Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości położonej w Krzepicach, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Strona archiwalna

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050. 417.2018

Burmistrza Krzepic z dnia 29 marca 2018 roku

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

 

Burmistrz Krzepic na podstawie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarcze nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

ODTZałącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Krzepic nr 0050.417.2018 z dnia 29.03.2018 roku.odt
 

 

 

Wersja XML