Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres 3 lat czyli od 20.06.2018 r. do 19.06.2021 r. dla Gminy Krzepice  zatwierdzone przez Dyrektora Regionalanego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

PDFDecyzja.PDF
PDFTaryfy.PDF
 

Wersja XML