Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) Burmistrz Krzepic informuje, że zgodnie z ocenami przydatności wody do spożycia przesłanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku, jakość wody na terenie Gminy Krzepice spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989).

Informacja sporządzona została w oparciu o oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przesłane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku (dokumenty do pobrania).

 

Załączniki:

PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 15.11.2017 r..pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - 20.03.2018 r..PDF
PDFSprawozdanie z badań próbki wody przeznaczonej do spożycia z dnia 07.05.2018 r..PDF
PDFOcena jakości wody na ternie Gminy Krzepice w 2019 roku..PDF
 

Wersja XML