Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 310 000,00 zł.

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.PDF
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:
PDFSIWZ.pdf

DOCFormularz oferty Zał. Nr 1.doc
DOCZal Nr 2. Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc
DOCZał. Nr 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupy kapitałowe.doc

DOCZał. 5 Zobowiązanie.doc
PDFOpinia RIO dot sprawozdania z wykonania bużetu za I półrocze 2017 r..pdf
PDFOpinia RIO dot. sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r..pdf
PDFUchwała Rady Miejskiej dot zaciagniecia kredytu.PDF
PDFUchwała WPF.pdf
Sprawozdania finansowe z 2016 r.  i 2017 r.:

PDFRb 27@ 32017.pdf
PDFRb 28S 42016.pdf
PDFRB 28S32017.pdf
PDFRB N 32017.pdf
PDFRB NDS 32017.pdf
PDFRB Z 32017.pdf
PDFRB Z 32017.pdf
PDFRB27S 42016.pdf
PDFRBN 42016.pdf
PDFRBZ 42016.pdf

Zobowiązanie z tytuły kredytów i pożyczek:

DOCZobowiązanie kredyty i pożyczki.doc
Zawiadomienie:

PDFUnieważnienie postępowania.PDF
 

Wersja XML