• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5407656996513445540556881786425266234612374421711600
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
425344009742336509146851945574516274073748063508783360077919
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297092313519502407682581523226230292511224466436213399038128
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
106391457317311155511495416894168353130014904283961681921369
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0096510694556746833079068434119161002710693
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 93586
 2. poniżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 55675
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 55386
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 53806
 5. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 47070
 6. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 44759
 7. Komunikaty
  Wyświetleń: 27176
 8. powyżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 24813
 9. Sesje Rady Miejskiej - archiwum
  Wyświetleń: 22527
 10. Nabór na wolne stanowiska pracy.
  Wyświetleń: 21168
 11. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 19372
 12. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 13853
 13. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków OSP
  Wyświetleń: 13599
 14. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 13435
 15. Kierownictwo Urzędu
  Wyświetleń: 9323
 16. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 9286
 17. Protokoły z obrad Rady Miejskiej - archiwalne
  Wyświetleń: 8998
 18. Uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 8798
 19. Uwaga! Wybory Samorządowe 2018 - WYNIKI
  Wyświetleń: 7487
 20. Godziny pracy Urzędu
  Wyświetleń: 7079
 21. Sesja Nr 16.2016 zwołana na dzień 22 marca 2016 roku
  Wyświetleń: 7022
 22. Akty 2017 rok
  Wyświetleń: 6963
 23. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6942
 24. Uchwały Rady Miejskiej 2017 r.
  Wyświetleń: 6940
 25. Uchwały Rady Miejskiej 2011 r.
  Wyświetleń: 6929
 26. Postępowania w sprawie ochrony środowiska wymagające udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 6899
 27. Uchwały Rady Miejskiej 2006 r.
  Wyświetleń: 6842
 28. Uchwały Rady Miejskiej 2013 r.
  Wyświetleń: 6760
 29. Sesja Nr 38.2018 zwołana na dzień 28.06.2018
  Wyświetleń: 6651
 30. Sesja Nr 26.2017 zwołana na dzień 21 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 6481
 31. Komisje Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 6412
 32. Przyjmowanie interesantów
  Wyświetleń: 6401
 33. Programy, zamierzenia i informacje
  Wyświetleń: 6292
 34. Stawki podatkowe i opłaty
  Wyświetleń: 6279
 35. Uchwały Rady Miejskiej 2010 r.
  Wyświetleń: 6259
 36. Burmistrz i Zastępca Burmistrza Krzepic
  Wyświetleń: 5830
 37. Spotkanie informacyjne w/s budowy gazociągu
  Wyświetleń: 5822
 38. Ogłoszenie wyników konkursu na zadania sportowe na 2018 rok
  Wyświetleń: 5796
 39. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 5719
 40. Sesja Nr 6.2015 zwołana na dzień 9 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 5705
 41. Skład Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 5638
 42. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 5589
 43. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 5545
 44. Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 5518
 45. Uchwały Rady Miejskiej 2016 r.
  Wyświetleń: 5489
 46. Plany postępowań o udzielanie zamówień
  Wyświetleń: 5484
 47. ustalenie środowiskowych uwarunkowań - decyzje
  Wyświetleń: 5467
 48. Wybory
  Wyświetleń: 5453
 49. Sesja Nr 24.2016 zwołana na dzień 28 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 5420
 50. Prognoza długu na 2008 r.
  Wyświetleń: 5359
 51. Zarządzenia Burmistrza Krzepic
  Wyświetleń: 5172
 52. Akty 2015 rok
  Wyświetleń: 5162
 53. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 5153
 54. Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 5086
 55. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5069
 56. Unieważnienie przetargu na najem lokalu pow. 94 m2, poł. w Starokrzepicach ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 5027
 57. Ogłoszenie drugiego przetargu - część korytarza między biblioteką a korytarzem głównym Urzędu Miejskiego w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 5001
 58. Losowanie - dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych
  Wyświetleń: 4937
 59. Rada Miejska
  Wyświetleń: 4926
 60. Ogłoszenie naboru do Gminnej Rady Seniorów - zmiana terminu
  Wyświetleń: 4891
 61. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 12.07.2018 r
  Wyświetleń: 4751
 62. Akty 2016 rok
  Wyświetleń: 4712
 63. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące budowy biogazowni w Krzepicach ( wyniki)
  Wyświetleń: 4707
 64. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krzepicach w okręgu wyborczym nr 11- wyniki
  Wyświetleń: 4675
 65. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 4650
 66. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4639
 67. Uchwały Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 4627
 68. Interpelacje i zapytania radnych VIII kadencji
  Wyświetleń: 4604
 69. Uchwały Rady Miejskiej 2014 r.
  Wyświetleń: 4558
 70. Katalog spraw wraz ze sposobem ich załatwiania.
  Wyświetleń: 4556
 71. Mienie komunalne - Budżet 2005 r.
  Wyświetleń: 4554
 72. Ustalenie środowiskowych uwarunkowań - wnioski, postanowienia, postępowanie z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 4510
 73. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4483
 74. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 4441
 75. Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii dot. szczepienia przeciw wściekliźnie lisów wolnożyjących
  Wyświetleń: 4399
 76. Sesja Nr 36.2018 zwołana na dzień 22 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 4363
 77. Zawiadomienie o wpisie do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
  Wyświetleń: 4259
 78. Sesja Nr 22.2016 zwołana na dzień 9 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 4192
 79. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2018 rok
  Wyświetleń: 4147
 80. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w Krzepicach
  Wyświetleń: 4102
 81. Wyniki kontroli
  Wyświetleń: 4100
 82. Ogłoszenie konsultacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
  Wyświetleń: 4033
 83. Informacja Wojewody Śląskiego dot. przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 4025
 84. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - rozbudowa stacji regazyfikacji LNG
  Wyświetleń: 4021
 85. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Ustronnej w Krzepicach
  Wyświetleń: 4019
 86. Przetarg na dzierżawę nieruchomości przy ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach (las i drogi w obrębie tuczarni)
  Wyświetleń: 4009
 87. Barszcz Sosnowskiego
  Wyświetleń: 4008
 88. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3952
 89. Przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w Krzepicach przy ulicy Dąbrowskiego (wokół tuczarni)
  Wyświetleń: 3892
 90. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -dot. budowy dróg wraz z odwodnieniem w Osiedlu Andersa
  Wyświetleń: 3880
 91. Zgłoszenie przez Gmine Krzepice chęci udziału w projekcie INFO - SMOG
  Wyświetleń: 3857
 92. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3851
 93. Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 3845
 94. Sesja Nr 27.2017 zwołana na dzień 28 marca 2017 rok
  Wyświetleń: 3808
 95. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych IV kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 3765
 96. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Krzepice ul. Kuków 30
  Wyświetleń: 3753
 97. Akty 2013 rok
  Wyświetleń: 3742
 98. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa dróg gminnych nr 639042 S i nr 639007 S ul. Kościuszki w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3730
 99. Wzory wniosków
  Wyświetleń: 3718
 100. Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i solarnych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 3713
 101. Stanowiska Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 3650
 102. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn." Modernizacja oświetlenia dróg na terenie gminy Krzepice".
