Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr 33.2018 zwołana na dzień 20 lutego 2018 roku

PDFPostanowienie o zwołaniu sesji w dniu 20 lutego 2018 roku.pdf
PDFNr 313 z dnia 20 lutego 2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na niegospodarność ze strony Burmistrza.pdf
PDFNr 314 z dnia 20 lutego 2018 w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikajacych z rozliczenia podatku od towarów...pdf
PDFNr 315 z dnia 20 lutego 2018 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Krzepice instrumentem płatniczym.pdf
PDFNr 316 z dnia 20 lutego 2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 31.282.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 16.11.2017 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego....pdf
PDFNr 317 z dnia 20 lutego 2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 roku.pdf
PDFNr 319 z dnia 20 lutego 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.pdf
PDFNr 320 z dnia 20 lutego 2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu ....pdf
PDFNr 321 z dnia 20 lutego 2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na realizację zadania inwestycyjnego.pdf
PDFNr 322 z dnia 20 lutego 2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 32.301.2018 RM w sprawie Program Alkoholowy.pdf
PDFNr 323 z dnia 20 lutego 2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 31.286.2017 RM w sprawie programu współpracy.pdf
PDFNr 324 z dnia 20 lutego 2018 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.pdf
PDFNr 325 z dnia 20 lutego 2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałąch przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzepice.pdf
PDFNr 326 z dnia 20 lutego 2018 w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów branych pod uwagę na drugimetapie postępowania....pdf
PDFNr 327 z dnia 20 lutego 2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2018 rok.pdf
PDFNr 328 z dnia 20 lutego 2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych RM na 2018 rok.pdf
 

Wersja XML