210
 432. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - nieruchomość zabudowana położona w Krzepicach przy ulicy Kuków 30
  Wyświetleń: 1204
 433. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1199
 434. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa ulicy Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1198
 435. Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1195
 436. Ogłoszenie otwartego konkursu na zadania sportowe w 2018 roku
  Wyświetleń: 1192
 437. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie
  Wyświetleń: 1192
 438. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1185
 439. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1179
 440. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa.
  Wyświetleń: 1174
 441. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1171
 442. Informacja Wojewody Śląskiego na temat konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2018"
  Wyświetleń: 1166
 443. Zaproszenie do zlożenia oferty na zadanie pn. Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 1149
 444. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
  Wyświetleń: 1145
 445. Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw wraz z uzasadnieniem
  Wyświetleń: 1139
 446. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 1 850 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1139
 447. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. Budowa łącznika pomiędzy Osiedlem Dąbrowa i ulicą Częstochowską w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1137
 448. Nabór na stanowisko Inspektor ds Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Dróg
  Wyświetleń: 1132
 449. Przetarg nieograniczony pn. Budowa parkingu wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową w miejscowości Starokrzepice.
  Wyświetleń: 1132
 450. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej dla budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1130
 451. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 1126
 452. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1126
 453. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika – ulica Dąbrowskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1123
 454. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1113
 455. ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ - informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku
  Wyświetleń: 1106
 456. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki przy ulicy Chopina w Krzepicach
  Wyświetleń: 1104
 457. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa
  Wyświetleń: 1081
 458. Zaproszenie do wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych
  Wyświetleń: 1077
 459. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krzepicach - Osiedle Dąbrowa
  Wyświetleń: 1076
 460. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - lokal użytkowy, ul. Krakowska 5, Krzepice
  Wyświetleń: 1076
 461. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 1076
 462. Sesja nr 3.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 28 grudnia 2018 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 1075
 463. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego , ul. Krakowska 5
  Wyświetleń: 1069
 464. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - ul. Kuków 30 , Krzepice
  Wyświetleń: 1069
 465. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
  Wyświetleń: 1062
 466. Unieważnienie postępowania - Wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia wzrostu wartości 130 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanit. na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Krzepicach ...
  Wyświetleń: 1060
 467. Przetarg nieograniczony pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2019 - 2022.
  Wyświetleń: 1059
 468. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1052
 469. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolniczej, Dąbrowskiego i Magreta w Krzepicach
  Wyświetleń: 1048
 470. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m3, położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 1037
 471. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Księgowości Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 1033
 472. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Remont dróg gminnych.
  Wyświetleń: 1033
 473. Zbiórka odpadów
  Wyświetleń: 1033
 474. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu dróg.
  Wyświetleń: 1031
 475. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1028
 476. Sesja nr 4.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 29 stycznia 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1028
 477. Wniosek - zezwolenie na usunięcie drzew(a)
  Wyświetleń: 1020
 478. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m3, położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 1018
 479. Zapytanie ofertowe na wykonanie 2 kompletów dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
  Wyświetleń: 1018
 480. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie
  Wyświetleń: 1013
 481. strona bip testowa
  Wyświetleń: 1013
 482. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres dziewięciu lat nieruchomości przeznaczonej do rolniczego wykorzystania, położonej w Krzepicach o pow. 11,6906 ha.
  Wyświetleń: 994
 483. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 986
 484. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, objętych granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
  Wyświetleń: 985
 485. Unieważnienie postępowania - Wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia wzrostu wartości 82 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Starokrzepicach...
  Wyświetleń: 968
 486. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 967
 487. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN 15 kV przy ulicy Księdza Muznerowskiego
  Wyświetleń: 963
 488. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dotyczy budowy łącznika pomiedzy ulicą Częstochowską a ulicą Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 956
 489. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, ul. Solna 15
  Wyświetleń: 952
 490. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych III kwartał 2019 r.
  Wyświetleń: 945
 491. Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m2 położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15.
  Wyświetleń: 944
 492. Przetarg nieograniczony pn.Usługa udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 267 660 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Wyświetleń: 935
 493. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres dziewięciu lat nieruchomości przeznaczonej do rolniczego wykorzystania, położonej w Krzepicach o pow. 11,6906 ha.