  Wyświetleń: 3621
 103. Konsultace społeczne dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 (wyniki)
  Wyświetleń: 3597
 104. Zawiadomienie o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3566
 105. Unieważnione: Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej.
  Wyświetleń: 3550
 106. Przetarg na sprzedaż działki polozonej w Krzepicach
  Wyświetleń: 3524
 107. Sesje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3518
 108. Statut Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 3493
 109. Mały Grant 2019 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 3490
 110. Sesja Nr 18.2016 zwołana na dzień 28 czerwca 2016
  Wyświetleń: 3478
 111. Uchwały Rady Miejskiej z 2009 r.
  Wyświetleń: 3451
 112. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - udrożnienie rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 3444
 113. Akty 2014 rok
  Wyświetleń: 3434
 114. Sesja Nr 35.2013 zwołana na dzień 25 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 3419
 115. Sesja Nr 21.2012 zwołana na dzień 21 marca 2012r.
  Wyświetleń: 3417
 116. Podstawowe informacje o podmiocie.
  Wyświetleń: 3385
 117. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej nr 639041 S ul. Częstochowska w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3363
 118. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3363
 119. Oferty na prowadzenie drużyn sportowych
  Wyświetleń: 3356
 120. Uchwały Rady Miejskiej 2005 r.
  Wyświetleń: 3352
 121. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu.
  Wyświetleń: 3325
 122. Wykaz kart informacyjnych
  Wyświetleń: 3301
 123. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3260
 124. Przetarg nieograniczony pn. Budowa kolektora deszczowego od ulicy Baczyńskiego do ulicy Słowackiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3245
 125. Uchwały Rady Miejskiej 2018 r.
  Wyświetleń: 3244
 126. Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Klonowej, ul. Brzozowej i ul. Lipowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3177
 127. Ogłoszenia w sprawie spotkań z mieszkańcami
  Wyświetleń: 3149
 128. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3124
 129. Sesja nr 2.2018 zwołana na dzień 6 grudnia 2018 roku godz 15.00
  Wyświetleń: 3121
 130. Protokół z sesji nr 3.2018
  Wyświetleń: 3117
 131. Ogłoszenie konkursu na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 3113
 132. Sesja Nr 34.2018 zwołana na dzień 27 marca 2018 roku
  Wyświetleń: 3110
 133. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 3092
 134. Przetarg na dzierzawę nieruchomości położonej w Krzepicach przy ulicy Dąbrowskiego (las i drogi w obrębie tuczarni)
  Wyświetleń: 3070
 135. Sprzedaż działki w obrębie Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 3039
 136. Protokół z Sesji nr 5.2019
  Wyświetleń: 3037
 137. Sesja Nr 20.2016 zwołana na dzień 13 września 2016 roku
  Wyświetleń: 3034
 138. Akty 2012 rok
  Wyświetleń: 3032
 139. Obwieszczenie Starosty Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 3017
 140. Przetarg nieograniczony pn. Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Starokrzepicach
  Wyświetleń: 3008
 141. Zaproszenie do złożenia oferty na Nadzór Inwestorski na zadaniu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2993
 142. Nabór na stanowisko podinspektor ds. księgowości oświatowej
  Wyświetleń: 2980
 143. Uchwały Rady Miejskiej 2008 r.
  Wyświetleń: 2952
 144. Nabór na stanowisko Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
  Wyświetleń: 2940
 145. Unieważniono - Przetarg nieograniczony pn.Remont dróg gminnych nr 639164S ul. Parcele, nr 639166S ul. Polna w miejscowości Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 2933
 146. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 2908
 147. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Krzepicach w obrębie ulicy Mickiewicza (druga linia zabudowy)
  Wyświetleń: 2888
 148. Sesja Nr 23.2012 zwołana na dzień 27 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 2863
 149. Zaproszenie do złożenia oferty na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2847
 150. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składników majątku ruchomego ZDKiM w Krzepicach
  Wyświetleń: 2837
 151. Protokoły z obrad Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2820
 152. Unieważniony: Przetarg nieograniczony pn.Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2817
 153. Do 6 kwietnia Dyrektor Delegatury KBW w Częstochowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 2815
 154. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 2807
 155. Budowa chodnika w miejscowości Zajączki Drugie ul. Parcele
  Wyświetleń: 2764
 156. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I kwartał 2017r.
  Wyświetleń: 2743
 157. Uchwały Rady Miejskiej 2007 r.
  Wyświetleń: 2674
 158. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2668
 159. Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2656
 160. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 2629
 161. Unieważnione - Zaproszenie do składania ofert na pełnienie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2619
 162. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2611
 163. Przetarg nieograniczony pn.Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 330 000,00 zł.
  Wyświetleń: 2602
 164. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Kultury, Sportu, Zdrowia, O.C. i Spraw Obronnych
  Wyświetleń: 2594
 165. Oświadczenie Inwestora w sprawie magazynów przy ul. Cichej w Krzepicach (Kuźniczka)
  Wyświetleń: 2591
 166. Unieważniony - Zapytanie ofertowe na uługę trzebieży wczesnej z obowiązkiem zakupu drewna i uprządkowaniem terenu.
  Wyświetleń: 2586
 167. Zapytanie ofertowe na wycięcie drzew.
  Wyświetleń: 2538
 168. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie planowanego strajku nauczycieli
  Wyświetleń: 2526
 169. Obwieszczenie Starosty Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 2520
 170. Przetarg nieograniczony pn.Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2016 - 2019.
  Wyświetleń: 2514
 171. Przetarg nieograniczony pn.Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2513
 172. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 2509
 173. Uchwały Rady Miejskiej 2003 r.
  Wyświetleń: 2501
 174. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 2490
 175. Informacja dotycząca dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice w 2015r. i 2016r.
  Wyświetleń: 2488
 176. Sesja nr 34/2013 zwołana na dzień 20.06.2013r.
  Wyświetleń: 2487
 177. Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2485
 178. Rozporządzenie
  Wyświetleń: 2475
 179. Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 310 000,00 zł.
