Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieważnienie przetargu na najem lokalu pow. 94 m2, poł. w Starokrzepicach ul. Oleska 246

Strona archiwalna

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

II przetargu ustnego nieograniczonego

na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Krzepice

 

Burmistrz Krzepic unieważnia II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 94 m2 położonego w Starokrzepicach przy ulicy Oleskiej 246, ogłoszony na dzień 18 października 2018 roku, godz. 10:00.

 

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

 

Wersja XML