Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Krzepice.

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:
PDFSIWZ.pdf

DOCZał. Nr 1 formularz oferty.doc
DOCZal Nr 2. Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc
DOCZał. Nr 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupy kapitałowe.doc
DOCZał. Nr 5 Wykaz robót.doc
DOCZał. Nr 6 Wykaz osób.doc
DOCZał. Nr 7 Wykaz narzędzi i urządzeń.doc
DOCZał. 8 Zobowiązanie.doc
PDFZał. Nr 9 wzór Umowy.pdf
DOCZal. Nr 10 Tabela równoważności.doc

PDFWarunki techniczne TAURON.PDF

Program Funkcjonalno Użytkowy:

PDFPFU_Gmina_Krzepice (003).pdf

XLSXZałącznik nr 1 PFU Zestawienie inwentaryzacyjne Krzepice_punkt_os.xlsx
XLSZał. nr 2 PFU Zestawienie projektowe.xls

PDFZał. Nr 3 do PFU Przedmiar robót.PDF

PDFZał. nr 4 PFU Obliczenia fotometryczne cz.1.pdf
PDFZał. nr 4 PFU Obliczenia fotometryczne cz.2.pdf
PDFzał 5 do PFU mapa_so.pdf

Pytania i odpowiedzi, zmiany w SIWZ:

PDFPytania i odpowiedź, zmiany w SIWZ.PDF
PDFParametry oprawy parkowej.PDF

Zmiany w ogłoszeniu:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.PDF

Informacja:

PDFInformacja z otwarcia ofert.PDF
Wybór oferty:

PDFInformacja o wyborze oferty bip.PDF
 

Wersja XML