  Wyświetleń: 2457
 180. Zaproszenie dla przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów na terenach w Krzepicach włączonych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (19.12.2018 r.)
  Wyświetleń: 2435
 181. Wybory ławników
  Wyświetleń: 2429
 182. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa i zakup używanej koparko - ładowarki.
  Wyświetleń: 2423
 183. Sesja Nr 20.2012 zwołana na dzień 31 stycznia 2012r.
  Wyświetleń: 2418
 184. Uchwały Rady Miejskiej 2004 r.
  Wyświetleń: 2395
 185. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajęcie lokalu uzytkowego przy ul. Krakowskiej 5 w Krzepicach
  Wyświetleń: 2394
 186. Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej.
  Wyświetleń: 2393
 187. Komunikat Wojewody Śląskiego dot. przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby afrykańskiego pomoru świń.
  Wyświetleń: 2387
 188. Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 2386
 189. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych III kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 2384
 190. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2381
 191. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2378
 192. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2354
 193. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu dróg gminnych i mostów.
  Wyświetleń: 2346
 194. Ogłoszenie o drugim przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 2344
 195. Konsultacje projektu uchwały
  Wyświetleń: 2310
 196. Oferta na prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów 2018 r.
  Wyświetleń: 2273
 197. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 2265
 198. Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych
  Wyświetleń: 2263
 199. Ogłoszenie trzeciego przetargu - część korytarza między biblioteką a korytarzem głównym Urzędu Miejskiego w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 2258
 200. Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych
  Wyświetleń: 2249
 201. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 2246
 202. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2226
 203. Sesja Nr 24.2012 zwołana na dzień 20 września 2012r.
  Wyświetleń: 2210
 204. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
  Wyświetleń: 2203
 205. KOMUNIKAT W SPRAWIE SUSZY
  Wyświetleń: 2187
 206. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 2175
 207. Sesja Nr 36.2013 zwołana na dzień 14 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 2160
 208. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie dziennika elektronicznego
  Wyświetleń: 2156
 209. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 2143
 210. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2019 - 2022.
  Wyświetleń: 2141
 211. Sesja Nr 38.2013 zwołana na dzień 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 2131
 212. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania sportowe w 2018 roku
  Wyświetleń: 2130
 213. Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2127
 214. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 2126
 215. NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZEPICACH
  Wyświetleń: 2112
 216. Sesja Nr 17.2016 zwołana na dzień 17 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 2099
 217. Gospodarka wodna
  Wyświetleń: 2086
 218. Unieważnienie konkursu na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 2082
 219. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 2065
 220. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2065
 221. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości
  Wyświetleń: 2053
 222. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2043
 223. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice od km 0+ 500 do km 1+281.
  Wyświetleń: 2038
 224. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2013 rok
  Wyświetleń: 2033
 225. Projekt Uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2031
 226. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzepice przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2015
 227. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata do pracy na umowę o pracę w celu zastępstwa na stanowisku Podinspektor ds. Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2008
 228. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III.
  Wyświetleń: 2001
 229. INFORMACJA O WYNIKACH LOSOWANIA z dnia 23 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 1999
 230. Punkt Informacyjny PSG Spółka z o.o., Gazownia w Częstochowie, w Urzędzie Miejskim w Krzepicach - dot. spraw przyłączenia do sieci gazowej
  Wyświetleń: 1984
 231. Przetarg nieograniczony pn.Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Krzepice dla miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie.
  Wyświetleń: 1946
 232. Zaproszenie do składania ofert na modernizację wodociągu w miejscowości Dankowice Trzecie.
  Wyświetleń: 1934
 233. Program Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 1926
 234. NABÓR NA STANOWISKO: PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI OŚWIATOWEJ
  Wyświetleń: 1923
 235. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1917
 236. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały
  Wyświetleń: 1904
 237. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoo
  Wyświetleń: 1900
 238. Bank Żywności w Częstochowie ogłasza nabór lokalnej organizacji partnerskiej na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1895
 239. Wykaz nieruchomości położonej w Krzepicach, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1895
 240. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 1894
 241. Sesja Nr 13.2015 zwołana na dzień 01 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 1891
 242. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1878
 243. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni ulicy Kuźniczka w km 27+139÷28+737 m. Krzepice
  Wyświetleń: 1872
 244. Zaproszenie do złożenia oferty na zdanie pn.Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice - wariant II od km 0+ 500,00 do km 0+950,00 – etap II.
  Wyświetleń: 1871
 245. Sesja Nr 40.2013 zwołana na dzień 14 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 1870
 246. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III.
  Wyświetleń: 1868
 247. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 1862
 248. Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1857
 249. Sesja Nr 15.2016 zwołana na dzień 10 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 1856
 250. Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1851
 251. Siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno -usługową, położoną w Krzepicach przy drodze projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/9
  Wyświetleń: 1849
 252. Sesja Nr 42.2014 zwołana na dzień 16 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 1848
 253. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kolektora deszczowego do obsługi ulicy Częstochowskiej
  Wyświetleń: 1842
 254. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1833
 255. Sesja Nr 14.2015 zwołana na dzień 29 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 1826
 256. Gminny Program Ochrony Środowiska.
  Wyświetleń: 1818
 257. Sesja nr 7.2015 zwołana na dzień 12 maja 2015 roku
  Wyświetleń: 1814
 258. Przetarg na sprzedaż działki w obrębie ul. Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1807
 259. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu od SUW w ul. Mickiewicza i Ks. Muznerowskiego o dł. ok. 1200m.
  Wyświetleń: 1806
 260. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Krzepicach, zapisanej jako działka nr 3889/17
  Wyświetleń: 1803
 261. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice od km 0+000,00 do km 0+500,00
  Wyświetleń: 1802
 262. Oferta na prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów 2018 r.
  Wyświetleń: 1801
 263. Sesja Nr 46.2014 zwołana na dzień 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 1799
 264. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z modernizacją wodociągu.