  Wyświetleń: 935
 494. Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 150 000,00 zł.
  Wyświetleń: 929
 495. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
  Wyświetleń: 928
 496. Wzory druków
  Wyświetleń: 928
 497. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego ds Finansowo - Księgowej Obsługi Oświaty
  Wyświetleń: 924
 498. Uchwały 2017
  Wyświetleń: 912
 499. Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m2 położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15.
  Wyświetleń: 905
 500. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie przygotowania placówek oświatowych do nowego rozporządzenia dot. bezpieczeństwa i higieny w szkołach
  Wyświetleń: 902
 501. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. użytkowej 32,30 m2 wraz z częściami przynależnymi, znajdującego się na parterze w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Krzepicach przy ulicy Solnej 6a.
  Wyświetleń: 892
 502. Szacowanie szkód łowieckich po 1 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 886
 503. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości
  Wyświetleń: 883
 504. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości
  Wyświetleń: 882
 505. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu, położonych w Krzepicach, ul. Kuków
  Wyświetleń: 880
 506. Komunikaty
  Wyświetleń: 878
 507. Sesja nr 5.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 10 kwietnia 2019 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 875
 508. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjętych działań w zakresie wykonania oświetlenia na boiskach przy SP Nr 1 i Nr 2 w Krzepicach
  Wyświetleń: 873
 509. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 869
 510. Budowa sieci gazowej w Gminie Krzepice - Schemat przebiegu sieci oraz wstępny harmonogram robót
  Wyświetleń: 861
 511. Raporty o stanie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 849
 512. List Prezesa KRUS do Rolników i Dzieci
  Wyświetleń: 843
 513. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na stanowisko Podinspektor ds Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 841
 514. Akty 2019 rok.
  Wyświetleń: 828
 515. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 820
 516. Zasady umieszczania plaktów wyborczych w pasach dróg gminnych.
  Wyświetleń: 811
 517. Wykonanie 130 operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej położnych w Krzepicach przy ul: Kuźniczka, 17 Stycznia, Dworcowa, Przemysłowa, Piaskowa
  Wyświetleń: 810
 518. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 807
 519. Sesja Nr 1.2018 zwołana na dzień 20 listopada 2018 roku
  Wyświetleń: 807
 520. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w Dankowicach
  Wyświetleń: 807
 521. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. użytkowej 32,30 m2 wraz z częściami przynależnymi, znajdującego się na parterze w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Krzepicach przy ulicy Solnej 6a.
  Wyświetleń: 805
 522. Sesja nr 6.2019 Rady Miejskiej zwołana na dzień 4 czerwca 2019 r. godz. 15.00
  Wyświetleń: 775
 523. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przeglądów dróg gminnych i mostów.
  Wyświetleń: 775
 524. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dotyczy budowy linii kablowej wraz z budową złącza kablowego, na terenie dz. nr 2473, 2603,2519,2520/8,2520/5 poł. w Krzepicach
  Wyświetleń: 758
 525. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Krzepice w sprawie statutów Osiedli i Sołectw
  Wyświetleń: 757
 526. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 755
 527. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 744
 528. Unieważniono - Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę aparatów nadciśnieniowych typu AirGo Fix.
  Wyświetleń: 741
 529. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krzepicach ul. Generała Fieldorfa-Nila
  Wyświetleń: 726
 530. Wykonanie 82 operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Starokrzepicach przy ul: Oleska, Jaworowa, Polna, Słoneczna
  Wyświetleń: 721
 531. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie ustalenia terminu spotkania mieszkańców z inwestorem w sprawie warunków przyłączenia do sieci gazowej
  Wyświetleń: 716
 532. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie utworzenia miejsc parkingowych na ulicy Plac Powstańców Śląskich w Krzepicach
  Wyświetleń: 710
 533. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27.
  Wyświetleń: 699
 534. Ogłszenie przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 695
 535. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjętych działań w zakresie wykonania oświetlenia na parkingu przy SzP Nr 2 w Krzepicach
  Wyświetleń: 695
 536. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 680
 537. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 07.06.2018 r.
  Wyświetleń: 679
 538. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 677
 539. Sesja nr 10.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 24 września 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 675
 540. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2017r.
