Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr 37.2018 zwołana na dzień 14 czerwca 2018 roku

PDFPostanowienie o zwołaniu sesji na dzień 14 czerwca 2018 roku.pdf
PDFUchwała.37. 356.2018 z dnia 14 czerwca 2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 roku.pdf
PDFUchwała.37.358.2018 z dnia 14 czerwca 2018 w sprawie zmiany uchwały nr 16.169.2016 RM w Krzepicach z dnia 22.03.2016 w sprawie regulaminu utrzymania zcystości i porządku na terenie Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała.37.359.2018 z dnia 14 czerwca 2018 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości........pdf
PDFUchwała.37.360.2018 z dnia 14 czerwca 2018 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez.....pdf
PDFUchwała.37.361.2018 z dnia 14 czerwca 2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty wariant 1.pdf
PDFUchwała.37.361.2018 z dnia 14 czerwca 2018 w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty wariant 2.pdf
 

Wersja XML