  Wyświetleń: 1786
 265. Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Zajączkach Drugich.
  Wyświetleń: 1783
 266. Sesja Nr 37.2013 zwołana na dzień 28 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 1782
 267. Zawiadomienie Burmistrza krzepic o wyłożeniu projektu uproszczonego urządzenia lasów
  Wyświetleń: 1779
 268. Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ulica Konopnickiej w Krzepicach, odcinek I.
  Wyświetleń: 1773
 269. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 1770
 270. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1764
 271. Zapytanie cenowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania : Budowa zatoki autobusowej w DK 43 w m. Szarki Gmina Krzepice.
  Wyświetleń: 1755
 272. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 1752
 273. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
  Wyświetleń: 1737
 274. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Budowa chodników w m. Starokrzepice.
  Wyświetleń: 1737
 275. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - uzupełnienie strojów
  Wyświetleń: 1735
 276. Przetarg nieograniczony pn.Przebudowa nawierzchni ul. Praga w km 0+ 000 - 0+300 wraz z przepustem drogowym w m. Krzepice.
  Wyświetleń: 1734
 277. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639177S w m. Zajączki Pierwsze relacji Zajączki Pierwsze - Zimnowoda w km 0+000-0+380.
  Wyświetleń: 1726
 278. Sesja Nr 40.2018 zwołana na dzień 11 września 2018
  Wyświetleń: 1709
 279. Sesja Nr 45.2014 zwołana na dzień 22 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 1705
 280. Sesja Nr 9.2015 zwołana na dzień 30 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 1705
 281. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2018 r
  Wyświetleń: 1698
 282. Przetarg nieograniczony pn. Kanalizacja sanitarna Starokrzepice ulica Jaworowa zlewnia przepompowni sieciowych P-5 i P-6.
  Wyświetleń: 1697
 283. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 1695
 284. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1688
 285. Sesja Nr 4.2015 zwołana na dzień 3 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 1688
 286. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1685
 287. Informacja Burmistrza Krzepic o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Krzepice siecią wodociągową przez ZDKiM w Krzepicach
  Wyświetleń: 1683
 288. Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 43 na odcinku Jaworzno - Julianpol
  Wyświetleń: 1683
 289. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pt: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krzepice na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2022 roku
  Wyświetleń: 1676
 290. Sesja Nr 10.2015 zwołana na dzień 17 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 1675
 291. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Częstochowską w Krzepicach
  Wyświetleń: 1669
 292. Przetarg na sprzedaż działki w Dankowicach Drugich
  Wyświetleń: 1658
 293. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
  Wyświetleń: 1647
 294. Sesja Nr 43.2014 zwołana na dzień 27 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 1641
 295. Afrykański pomór świń (ASF)
  Wyświetleń: 1631
 296. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1631
 297. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1621
 298. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice na lata 2013 - 2032
  Wyświetleń: 1618
 299. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont chodnika w ulicy Kuźniczka w Krzepicach na dł. 300 m od ulicy Skłodowskiej
  Wyświetleń: 1617
 300. Sprzedaż działki w obrębie ulicy Rolniczej i obwodnicy
  Wyświetleń: 1604
 301. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno -usługową, położoną w Krzepicach przy drodze projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą
  Wyświetleń: 1599
 302. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie operatów szacunkowych
  Wyświetleń: 1598
 303. Mały Grant 2019 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 1595
 304. Informacja dotycząca naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 1592
 305. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1588
 306. Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzepicach..
  Wyświetleń: 1587
 307. Prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów
  Wyświetleń: 1585
 308. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1584
 309. Sesja Nr 5.2015 zwołana na dzień 26 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 1573
 310. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1568
 311. Ochrona danych osobowych.
  Wyświetleń: 1565
 312. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków OSP w m. Starokrzepice i Dankowice
  Wyświetleń: 1562
 313. OBWIESZCZENIE o odmowie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 1558
 314. Sesja Nr 49.2014 zwołana na dzień 20 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 1556
 315. Sesja Nr 44.2014 zwołana na dzień 27 marca 2014 roku
  Wyświetleń: 1550
 316. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m² położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 1547
 317. Sesja Nr 12.2015 zwołana na dzień 29 października 2015 r.
  Wyświetleń: 1547
 318. Opinia Państwowego Instutu Weterynaryjnego dot. występowania ognisk grypy ptaków
  Wyświetleń: 1543
 319. Sesja Nr 2.2014 zwołana na dzień 18 grudnia 2014 roku
  Wyświetleń: 1542
 320. Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzepice ul. Mickiewicza i ul. Sosnowa.
  Wyświetleń: 1535
 321. Sesja Nr 41.2013 zwołana na dzień 18 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 1513
 322. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni oraz przebudowę chodników i budowę miejsc parkingowych w ulicy Kościuszki w Krzepicach
  Wyświetleń: 1513
 323. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 1508
 324. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1507
 325. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1501
 326. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku OSP Krzepice przy ul. Strażackiej nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 1498
 327. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie ustawienia kurtynlub mgławic wodnych
  Wyświetleń: 1488
 328. Sesja Nr 25.2012 zwołana na dzień 30 października 2012r.
  Wyświetleń: 1488
 329. Sesja Nr 11.2015 zwołana na dzień 9 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1487
 330. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1485
 331. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2018 r
  Wyświetleń: 1484
 332. Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę drogi gminnej ulica Łękawica w m. Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 1481
 333. Przetarg nieograniczony pn.Przebudowa szkolnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Krzepicach..
  Wyświetleń: 1472
 334. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III o dł. ok. 600 m.
