Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z sesji nr 1.2018

Obrady rozpoczęto 2018-11-20 o godz. 15:03:24, a zakończono o godz. 16:53:17 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Tomasz Rakowski
 6. Bożena Kozak
 7. Ryszard Wolak
 8. Mariusz Droś
 9. Damian Pilarz
 10. Mariusz Trawiński
 11. Czesława Dudek
 12. Marian Rutkowski
 13. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (15:03:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:07:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka
 2. Barbara Pilarz


2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. (15:15:00)


3. Wręczenie Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze. (15:16:00)


4. Złożenie ślubowania przez radnych. (15:17:00)


5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza. (15:20:00)


6. Ustalenie porządku obrad. (15:22:00)

Przegłosowanie 1. wniosku o zmianę porządku obrad (15:26:00)

Wyniki imienne:

Przegłosowanie prządku obrad ze zmianami. (15:27:00)

Wyniki imienne:


7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach (15:39:00)

       a. Powołanie komisji skrutacyjnej do wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady (15:39:00)

Skład Komisji Skrutacyjnej: Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka.

Przegłosowanie składu komisji skrutacyjnej. (15:41:00)

Wyniki imienne:

       b. Przeprowadzenie wyboru przewodniczącego rady (15:45:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru przewodniczącego (16:00:00)

Wyniki imienne:

8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach prowadzenia sesji od Radnego Seniora. (15:56:00)


9. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. (16:03:00)

Głosownie nad uchwałą nr 1.002.2018 (16:15:00)

Wyniki imienne:


10. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej i wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (16:16:00)

głosowanie w sprawie składu ilościowego komisji (16:20:00)

Wyniki imienne:

uchwała 1.003. 2018 w sprawie ustalenia składu osobowego (16:26:00)

Wyniki imienne:


11. ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, (16:26:00)

uchwała 1.004.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego (16:28:00)

Wyniki imienne:


12. ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług oraz zakresu jej działania (16:29:00)

uchwała 1.005.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego (16:31:00)

Wyniki imienne:


13. ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz zakresu jej działania (16:31:00)

uchwała 1.006.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego (16:34:00)

Wyniki imienne:


14. ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej oraz zakresu jej działania (16:34:00)

uchwała 1.007.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego (16:36:00)

Wyniki imienne:


15. ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz zakresu jej działania (16:37:00)

uchwała 1.008.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego (16:39:00)

Wyniki imienne:


16. Wolne wnioski. (16:39:00)


17. Zamknięcie sesji. (16:53:00)


Zakończono sesję (16:53:17)

Wersja XML