Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Strona archiwalna

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu:

- lokal użytkowy, ul. Solna 15, Krzepice

- lokal użytkowy, ul. Oleska 246, Starokrzepice

 

Burmistrz Krzepic informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w dniu 03 stycznia 2018 roku na okres 21 dni wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Przedmiotem najmu objęto:

- lokal użytkowy o powierzchni 26,60 m2, położony przy ul. Solnej 15 w Krzepicach

- lokal użytkowy o powierzchni 60,0 m2, położony przy ul. Oleskiej 246, Starokrzepice.

Z dniem 24 stycznia 2018 roku mija termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)
PDFZarządzenie wraz z wykazem (Solna 15, Krzepice).PDF
PDFZarządzenie wraz z wykazem (Oleska 246, Starokrzepice).PDF
 

Wersja XML