Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Budowa parkingu wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową w miejscowości Starokrzepice.

Strona archiwalna

 

PDFOgloszenie o zamówieniu.PDF
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ.pdf

DOCZał. Nr 1 formularz oferty.doc
DOCZal Nr 2. Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc
DOCZał. Nr 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowe.doc
DOCZał. Nr 5 Wykaz robót.doc
DOCZał. Nr 6 Wykaz osób.doc
DOCZał. 7 zobowiązanie.doc
PDFZał. Nr 8 wzór Umowy.pdf
Dokumentacja projektowa:
PDFPB- KD1.pdf
PDFPB- KD2.pdf
PDFPB-CZ ELEK .PDF
PDFPROJEKT ZJAZDU.pdf
PDFPZT Z CZĘŚCIĄ DROGOWĄ.pdf
PDFDOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU.pdf
PDFINFORMACJA BIOZ .PDF

PDFDOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA.pdf
PDFTYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU.pdf
PDFOPERAT.pdf

Korekta przekrojów i zestawienie mas ziemnych:
PDFPlan syt.pdf
PDFPrzekrój.pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
PDFSPECYFIKACJA.pdf

Przedmiary robót:
PDFKANAŁ DESZCZOWY PR.pdf
PDFOŚWIETLENIE PR.pdf
PDFPARKING CZ DROGOWA PR.pdf
PYTANIA I ODPOWIEDZI

PDFPytania i odpowiedzi dot SIWZ.PDF
Informacja:

PDFInformacja z otwarcia ofert.PDF
Wybór oferty:

PDFInformacja o wyborze oferty.PDF
 

Wersja XML