Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Strona archiwalna

 

Uchwała - Projekt

PDFUchwała Krzepice v 3.9.pdf
 

Prognoza Oddziaływania na Środowisko - Projekt

PDFMPZP Krzepice POŚ - tekst.pdf
PDFMPZP Krzepice POŚ - zał graficzny.pdf
 

Załączniki graficzne 

PDFplan Miasto Krzepice.pdf
JPEGplan Miasto Krzepice_Strona_1.jpeg
JPEGplan Miasto Krzepice_Strona_2.jpeg
JPEGplan Miasto Krzepice_Strona_3.jpeg
JPEGplan Miasto Krzepice_Strona_4.jpeg
JPEGplan Miasto Krzepice_Strona_5.jpeg
JPEGplan Miasto Krzepice_Strona_6.jpeg
JPEGplan Miasto Krzepice_Strona_7.jpeg

PDFplan Kuków.pdf
JPEGplan Kuków_Strona_3.jpeg
JPEGplan Kuków_Strona_2.jpeg
JPEGplan Kuków_Strona_1.jpeg

JPEGplan Dankowice_Strona_2.jpeg
JPEGplan Dankowice_Strona_1.jpeg
PDFplan Dankowice.pdf
JPEGplan Dankowice_Strona_3.jpeg

JPEGplan Podłęże Królewskie_Strona_3.jpeg
JPEGplan Podłęże Królewskie i Dankowice-Piaski_Strona_2.jpeg
JPEGplan Dankowice-Piaski_Strona_1.jpeg
PDFplan Podłęże Królewskie.pdf

JPEGplan Starokrzepice_Strona_5.jpeg
JPEGplan Starokrzepice_Strona_4.jpeg
JPEGplan Starokrzepice_Strona_3.jpeg
JPEGplan Starokrzepice_Strona_2.jpeg
JPEGplan Starokrzepice_Strona_1.jpeg
PDFplan Starokrzepice.pdf

JPEGplan Szarki i Zajączki Drugie_Strona_4.jpeg
JPEGplan Szarki i Zajączki Drugie_Strona_3.jpeg
JPEGplan Szarki i Zajączki Drugie_Strona_2.jpeg
JPEGplan Szarki i Zajączki Drugie_Strona_1.jpeg
PDFplan Szarki i Zajączki Drugie.pdf

JPEGplan Lutrowskie i Kuźniczka_Strona_3.jpeg
JPEGplan Lutrowskie i Kuźniczka_Strona_2.jpeg
JPEGplan Lutrowskie i Kuźniczka_Strona_1.jpeg
PDFplan Lutrowskie i Kuźniczka.pdf

PDFplan Zajączki Pierwsze.pdf
JPEGplan Zajączki Pierwsze_Strona_1.jpeg
JPEGplan Zajączki Pierwsze_Strona_2.jpeg
JPEGplan Zajączki Pierwsze_Strona_3.jpeg
JPEGplan Zajączki Pierwsze_Strona_4.jpeg
JPEGplan Zajączki Pierwsze_Strona_5.jpeg

JPEGzplan Obręby w całości 1_5000_Strona_1.jpeg
JPEGzplan Obręby w całości 1_5000_Strona_2.jpeg
JPEGzplan Obręby w całości 1_5000_Strona_3.jpeg
JPEGzplan Obręby w całości 1_5000_Strona_4.jpeg
JPEGzplan Obręby w całości 1_5000_Strona_5.jpeg
JPEGzplan Obręby w całości 1_5000_Strona_6.jpeg
JPEGzplan Obręby w całości 1_5000_Strona_7.jpeg
JPEGzplan Obręby w całości 1_5000_Strona_8.jpeg
JPEGzplan Obręby w całości 1_5000_Strona_9.jpeg

 

Wersja XML