Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 570 674,00 zł.

Strona archiwalna

 

PDFOgloszenie o zamówieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ.pdf
DOCFormularz oferty Zał. Nr 1.doc
DOCZal Nr 2. Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc
DOCZał. Nr 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupy kapitałowe.doc
DOCZał. 5 Zobowiązanie.doc

PDFOpinia RIO dot budżetu I półrocze 2018.pdf
DOCZobowiązania Gminy kredyty i pożyczki.doc
Sprawozdania:

PDFRB27S. II 2018pdf.pdf
PDFRB28S II2018.pdf
PDFRbNDS II 2018.pdf
PDFRBNII2018.pdf
PDFRBZII2018.pdf

Klauzula informacyjna RODO:

PDFKlauzula RODO.pdf

Informacja z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert.PDF
Wybór oferty:

PDFInformacja o wyborze oferty.PDF
 

Wersja XML