  Wyświetleń: 1471
 335. Przetarg na sprzedaż działki w Dankowicach Drugich
  Wyświetleń: 1468
 336. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 1464
 337. Sesja Nr 3.2014 zwołana na dzień 30 grudnia 2014 roku
  Wyświetleń: 1460
 338. Sesja Nr 47.2014 zwołana na dzień 31 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 1460
 339. Sprzedaż działki w obrębie ulicy Rolniczej
  Wyświetleń: 1460
 340. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Brzozowej, Klonowej i Lipowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1455
 341. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
  Wyświetleń: 1448
 342. Przetarg nieograniczony pn. Remont dróg gminnych nr 639164S ul. Parcele, nr 639166S ul. Polna w miejscowości Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 1448
 343. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2014 rok
  Wyświetleń: 1437
 344. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2011 rok
  Wyświetleń: 1426
 345. Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1415
 346. Program Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi...na 2015 rok
  Wyświetleń: 1407
 347. Przetarg w obrębie ulicy Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1407
 348. Petycje
  Wyświetleń: 1406
 349. Wyniki otwartego konkursu zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1404
 350. Sesja Nr 26.2012 zwołana na dzień 29 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 1403
 351. Przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice - Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 1397
 352. Sesja nr 29/2013 zwołana na dzień 31.01.2013r.
  Wyświetleń: 1396
 353. Sesja Nr 22.2012 zwołana na dzień 8 maja 2012r.
  Wyświetleń: 1393
 354. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - udroznoienie rowu melioracyjnego przy ul. Wieluńskiej
  Wyświetleń: 1392
 355. Sesja Nr 1.2014 zwołana na dzień 27 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 1387
 356. Przetarg nieograniczony pn.Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 1379
 357. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1378
 358. Ogłoszenie otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1363
 359. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową, położonej w Krzepicach przy drodze gruntowej projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/15
  Wyświetleń: 1362
 360. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1361
 361. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pt: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1354
 362. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych
  Wyświetleń: 1352
 363. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie transportu publicznego
  Wyświetleń: 1349
 364. Akty 2018 rok
  Wyświetleń: 1348
 365. Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągiem na zewnątrz budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 1344
 366. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1338
 367. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 842 194,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 1331
 368. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie zajęć dydaktycznych.
  Wyświetleń: 1327
 369. Sesja nr 31/2013 zwołana na dzień 18.03.2013r.
  Wyświetleń: 1322
 370. Informacja ws. nowych zasad realizacji obowiązku meldunkowego
  Wyświetleń: 1318
 371. Sesja Nr 48.2014 zwołana na dzień 9 października 2014 roku
  Wyświetleń: 1313
 372. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 1313
 373. Sesja nr 33/2013 zwołana na dzień 9.05.2013r.
  Wyświetleń: 1310
 374. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Krzepicach przy ul. Dąbrowskiego.
  Wyświetleń: 1309
 375. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie czynności geodezyjnych
  Wyświetleń: 1309
 376. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1305
 377. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1296
 378. Sesja Nr 32.2017 zwołana na dzień 28 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1290
 379. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie audytu energetycznego
  Wyświetleń: 1283
 380. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1279
 381. KURENDA dot. wałęsających się psów
  Wyświetleń: 1278
 382. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1275
 383. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ulicy Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 1272
 384. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 842 194,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Wyświetleń: 1268
 385. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 1265
 386. Ogłoszenie wyników konkursu na zadania sportowe
  Wyświetleń: 1263
 387. Uchwały Rady Miejskiej 2019 r.
  Wyświetleń: 1263
 388. Ogłoszenie konkursu na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 1259
 389. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa
  Wyświetleń: 1251
 390. Sesja nr 30/2013 zwołana na dzień 28.02.2013r.
  Wyświetleń: 1243
 391. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2012 rok
  Wyświetleń: 1238
 392. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
  Wyświetleń: 1229
 393. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  Wyświetleń: 1229
 394. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową, położonej w Krzepicach przy drodze gruntowej projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/16
  Wyświetleń: 1228
 395. Sesja Nr 31.2017 zwołana na dzień 16 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 1228
 396. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1217
 397. Unieważniony: Przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice - Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 1215
 398. Sesja nr 32/2013 zwołana na dzień 8.04.2013r.
  Wyświetleń: 1212
 399. Sesja Nr 37.2018 zwołana na dzień 14 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 1204
 400. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1195
 401. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017 – 2025
  Wyświetleń: 1195
 402. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 1177
 403. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg wraz z odwodnieniem w Krzepicach
  Wyświetleń: 1170
 404. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie dot. wyników badań i ocen stanu środowiska
  Wyświetleń: 1162
 405. Uchwała Nr 4.040.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 3 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 1160
 406. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1155
 407. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Krakowskiej 5 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1144
 408. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1143
 409. Sesja Nr 30.2017 zwołana na dzień 12 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1141
 410. Unieważniono - Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej z obowiązkiem zakupu drewna i uporządkowaniem terenu.
  Wyświetleń: 1131
 411. Zapytanie ofertowe - przygotowanie i realizacja dokumentacji stanowiącej podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii
  Wyświetleń: 1127
 412. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 1122
 413. Sesja Nr 28.2012 zwołana na dzień 20 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 1119
 414. Sesja Nr 42.2018 zwołana na dzień 18 października 2018 roku
  Wyświetleń: 1116
 415. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie
  Wyświetleń: 1108
 416. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Krzepice ul. Rolnicza
  Wyświetleń: 1106
 417. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika – ulica Dąbrowskiego w Krzepicach – Etap I.
  Wyświetleń: 1106
 418. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz parapetami i obróbka oscieży w gminnych zasobach mieszkaniowych.
  Wyświetleń: 1103
 419. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 1098
 420. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1094
 421. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1090
 422. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1085
 423. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa ulicy Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1083
 424. Sesja Nr 29.2017 zwołana na dzień 27 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1082
 425. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Praga i Sosnowej
  Wyświetleń: 1082
 426. Przetarg nieograniczony pn.Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Dankowicach.
  Wyświetleń: 1080
 427. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1080
 428. Sesja Nr 28.2017 zwołana na dzień 23 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 1077
 429. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1077
 430. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata do pracy na stanowisko Podinspektor ds Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 1075
 431. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. M. Skłodowskiej-Curie w Krzepicach
  Wyświetleń: 1067
 432. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 1067
 433. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1066
 434. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - nieruchomość zabudowana położona w Krzepicach przy ulicy Kuków 30
  Wyświetleń: 1062
 435. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa.
  Wyświetleń: 1060
 436. Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw wraz z uzasadnieniem
  Wyświetleń: 1046
 437. Petycja Nr 1.2019
  Wyświetleń: 1039
 438. Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1030
 439. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
  Wyświetleń: 1028
 440. Zaproszenie do zlożenia oferty na zadanie pn. Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 1028
 441. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 1023
 442. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 1 850 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1018
 443. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika – ulica Dąbrowskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1015
 444. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1007
 445. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1005
 446. Informacja Wojewody Śląskiego na temat konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2018"
  Wyświetleń: 995
 447. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej dla budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 991
 448. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dot. Płyty Rynku w Krzepicach
  Wyświetleń: 986
 449. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. Budowa łącznika pomiędzy Osiedlem Dąbrowa i ulicą Częstochowską w Krzepicach.