  Wyświetleń: 654
 541. Ogłoszenie o przetargu - lokal użytkowy poł. w Starokrzepicach, przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 651
 542. Protokół z sesji nr 1.2018
  Wyświetleń: 648
 543. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 646
 544. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowaniaw sprawiw wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego
  Wyświetleń: 642
 545. Informacja o realizacji na terenie województwa śląskiego czerwcowych badań rolniczych
  Wyświetleń: 640
 546. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia
  Wyświetleń: 636
 547. Protokół z sesji nr 2.2018
  Wyświetleń: 629
 548. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice - Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podł
  Wyświetleń: 629
 549. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzepicach ogłosiła przetarg nieograniczony pn. Przebudowa kuchni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 628
 550. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 625
 551. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie uzupełnienia lamp oświetleniowych
  Wyświetleń: 614
 552. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego o podjętych działaniach w zakresie pozyskania środków na doposażenie, remont stołówek i jadalni w szkołach podstawoowych
  Wyświetleń: 599
 553. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych
  Wyświetleń: 594
 554. Ogłoszenie o przetargu - część korytarza między biblioteką a korytarzem głównym Urzędu Miejskiego w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 593
 555. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Bursztynowej i Tęczowej w Krzepicach
  Wyświetleń: 588
 556. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie możliwości ubiegania się o środki z Funduszu Europejskiego
  Wyświetleń: 587
 557. Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 577
 558. Sesja nr 9.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 13 sierpnia 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 576
 559. Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż urządzeń na place zabaw.
  Wyświetleń: 575
 560. Przetarg nieograniczony pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 573
 561. Informacja o składzie Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 572
 562. Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej.
  Wyświetleń: 566
 563. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji LNG wraz z stacją redukcyjno-pomiarową i niezbędną infrastrukturą
  Wyświetleń: 563
 564. Sprawozdanie za 2018 rok z Realizacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 562
 565. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji regazyfikacji LNG
  Wyświetleń: 561
 566. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej nr 639027S ul. Rolnicza w miejscowości Krzepice
  Wyświetleń: 560
 567. Wykaz nieruchomości przenaczonych do wynajmu dot. Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 551
 568. Interpelacja radnego Mariusza Drosia dot. sposobu realizacji inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami o przeprowadzenie kontroli w/w inwestycji
  Wyświetleń: 550
 569. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 548
 570. Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 570 674,00 zł.
  Wyświetleń: 540
 571. III Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 537
 572. Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż lamp solarnych.
  Wyświetleń: 536
 573. Ogłoszenie wyników konkursu na zadania sportowe na 2019 rok
  Wyświetleń: 533
 574. Unieważniono - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa, Jesionowa, Księdza Stasiewicza w Krzepicach – wylot kanału ze studnią D-1- I ETAP.
  Wyświetleń: 533
 575. Zaproszenie do złożenia oferty na oznakowanie poziome cienkowarstwowe na drogach gminnych.
  Wyświetleń: 533
 576. Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 530
 577. Mały Grant 2019 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 521
 578. Zaproszenie do złożenia oferty na oznakowanie poziome grubowarstwowe na drogach gminnych.
  Wyświetleń: 519
 579. Protokół z sesji nr 4.2019
  Wyświetleń: 511
 580. Unieważniono:Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowy dróg wraz z odwodnieniem w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza w Krzepicach.
  Wyświetleń: 511
 581. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.-budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z włączeniem do sieci SN i Nn.Demontaż linii napowietrznej 15 kV oraz wieżowej stacji transfor S-088
  Wyświetleń: 509
 582. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania sportowe w 2019 roku
  Wyświetleń: 508
 583. Sesja nr 7.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 25 czerwca 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 507
 584. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę znaków drogowych
  Wyświetleń: 507
 585. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę pod ogródki gastronomiczne trzech części płyty Rynku w Krzepicach
  Wyświetleń: 503
 586. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Krzepicach
  Wyświetleń: 494
 587. Zapytanie cenowe na remont drogi gminnej w m. Zajączki Drugie ul. Szarlejka.
  Wyświetleń: 485
 588. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 481
 589. Sesja nr 13.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 26 listopada 2019 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 480
 590. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 470
 591. Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  Wyświetleń: 467
 592. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 461
 593. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I kwartał 2020 r
  Wyświetleń: 457
 594. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krzepicach (Zarządzenie nr 0050.120.2019)
  Wyświetleń: 456
 595. Sesja nr 8.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 2 sierpnia 2019 r. na godz. 8.00
  Wyświetleń: 451
 596. Ogłoszenie o przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 447
 597. Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r.
