Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Redaktorzy biuletynu

Beata Bielecka

Olga Chęcińska-Kochel

Iwona Dłubała

Urzędnik wyborczy

Ewelina Dudkowska-Deloch

Katarzyna Eliasińska-Pop

Krzysztof Gadomski

Izabela Gmyrek

Ewa Hibner

Dawid Jagieła

Jarosław Jelonek

Bożena Kostrubiec

ITR inspektor ds. zamówień publicznych

Elżbieta Kowalska

Anna Krzak

Katarzyna Krzykawiak

Waldemar Majchrzak

Zdzisława Majorek

Aneta Mika

Paweł Miłkowski

Anna Mońka

Danuta Przybylska

Zbigniew Sosin

Jadwiga Staniszewska

Beata Wójciów

Ewelina Wydmuch

Wersja XML