Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieważniono - Przetarg nieograniczony pn.Remont dróg gminnych nr 639164S ul. Parcele, nr 639166S ul. Polna w miejscowości Zajączki Drugie.

Strona archiwalna

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
PDFZawiadomienie o uniewaznieniu postepowania.PDF

Informacja z otwarcia ofert
PDFInformacja z otwarcia ofert.PDF
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ.pdf
DOCZał. Nr 1 formularz oferty.doc
DOCZal Nr 2. Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc
DOCZał. Nr 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowe.doc
DOCZał. Nr 5 Wykaz robót.doc

DOCZał. Nr 6 Wykaz osób.doc
DOCZał. 7 zobowiązanie.doc
PDFZał. Nr 8 wzór umowy.pdf

PDFPrzekrój poprzeczny drogi.PDF
PDFPrzedmiar robót.PDF
PDFspecyfikacja techniczna.pdf
 

Wersja XML