  Wyświetleń: 447
 598. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Zajączkach Drugich
  Wyświetleń: 444
 599. Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 443
 600. Przetarg nieograniczony pn.Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27.
  Wyświetleń: 439
 601. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 438
 602. Wykaz nieruchomości, położonej w Krzepicach, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany (Zarządzenie nr 0050.109.2019)
  Wyświetleń: 438
 603. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - lokalu położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 436
 604. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Starokrzepicach, przeznaczonej do rolniczego wykorzystania
  Wyświetleń: 432
 605. Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dróg wraz z odwodnieniem w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza w Krzepicach
  Wyświetleń: 429
 606. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjęcia działania mającego na celu modernizację ścieszki pieszo rowerowej wzdłuż ulicy Wieluńskiej od ulicy Dolnej do ul. Skłodowskiej
  Wyświetleń: 428
 607. Zapytanie o cenę na wykonanie remontu ul. Szarlejka w m. Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 423
 608. WYBORY DO ŚLĄSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
  Wyświetleń: 422
 609. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krzepicach (Zarządzenie nr 0050.108.2019)
  Wyświetleń: 420
 610. Unieważnione - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu w ramach projektu pn. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lutrowskie.
  Wyświetleń: 414
 611. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. wynajmu lokalu użytkowego w Starokrzepicach, przy ul. Oleskiej
  Wyświetleń: 414
 612. Protokół z sesji nr 7.2019
  Wyświetleń: 412
 613. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27
  Wyświetleń: 406
 614. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie oświetlenia w ulicach Bursztynowej i Towarowej
  Wyświetleń: 399
 615. Mały Grant 2019 - upowszechnianie sportu - prowadzenie drużyn piłki nożnej przez wykwalifikowanych trenerów
  Wyświetleń: 389
 616. Interpelacja Romana Kudelskiego w sprawie organizacji dyżurów wakacyjnych w porzedszkolach publicznych
  Wyświetleń: 387
 617. Ogłoszenie konsultacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
  Wyświetleń: 386
 618. Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246.
  Wyświetleń: 385
 619. Sesja nr 12.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 5 listopada 2019 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 378
 620. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w miejscowościach Zajączki Pierwsze i Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 375
 621. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie zamontowania lustra drogowego
  Wyświetleń: 373
 622. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 639001S ul. Andersa w Krzepicach.
  Wyświetleń: 371
 623. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na stanowisko Podinspektora ds Planowania Przestrzennego i Ewidencji Nieruchomości
  Wyświetleń: 370
 624. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa, Jesionowa, Księdza Stasiewicza w Krzepicach – wylot kanału ze studnią D-1- I ETAP
  Wyświetleń: 368
 625. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Krzepice automatów butelkowych służących do skupu plastikowych butelek
  Wyświetleń: 365
 626. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Ustronna w Krzepicach.
  Wyświetleń: 362
 627. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym, położonej w Krzepicach
  Wyświetleń: 361
 628. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego za budynkiem OSP w miejscowości Starokrzepice.
  Wyświetleń: 354
 629. Przetarg nieograniczony pn. Remont drogi gminnej nr 639162 S ul. Główna w miejscowości Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 353
 630. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotyczaca podjęcia działań zmierzających do bieżącej naprawy ubytków i załamań w nawierzchni w drogach gminnych
  Wyświetleń: 352
 631. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w ulicach Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza
  Wyświetleń: 352
 632. Bezpłatne badania w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu C
  Wyświetleń: 348
 633. Sesja nr 11.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 15 października 2019 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 346
 634. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu w ramach projektu pn. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lutrowskie.
