Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr 31.2017 zwołana na dzień 16 listopada 2017 roku

PDFPostanowienie o zwołaniu sesji na dzień 16 listopada 2017 roku.pdf
PDFNr 279 z dnia 16 listopada 2017 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz poboru tego podatku.pdf
PDFNr 280 z dnia 16 listopada 2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2018 roku.pdf
PDFNr 281 z dnia 16 listopada 2017 w sprawie podatku od środków transportowych na 2018 rok.pdf
PDFNr 282 z dnia 16 listopada 2017 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku roln ego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa....pdf
PDFNr 283 z dnia 16 listopada 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 r.pdf
PDFNr 285 z dnia 16 listopada 2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2022.pdf PDFZałącznik do uchwały Nr 285.pdf
PDFNr 286 z dnia 16 listopada 2017 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami .. na 2018 rok.pdf
PDFNr 287 z dnia 16 listopada 2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy.pdf
PDFNr 288 z dnia 16 listopada 2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy Ruch.pdf
PDFNr 289 z dnia 16 listopada 2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy Pawelec.pdf
PDFNr 290 z dnia 16 listopada 2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy Trans.pdf
PDFNr 291 z dnia 16 listopada 2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice Kot.pdf
PDFNr 292 z dnia 16 listopada 2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice Droś.pdf
PDFNr 293 z dnia 16 listopada 2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice Mońka.pdf
PDFNr 294 z dnia 16 listopada 2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nbieruchomościstanowiącej włąsność Gminy Krzepice Janot.pdf
PDFNr 295 z dnia 16 listopada 2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice Kasprzak.pdf
PDFNr 296 z dnia 16 listopada 2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej SP Nr 1 w Krzepicach w ośmioletnią SP.pdf
PDFNr 297 z dnia 16 listopada 2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej SP Nr 2 w Krzepicach w ośmioletnią SP.pdf
PDFNr 298 z dnia 16 listopada 2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej SP w Zajączkach Pierwszych w ośmioletnią SP.pdf
PDFNr 299 z dnia 16 listopada 2017 w sprawie stweirdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej SP w Zajączkach Drugich w ośmioletnią SPPrzekształcenie SPZajączki Drugie.pdf
PDFNr 300 z dnia 16 listopada 2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Starokrzepicach w ośmioletnią SP ...pdf
PDFUzasadnienie do uchwał Nr 296, 297, 298, 299, 300 w sprawie przekształcenia szkół.pdf
 

Wersja XML