Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn.Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Dankowicach.

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.PDF
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ.pdf
DOCZał. Nr 1 formularz oferty.doc
DOCZal Nr 2. Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc
DOCZał. Nr 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowe.doc
DOCZał. Nr 5 Wykaz robót.doc
DOCZał. Nr 6 Wykaz osób.doc
DOCZał. 7 zobowiązanie.doc
PDFZał. Nr 8 wzór umowy.pdf
Projekt budowlany:

PDFPB_opis_bud_dankowice.pdf
PDFPB_rys_bud_dankowice.pdf
PDFPB_rys9_bud_dankowice.pdf
PDFkolorystyka_dankowice.pdf
JPEGmapa_dankowice.jpeg
Przedmiar robót:

PDFPrzedmiar robót.pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:

PDFDankowice_stwiorb_bud.pdf
Informacja:

PDFInformacja z otwarcia ofert.PDF

Wybór oferty:

PDFInformacja o wyborze oferty.PDF
 

Wersja XML