  Wyświetleń: 335
 635. Zapytanie Radnego Romana Kudelskiego w sprawie obsługi pojemników na odzież używaną
  Wyświetleń: 332
 636. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca opracowania dokumentacji projektowej sali gimnastycznej
  Wyświetleń: 325
 637. Nabór wniosków o przyznanie dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest w 2020 r.
  Wyświetleń: 324
 638. Sesja nr 14.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 30 grudnia 2019 roku na godz. 9.00
  Wyświetleń: 321
 639. Obwieszczenie w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 317
 640. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie zamontowania lustra drogowego
  Wyświetleń: 315
 641. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Dostawa 10 aparatów nadciśnieniowych typu AirGo Fix i masek dla jednostek OSP Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 314
 642. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotyczaca postawienia znaku drogowego
  Wyświetleń: 311
 643. Interpelacja Romana Kudelskiego w sprawie gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 309
 644. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca wniosków jakie Urząd złożył lub planuje złożyć do Ministerstwa Sportu na wsparcie inwestycji związanych z infrastrukturą sportową
  Wyświetleń: 306
 645. Przetarg nieograniczony pn. Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 306
 646. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjęcia działania w zakresie pozyskania środków na modernizację ścieżki pieszo rowerowej w ulicy Wieluńskiej
  Wyświetleń: 305
 647. Interpelacja Romana Kudelskiego dotyczaca napraw ubytków i załamań w nawierzchni na drogach gminnych
  Wyświetleń: 305
 648. Unieważniony - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w miejscowościach: Lutrowskie, Zajączki Pierwsze, Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 303
 649. OGŁOSZENIE O TRZECIM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KRZEPICE
  Wyświetleń: 302
 650. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej (ul. Księdza Muznerowskiego)
  Wyświetleń: 298
 651. Protokół z sesji nr 6.2019
  Wyświetleń: 292
 652. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
  Wyświetleń: 287
 653. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie oszacowania wysokości strat w dochodach budżetowych gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
  Wyświetleń: 286
 654. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o zawieszeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 286
 655. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca skutków finansowych związanych ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli
  Wyświetleń: 283
 656. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie dostępu do świadczeń ogólnostomatologicznych
  Wyświetleń: 283
 657. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z włączeniem do sieci SN i Nn.Demontaż linii napowietrznej 15 kV oraz wieżowej stacji transfor S-088
  Wyświetleń: 278
 658. Mały Grant 2019 - zakup strojów sportowych
  Wyświetleń: 273
 659. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne.
  Wyświetleń: 273
 660. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca realizacji wniosków Osiedli i Sołectw
  Wyświetleń: 272
 661. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się o środki finansowe z Funduszu Europejskiego
  Wyświetleń: 264
 662. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: "Zabezpieczenie korony murów i półkolumn frontonu synagogi w Krzepicach."
  Wyświetleń: 264
 663. Postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy dróg wraz z odwodnieniem w Osiedlu Andersa
  Wyświetleń: 259
 664. Sesja nr 16.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 27 lutego 2020 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 259
 665. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca ponowenie skutków finansowych związanych ze wzrostem wynagrodzeń
  Wyświetleń: 257
 666. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 257
 667. Protokół z sesji nr 10.2019
  Wyświetleń: 254
 668. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, w trybie przetargowym, położonej w Starokrzepicach
  Wyświetleń: 253
 669. Konsultacje projektu uchwały - zakończone
  Wyświetleń: 251
 670. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 251
 671. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca naprawy studzienek
  Wyświetleń: 250
 672. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o nr KLB2508A wraz z instalacją ELEKTROENERGETYCZNĄ
  Wyświetleń: 250
 673. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie pozyskania środków z Funduszu Europejskiego na rozwój usług zdrowotnych
  Wyświetleń: 248
 674. Petycja Nr 2.2019
  Wyświetleń: 247
 675. Interpelacja Radnego Kudelskiego w sprawie utworzenia miejsc parkingowych
  Wyświetleń: 240
 676. Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzepice w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 239
 677. Protokół z sesji nr 8.2019
  Wyświetleń: 237
 678. Przetarg nieograniczony pn. Usługa udzielenia Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 300 000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Wyświetleń: 232
 679. Przetarg nieograniczony pn.Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 231
 680. ZAPYTANIE OFERTOWE - DOTYCZY WYŁAPYWANIA I ODBIORU BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY KRZEPICE
  Wyświetleń: 228
 681. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym, położonej w Dankowicach
  Wyświetleń: 227
 682. Protokół z sesji nr 9.2019
  Wyświetleń: 224
 683. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się w ramach ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu dotacji na 2020 rok
  Wyświetleń: 222
 684. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotyczącao ile procent zwiększona została subwencja oświatowa, porównując rok 2018 do 2019
  Wyświetleń: 221
 685. ZAPYTANIE OFERTOWE - DOTYCZY ODBIORU ZWŁOK PADŁYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY KRZEPICE W 2020 R.