  Wyświetleń: 985
 450. Unieważnienie postępowania - Wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia wzrostu wartości 130 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanit. na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Krzepicach ...
  Wyświetleń: 983
 451. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 980
 452. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki przy ulicy Chopina w Krzepicach
  Wyświetleń: 976
 453. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa
  Wyświetleń: 976
 454. Sesja Nr 33.2018 zwołana na dzień 20 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 973
 455. Ogłoszenie otwartego konkursu na zadania sportowe w 2018 roku
  Wyświetleń: 960
 456. ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ - informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku
  Wyświetleń: 954
 457. Zbiórka odpadów
  Wyświetleń: 948
 458. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krzepicach - Osiedle Dąbrowa
  Wyświetleń: 946
 459. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 939
 460. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - ul. Kuków 30 , Krzepice
  Wyświetleń: 938
 461. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - lokal użytkowy, ul. Krakowska 5, Krzepice
  Wyświetleń: 936
 462. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie
  Wyświetleń: 930
 463. Przetarg nieograniczony pn. Budowa parkingu wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową w miejscowości Starokrzepice.
  Wyświetleń: 929
 464. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m3, położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 927
 465. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 917
 466. strona bip testowa
  Wyświetleń: 911
 467. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolniczej, Dąbrowskiego i Magreta w Krzepicach
  Wyświetleń: 911
 468. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu dróg.
  Wyświetleń: 905
 469. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m3, położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 902
 470. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres dziewięciu lat nieruchomości przeznaczonej do rolniczego wykorzystania, położonej w Krzepicach o pow. 11,6906 ha.
  Wyświetleń: 896
 471. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Remont dróg gminnych.
  Wyświetleń: 894
 472. Wniosek - zezwolenie na usunięcie drzew(a)
  Wyświetleń: 889
 473. Zaproszenie do wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych
  Wyświetleń: 876
 474. Zapytanie ofertowe na wykonanie 2 kompletów dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
  Wyświetleń: 875
 475. Unieważnienie postępowania - Wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia wzrostu wartości 82 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Starokrzepicach...
  Wyświetleń: 871
 476. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN 15 kV przy ulicy Księdza Muznerowskiego
  Wyświetleń: 869
 477. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 869
 478. Sesja nr 3.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 28 grudnia 2018 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 847
 479. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dotyczy budowy łącznika pomiedzy ulicą Częstochowską a ulicą Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 846
 480. Nabór na stanowisko Inspektor ds Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Dróg
  Wyświetleń: 841
 481. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego , ul. Krakowska 5
  Wyświetleń: 841
 482. Przetarg nieograniczony pn.Usługa udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 267 660 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Wyświetleń: 834
 483. Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m2 położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15.
  Wyświetleń: 827
 484. Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m2 położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15.
  Wyświetleń: 826
 485. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 826
 486. Sesja nr 4.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 29 stycznia 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 823
 487. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres dziewięciu lat nieruchomości przeznaczonej do rolniczego wykorzystania, położonej w Krzepicach o pow. 11,6906 ha.
  Wyświetleń: 817
 488. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, ul. Solna 15
  Wyświetleń: 811
 489. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, objętych granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
  Wyświetleń: 803
 490. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 796
 491. Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 150 000,00 zł.
  Wyświetleń: 795
 492. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Księgowości Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 788
 493. Uchwały 2017
  Wyświetleń: 769
 494. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego ds Finansowo - Księgowej Obsługi Oświaty
  Wyświetleń: 768
 495. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. użytkowej 32,30 m2 wraz z częściami przynależnymi, znajdującego się na parterze w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Krzepicach przy ulicy Solnej 6a.
  Wyświetleń: 759
 496. Komunikaty
  Wyświetleń: 758
 497. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu, położonych w Krzepicach, ul. Kuków
  Wyświetleń: 758
 498. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
  Wyświetleń: 751
 499. Wykonanie 130 operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej położnych w Krzepicach przy ul: Kuźniczka, 17 Stycznia, Dworcowa, Przemysłowa, Piaskowa
  Wyświetleń: 731
 500. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. użytkowej 32,30 m2 wraz z częściami przynależnymi, znajdującego się na parterze w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Krzepicach przy ulicy Solnej 6a.
  Wyświetleń: 724
 501. Szacowanie szkód łowieckich po 1 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 712
 502. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjętych działań w zakresie wykonania oświetlenia na boiskach przy SP Nr 1 i Nr 2 w Krzepicach
  Wyświetleń: 705
 503. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości
  Wyświetleń: 693
 504. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dotyczy budowy linii kablowej wraz z budową złącza kablowego, na terenie dz. nr 2473, 2603,2519,2520/8,2520/5 poł. w Krzepicach
  Wyświetleń: 687
 505. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie przygotowania placówek oświatowych do nowego rozporządzenia dot. bezpieczeństwa i higieny w szkołach
  Wyświetleń: 687
 506. List Prezesa KRUS do Rolników i Dzieci
  Wyświetleń: 684
 507. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 683
 508. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
  Wyświetleń: 678
 509. Budowa sieci gazowej w Gminie Krzepice - Schemat przebiegu sieci oraz wstępny harmonogram robót
  Wyświetleń: 668
 510. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 667
 511. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w Dankowicach
  Wyświetleń: 660
 512. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przeglądów dróg gminnych i mostów.
  Wyświetleń: 659
 513. Sesja Nr 1.2018 zwołana na dzień 20 listopada 2018 roku
  Wyświetleń: 652
 514. Sesja nr 5.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 10 kwietnia 2019 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 638
 515. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości
  Wyświetleń: 637
 516. Wykonanie 82 operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Starokrzepicach przy ul: Oleska, Jaworowa, Polna, Słoneczna
  Wyświetleń: 632
 517. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 630
 518. Zasady umieszczania plaktów wyborczych w pasach dróg gminnych.
  Wyświetleń: 617
 519. Unieważniono - Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę aparatów nadciśnieniowych typu AirGo Fix.
  Wyświetleń: 604
 520. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krzepicach ul. Generała Fieldorfa-Nila
  Wyświetleń: 592
 521. Wzory druków
  Wyświetleń: 590
 522. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych III kwartał 2019 r.
