Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach.

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ.pdf
DOCZał. Nr 1 formularz oferty.doc
DOCZal Nr 2. Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc
DOCZał. Nr 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupy kapitałowe.doc
DOCZał. Nr 5 Wykaz robót.doc
DOCZał. Nr 6 Wykaz osób.doc
DOCZał. 7 Zobowiązanie.doc
PDFZał. Nr 8 wzór Umowy.pdf
Dokumentacja projektowa:

PDFPrzebudowa boiska sportowego przy SP2 w Krzepicach_cz. opisowa.pdf
PDFPrzebudowa boiska sportowego przy SP2 w Krzepicach_cz. rysunkowa.pdf
PDFSTWiORB_Przebudowa boiska sportowego przy SP2 w Krzepicach.pdf
PDFPrzedmiar_Przebudowa boiska sportowego przy SP2 w Krzepicac.pdf
PYTANIA I ODPOWIEDZI:

PDFPytania i odpowiedzi.PDF

Informacja:

PDFInformacja z otwarcia ofert.PDF
Wybór oferty:

PDFInformacja o wyborze oferty.PDF
 

Wersja XML