Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 150 000,00 zł.

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ.pdf
DOCFormularz oferty Zał. Nr 1.doc
DOCZal Nr 2. Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc
DOCZał. Nr 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupy kapitałowe.doc
DOCZał. 5 Zobowiązanie.doc
ZIPSprawozdania finansowe 2017.zip
PDFZobowiązania kredyty, pożyczki.PDF

PDFPytania i odpowiedzi.PDF
PDFOpinia RIO dot WPF.pdf
PDFOpinia RIO dot. planowanej kwoty długu.pdf
PDFOpinia RIO dot. projektu uchwały budżetowej 2018.pdf


PDFPYTANIA.PDF
PDFOdpowiedzi na pytania bip.PDF
PDFOpinia RIO dot wyk. budżetu za 2016.PDF
PDFOpinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu.PDF
Informacja:

PDFInformacja z otwarcia ofert.PDF
Wybór oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze oferty BIP.PDF
 

Wersja XML