  Wyświetleń: 585
 523. Ogłszenie przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 566
 524. Przetarg nieograniczony pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2019 - 2022.
  Wyświetleń: 566
 525. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 559
 526. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowaniaw sprawiw wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego
  Wyświetleń: 548
 527. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 543
 528. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice - Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podł
  Wyświetleń: 542
 529. Akty 2019 rok.
  Wyświetleń: 528
 530. Raporty o stanie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 520
 531. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Krzepice w sprawie statutów Osiedli i Sołectw
  Wyświetleń: 516
 532. Ogłoszenie o przetargu - lokal użytkowy poł. w Starokrzepicach, przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 513
 533. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 07.06.2018 r.
  Wyświetleń: 509
 534. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzepicach ogłosiła przetarg nieograniczony pn. Przebudowa kuchni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 504
 535. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie ustalenia terminu spotkania mieszkańców z inwestorem w sprawie warunków przyłączenia do sieci gazowej
  Wyświetleń: 504
 536. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 503
 537. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27.
  Wyświetleń: 503
 538. Informacja o realizacji na terenie województwa śląskiego czerwcowych badań rolniczych
  Wyświetleń: 500
 539. Sesja nr 6.2019 Rady Miejskiej zwołana na dzień 4 czerwca 2019 r. godz. 15.00
  Wyświetleń: 500
 540. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 499
 541. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjętych działań w zakresie wykonania oświetlenia na parkingu przy SzP Nr 2 w Krzepicach
  Wyświetleń: 499
 542. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 498
 543. Protokół z sesji nr 1.2018
  Wyświetleń: 494
 544. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 488
 545. Protokół z sesji nr 2.2018
  Wyświetleń: 487
 546. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 485
 547. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie utworzenia miejsc parkingowych na ulicy Plac Powstańców Śląskich w Krzepicach
  Wyświetleń: 483
 548. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2017r.
  Wyświetleń: 482
 549. Ogłoszenie o przetargu - część korytarza między biblioteką a korytarzem głównym Urzędu Miejskiego w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 473
 550. Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 570 674,00 zł.
  Wyświetleń: 448
 551. Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż urządzeń na place zabaw.
  Wyświetleń: 444
 552. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Bursztynowej i Tęczowej w Krzepicach
  Wyświetleń: 438
 553. Wykaz nieruchomości przenaczonych do wynajmu dot. Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 432
 554. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia
  Wyświetleń: 431
 555. Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej.
  Wyświetleń: 428
 556. Zaproszenie do złożenia oferty na oznakowanie poziome cienkowarstwowe na drogach gminnych.
  Wyświetleń: 424
 557. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie uzupełnienia lamp oświetleniowych
  Wyświetleń: 421
 558. Przetarg nieograniczony pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 409
 559. Unieważniono:Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowy dróg wraz z odwodnieniem w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza w Krzepicach.
  Wyświetleń: 402
 560. Mały Grant 2019 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 401
 561. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych
  Wyświetleń: 400
 562. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji regazyfikacji LNG
  Wyświetleń: 399
 563. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę znaków drogowych
  Wyświetleń: 392
 564. Ogłoszenie wyników konkursu na zadania sportowe na 2019 rok
  Wyświetleń: 388
 565. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie możliwości ubiegania się o środki z Funduszu Europejskiego
  Wyświetleń: 382
 566. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach
  Wyświetleń: 379
 567. Zaproszenie do złożenia oferty na oznakowanie poziome grubowarstwowe na drogach gminnych.
  Wyświetleń: 379
 568. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji LNG wraz z stacją redukcyjno-pomiarową i niezbędną infrastrukturą
  Wyświetleń: 374
 569. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego o podjętych działaniach w zakresie pozyskania środków na doposażenie, remont stołówek i jadalni w szkołach podstawoowych
  Wyświetleń: 371
 570. Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż lamp solarnych.
  Wyświetleń: 369
 571. Sesja nr 9.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 13 sierpnia 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 368
 572. Zapytanie cenowe na remont drogi gminnej w m. Zajączki Drugie ul. Szarlejka.
  Wyświetleń: 367
 573. Unieważniono - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa, Jesionowa, Księdza Stasiewicza w Krzepicach – wylot kanału ze studnią D-1- I ETAP.
  Wyświetleń: 365
 574. Interpelacja radnego Mariusza Drosia dot. sposobu realizacji inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami o przeprowadzenie kontroli w/w inwestycji
  Wyświetleń: 358
 575. Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 358
 576. Sesja nr 10.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 24 września 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 358
 577. Protokół z sesji nr 4.2019
  Wyświetleń: 356
 578. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.-budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z włączeniem do sieci SN i Nn.Demontaż linii napowietrznej 15 kV oraz wieżowej stacji transfor S-088
  Wyświetleń: 352
 579. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 347
 580. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej nr 639027S ul. Rolnicza w miejscowości Krzepice
  Wyświetleń: 345
 581. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę pod ogródki gastronomiczne trzech części płyty Rynku w Krzepicach
  Wyświetleń: 338
 582. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania sportowe w 2019 roku
  Wyświetleń: 327
 583. Sprawozdanie za 2018 rok z Realizacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 318
 584. Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dróg wraz z odwodnieniem w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza w Krzepicach
  Wyświetleń: 311
 585. Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  Wyświetleń: 300
 586. Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 298
 587. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. wynajmu lokalu użytkowego w Starokrzepicach, przy ul. Oleskiej
  Wyświetleń: 294
 588. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Zajączkach Drugich
  Wyświetleń: 286
 589. Sesja nr 7.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 25 czerwca 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 281
 590. Zapytanie o cenę na wykonanie remontu ul. Szarlejka w m. Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 277
 591. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 274
 592. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 271
 593. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa, Jesionowa, Księdza Stasiewicza w Krzepicach – wylot kanału ze studnią D-1- I ETAP
  Wyświetleń: 265
 594. Sesja nr 8.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 2 sierpnia 2019 r. na godz. 8.00
  Wyświetleń: 261
 595. III Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 259
 596. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27
  Wyświetleń: 257
 597. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w ulicach Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza
  Wyświetleń: 248
 598. Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r.
