Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Strona archiwalna

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050. 371.2017

Burmistrza Krzepic z dnia 08 grudnia 2017 roku

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Krzepic na podstawie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarcze nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zmianami) przeznacza do dzierżawy niżej wymienione nieruchomości, stanowiące własność Gminy Krzepice.

 

 

 

Wersja XML