  Wyświetleń: 217
 686. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o nr KLB2508A wraz z instalacją ELEKTROENERGETYCZNĄ
  Wyświetleń: 216
 687. Zaproszenie do składania ofert (powtórne) na zadanie pn.: "Zabezpieczenie korony murów i półkolumn frontonu synagogi w Krzepicach."
  Wyświetleń: 215
 688. Protokół z sesji nr 11.2019
  Wyświetleń: 212
 689. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca podjęcia działań zmierzających do bieżącej naprawy ubytków w nawierzchni na drogach gminnych
  Wyświetleń: 205
 690. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa trwa nabór składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego
  Wyświetleń: 195
 691. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 193
 692. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 190
 693. Protokół z sesji nr 12.2019
  Wyświetleń: 184
 694. UNIEWAŻNIONO. Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej, dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej, wraz ze zjazdem z drogi krajowej nr 43."
  Wyświetleń: 179
 695. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca realizacji wniosków Osiedli i Sołectw
  Wyświetleń: 172
 696. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania oraz kategorii dzieci, na które udzielana jest dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Krzepice
  Wyświetleń: 168
 697. Protokół z sesji nr 13.2019
  Wyświetleń: 168
 698. OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY
  Wyświetleń: 161
 699. Mały Grant 2019 - upowszechnianie sportu - dosprzętowienie klubu
  Wyświetleń: 160
 700. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa słupowej stacji transformatorowej S-302 "Zajączki Szarki" wraz z przebudową linii SN i nN"
  Wyświetleń: 157
 701. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania sportowe w 2020 roku
  Wyświetleń: 154
 702. Sesja nr 15.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 5 lutego 2020 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 151
 703. Zaproszenie (powtórne) do składania ofert na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej, dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej, wraz ze zjazdem z drogi krajowej nr 43."
  Wyświetleń: 126
 704. TERMINARZE POLOWAŃ ZBIOROWYCH
  Wyświetleń: 123
 705. Nabór na stanowisko Informatyka
  Wyświetleń: 117
 706. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy słupowej stacji transformatorowej S-302 „Zajączki Szarki” wraz z przebudową linii SN i nN”,
  Wyświetleń: 117
 707. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 639037S ulicy Ustronnej w miejscowości Krzepice.
  Wyświetleń: 116
 708. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca uzupełnienia nazw ulic na terenie gminy Krzepice
  Wyświetleń: 103
 709. Petycja Nr 4.2019
  Wyświetleń: 98
 710. Protokół z Sesji nr 14.2019
  Wyświetleń: 98
 711. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości wdrożenia usługi-aplikacji Eco Harmonogram "Czyste Miasto"
  Wyświetleń: 97
 712. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o odmowie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy wieży teleinformatycznej transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"”
  Wyświetleń: 92
 713. Mały Grant 2020 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 91
 714. Mały Grant 2020 - XVI Grand Prix w tenisie stołowych
  Wyświetleń: 89
 715. Protokół z Sesji nr 15.2020
  Wyświetleń: 87
 716. Protokół z Sesji nr 15.2020
  Wyświetleń: 83
 717. Petycja Nr 3.2019
  Wyświetleń: 75
 718. Udostępnienie kanału technologicznego
  Wyświetleń: 68
 719. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadania sportowe na 2020 rok
  Wyświetleń: 67
 720. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca uzupełnienia nazw ulic na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 66
 721. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości stworzenia spółki celowej
  Wyświetleń: 60
 722. Zaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont ul. Solnej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Dzielnej.
  Wyświetleń: 59
 723. Uchwały Rady Miejskiej 2020 r.
  Wyświetleń: 54
 724. Akty 2020 rok
  Wyświetleń: 53
 725. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa wieży teleinformatycznej transmisji danych INT_99030_ Starokrzepice" w miejscowości Starkorzepice
  Wyświetleń: 41
 726. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 4
Wersja XML