  Wyświetleń: 243
 599. Protokół z sesji nr 7.2019
  Wyświetleń: 241
 600. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Ustronna w Krzepicach.
  Wyświetleń: 241
 601. Przetarg nieograniczony pn.Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27.
  Wyświetleń: 232
 602. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krzepicach (Zarządzenie nr 0050.108.2019)
  Wyświetleń: 231
 603. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krzepicach (Zarządzenie nr 0050.120.2019)
  Wyświetleń: 229
 604. Wykaz nieruchomości, położonej w Krzepicach, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany (Zarządzenie nr 0050.109.2019)
  Wyświetleń: 213
 605. Unieważnione - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu w ramach projektu pn. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lutrowskie.
  Wyświetleń: 208
 606. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Dostawa 10 aparatów nadciśnieniowych typu AirGo Fix i masek dla jednostek OSP Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 200
 607. WYBORY DO ŚLĄSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
  Wyświetleń: 195
 608. Unieważniony - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w miejscowościach: Lutrowskie, Zajączki Pierwsze, Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 192
 609. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w miejscowościach Zajączki Pierwsze i Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 191
 610. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjęcia działania mającego na celu modernizację ścieszki pieszo rowerowej wzdłuż ulicy Wieluńskiej od ulicy Dolnej do ul. Skłodowskiej
  Wyświetleń: 187
 611. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Starokrzepicach, przeznaczonej do rolniczego wykorzystania
  Wyświetleń: 186
 612. Obwieszczenie w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 185
 613. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej (ul. Księdza Muznerowskiego)
  Wyświetleń: 179
 614. Ogłoszenie o przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 177
 615. Mały Grant 2019 - upowszechnianie sportu - prowadzenie drużyn piłki nożnej przez wykwalifikowanych trenerów
  Wyświetleń: 174
 616. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Krzepice automatów butelkowych służących do skupu plastikowych butelek
  Wyświetleń: 173
 617. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z włączeniem do sieci SN i Nn.Demontaż linii napowietrznej 15 kV oraz wieżowej stacji transfor S-088
  Wyświetleń: 171
 618. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego za budynkiem OSP w miejscowości Starokrzepice.
  Wyświetleń: 167
 619. Interpelacja Romana Kudelskiego w sprawie organizacji dyżurów wakacyjnych w porzedszkolach publicznych
  Wyświetleń: 166
 620. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie oświetlenia w ulicach Bursztynowej i Towarowej
  Wyświetleń: 165
 621. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu w ramach projektu pn. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lutrowskie.
  Wyświetleń: 157
 622. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie zamontowania lustra drogowego
  Wyświetleń: 155
 623. OGŁOSZENIE O TRZECIM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KRZEPICE
  Wyświetleń: 153
 624. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 639001S ul. Andersa w Krzepicach.
  Wyświetleń: 150
 625. Protokół z sesji nr 6.2019
  Wyświetleń: 144
 626. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotyczaca podjęcia działań zmierzających do bieżącej naprawy ubytków i załamań w nawierzchni w drogach gminnych
  Wyświetleń: 140
 627. Przetarg nieograniczony pn. Remont drogi gminnej nr 639162 S ul. Główna w miejscowości Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 139
 628. Bezpłatne badania w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu C
  Wyświetleń: 137
 629. Zapytanie Radnego Romana Kudelskiego w sprawie obsługi pojemników na odzież używaną
  Wyświetleń: 135
 630. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjęcia działania w zakresie pozyskania środków na modernizację ścieżki pieszo rowerowej w ulicy Wieluńskiej
  Wyświetleń: 122
 631. Interpelacja Romana Kudelskiego w sprawie gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 121
 632. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, w trybie przetargowym, położonej w Starokrzepicach
  Wyświetleń: 121
 633. Interpelacja Romana Kudelskiego dotyczaca napraw ubytków i załamań w nawierzchni na drogach gminnych
  Wyświetleń: 119
 634. Postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy dróg wraz z odwodnieniem w Osiedlu Andersa
  Wyświetleń: 118
 635. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - lokalu położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 117
 636. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
  Wyświetleń: 111
 637. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie oszacowania wysokości strat w dochodach budżetowych gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
  Wyświetleń: 111
 638. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym, położonej w Dankowicach
  Wyświetleń: 105
 639. Mały Grant 2019 - zakup strojów sportowych
  Wyświetleń: 104
 640. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 102
 641. Protokół z sesji nr 8.2019
  Wyświetleń: 101
 642. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o nr KLB2508A wraz z instalacją ELEKTROENERGETYCZNĄ
  Wyświetleń: 100
 643. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie zamontowania lustra drogowego
  Wyświetleń: 89
 644. Protokół z sesji nr 9.2019
  Wyświetleń: 86
 645. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie dostępu do świadczeń ogólnostomatologicznych
  Wyświetleń: 85
 646. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne.
  Wyświetleń: 85
 647. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca skutków finansowych związanych ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli
  Wyświetleń: 82
 648. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie pozyskania środków z Funduszu Europejskiego na rozwój usług zdrowotnych
  Wyświetleń: 77
 649. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 69
 650. Sesja nr 11.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 15 października 2019 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 69
 651. Petycja Nr 2.2019
  Wyświetleń: 67
 652. Interpelacja Radnego Kudelskiego w sprawie utworzenia miejsc parkingowych
  Wyświetleń: 63
 653. Protokół z sesji nr 10.2019
  Wyświetleń: 62
 654. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca ponowenie skutków finansowych związanych ze wzrostem wynagrodzeń
  Wyświetleń: 61
 655. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania oraz kategorii dzieci, na które udzielana jest dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Krzepice
  Wyświetleń: 54
 656. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o nr KLB2508A wraz z instalacją ELEKTROENERGETYCZNĄ
  Wyświetleń: 49
 657. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się o środki finansowe z Funduszu Europejskiego
  Wyświetleń: 35
 658. Ogłoszenie konsultacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
  Wyświetleń: 5
Wersja XML

Urząd Miejski w Krzepicach
ul. Częstochowska 13
42-160 Krzepice
tel. 34 317 51 72
fax 34 317 51 72
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3504544
w tym miesiącu: 31793
dzisiaj: 3031