Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

WYKAZ FIRM WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

 

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, w której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

 

Od 1 lipca 2013 Gmina Krzepice przejęła obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Odbiór odpadów komunalnych z takich nieruchomości na terenie całej Gminy będzie świadczył przedsiębiorca wyłoniony przez Gminę w drodze przetargu.

 

W okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku na terenie Gminy Krzepice odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będą odbierane przez firmę EKO-SYSTEM BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 42-274 Konopiska, ul. Przemysłowa 7 tel. 34/ 329 92 29.

 

Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne (np. zakłady, szkoły, przychodnie, cmentarze itp.) nie zostały objęte nowym systemem i w tym przypadku właściciele takich nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych na dotychczas obowiązujących zasadach, czyli we własnym zakresie wybierają przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania takiej usługi (posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Krzepic).

 

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) Urząd Miejski w Krzepicach informuje, że wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Krzepice posiadają przedsiębiorcy:

 

 

 1. numer rejestrowy 6232.RDR.001

Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach,

42-202 Częstochowa, ul. Bór 169

tel. 34/ 365-91-17

 

 1. numer rejestrowy 6232.RDR.002

STRACH I SYNOWIE Sp. z o.o.

42-202 Częstochowa, ul. Bór 169

tel. 34/ 365-91-17, 34/ 365-05-01

 

 1. numer rejestrowy 6232.RDR.004

Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach

42-274 Konopiska, Korzonek 98

tel. 34/ 366-89-84

 

 1. numer rejestrowy 6232.RDR.006

PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

42-274 Konopiska ul. Przemysłowa 7

tel. 34/ 328-20-05, 34/ 329-92-29

 

 1. numer rejestrowy 6232.RDR.007

Firma Handlowo – Usługowa Andrzej Bajor

42-244 Mstów, ul. Sadowa, Wancerzów

Oddział Częstochowa

Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

42-202 Częstochowa ul. Ogrodowa 64a

tel. 34/ 374-03-19

zakres działalności – zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

 1. numer rejestrowy 6232.RDR.008

REMONDIS Sp. z o.o.

02-981 Warszawa ul. Zawodzie 18

Oddział w Częstochowie

42-200 Częstochowa ul. Radomska 12

tel. 34/ 372 04 92

 

 1. numer rejestrowy 6232.RDR.009

EKO-SYSTEM BIS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

42-274 Konopiska, ul. Przemysłowa 7

tel. 34/ 328-35-58, 34/ 328-20-05

 

 1. numer rejestrowy 6232.RDR.010

Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej

42-160 Krzepice, ul. Targowa 19

tel. 34/ 317-51-02

 

9. numer rejestrowy 6233.RDR.016

ZOM STRACH Sp. z o.o.

42-200 Częstochowa ul. Gminna 75

tel. 34/ 362 72 04

 

10. numer rejestrowy 6233.RDR.018

FCC Lubliniec Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec ul. Przemysłowa 5

tel. 34/ 353 13 02

 

11. numer rejestrowy 6233.RDR.019

FCC POLSKA Sp. z o.o.

41-800 Zabrze ul. Lecha 10

tel. 32/ 376 34 50

 

12. numer rejestrowy 6233.RDR.020

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk

26-008 Górno, Wola Jachowa 94A

tel. 41/ 302 37 74

 

13. numer rejestrowy 6233.RDR.021

     OCHRONA ŚRODOWISKA Sp. z o.o.

     42-260 Kamienica Polska ul. Marii Konopnickiej 378

      biuro@os.net.pl

 

14. numer rejestrowy 6233.RDR.022

      Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu

      41-800 Zabrze ul. Lecha 10

       tel. 32/ 271 72 81

 

 

 

 

Wersja XML