• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Zarządzenie Nr  0050.467.2018 Burmistrza Krzepic z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Krzepice i uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Krzepice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

PDFzarządzenie.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Krzepice.pdf
PDFprojekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Krzepice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf
 

Wersja XML

Urząd Miejski w Krzepicach
ul. Częstochowska 13
42-160 Krzepice
tel. 34 317 51 72
fax 34 317 51 72
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3504567
w tym miesiącu: 31816
dzisiaj: 3054