Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Barszcz Sosnowskiego

Znalezione obrazy dla zapytania barszcz sosnowskiegoW związku z informacjami docierającymi o prawdopodobnym pojawieniu się skupisk barszczu sosnowskiego na terenie Gminy Krzepice, uprasza się mieszkańców o niezwłoczne powiadomienie tut. Urzędu Gminy - tel. (34) 31-75-172 wew. 31. Ponadto informuję, że w przypadku wystąpienia w/w rośliny na prywatnej posesji, zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j . Dz. U. z 2018 poz. 142 z późn. zm.) to na właścicielu lub zarządcy nieruchomości spoczywa obowiązek usunięcia rośliny gatunkowo obcej (czyt. barszcz sosnowskiego).

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje na temat biologii, szkodliwości i sposobów zwalczania barszczu Sosnowskiego:

PDF10071802.PDF
PDFBarszcz Sosnowskiego - informacja.PDF
 

Wersja XML