Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja nr 2.2018 zwołana na dzień 6 grudnia 2018 roku godz 15.00

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok oraz poboru tego podatku.

  PDFUchwała Nr 2.009.2018 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok oraz poboru tego podatku.pdf

 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2019 r.

  PDFUchwała Nr 2.010.2018 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2019 r..pdf

 6. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2019.

  PDFUchwała Nr 2.011.2018 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2019.pdf

 7. Podjęcie uchwały w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2019 roku.

  PDFUchwała Nr 2.012.2018 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego .....pdf

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 r.

  PDFUchwała Nr 2.013.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 roku.pdf

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.

  PDFUchwała Nr 2.014.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.pdf

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 2.015.2018 w sprawie zmiany uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Krzepice.pdf

 11. Sprawozdania, informacje:
  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 20 listopada do 6 grudnia 2018 roku.
 12. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia.
 13. Zamknięcie obrad.
Wersja XML