Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ.pdf
DOCZał. Nr 1 Formularz oferty.doc
DOCZal Nr 2. Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc
DOCZał. Nr 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowe.doc
DOCZał. Nr 5 Wykaz usług.doc
DOCZał. 7 Zobowiązanie.doc
DOCZał. Nr 6 Wykaz potencjału technicznego.doc
PDFZał. Nr 8 Opis przedmiotu zamówienia.pdf
DOCZał. Nr 9 Oświadczenie o przekazaniu odebranych odpadów komunalnych.doc
PDFZał. Nr 10 Wzór umowy.pdf
PDFZał. Nr 11 wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf
Pytania i odpowiedzi, zmiana w SIWZ.

PDFPYTANIA.PDF
PDFOdpowiedzi na pytania i zmiana w SIWZ zał. nr 8.PDF

Zmiany w SIWZ:

PDFPismo dot zmiany zapisu w SIWZ.PDF
PDFZmiany w SIWZ.PDF
Ogłoszenie zmiany:

PDFOgloszenie o zmianie ogloszenia.PDF
Informacja:

PDFInformacja z otwarcia ofert.PDF
Wybór oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.PDF
 

Wersja XML