Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr 34.2018 zwołana na dzień 27 marca 2018 roku

PDFPostanowienie o zwołaniu sesji na dzień 27 marca 2018 roku.pdf
PDFNr 329 z dnia 27 marca w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 roku.pdf
PDFNr 331 z dnia 27 marca 2018 w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2018 roku.pdf
PDFNr 332 z dnia 27 marca 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2018 roku.pdf
PDFNr 333 z dnia 27 marca 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2018 roku.pdf
PDFNr 334 z dnia 27 marca 2018 w sprawie zateiwrdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego GOK w Krzepicach za 2017 rok.pdf
PDFNr 335 z dnia 27 marca 2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki za 2017 rok.pdf
PDFNr 336 z dnia 27 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Krzepice na pkręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych....pdf
PDFNr 337 z dnia 27 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Krzepice na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf
PDFNr 338 z dnia 27 marca 2018 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2018 r..pdf
PDFNr 339 z dnia 27 marca 2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf
PDFNr 340 z dnia 27 marca 2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf
PDFNr 341 z dnia 27 marca 2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf
PDFNr 342 z dnia 27 marca 2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf
PDFNr 343 z dnia 27 marca 2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy.pdf
 

Wersja XML