Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z sesji nr 2.2018

Obrady rozpoczęto 2018-12-06 o godz. 15:02:06, a zakończono o godz. 17:37:43 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Tomasz Rakowski
 6. Bożena Kozak
 7. Ryszard Wolak
 8. Barbara Pilarz
 9. Mariusz Droś
 10. Mariusz Trawiński
 11. Czesława Dudek
 12. Marian Rutkowski
 13. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie obrad. (15:02:00)


2. Wybór Sekretarza obrad. (15:02:00)

Zgłoszono radnego Rafała Balcerzaka na sekretarza obrad.

Głosowanie nad kandydaturą sekretarza obrad (15:06:00)

Wyniki imienne:


3. Wystąpienie zaproszonych gości. (15:07:00)

Radni Powiatowi Józef Borecki i Zbigniew Kulej odpowiadali na zadawane pytania.

Nastąpiła zmiana quorum (15:09:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Damian Pilarz

Nastąpiła zmiana quorum (15:13:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok oraz poboru tego podatku. (15:38:00)

Głosowanie nad wnioskiem Komisji (15:49:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad Uchwałą Nr 2.009.2018 (15:50:00)

Wyniki imienne:


5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2019 r. (15:51:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 2.010.2018 (15:58:00)

Wyniki imienne:


6. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2019. (15:58:00)

Głosowanie nad wnioskiem Komisji (16:04:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad Uchwałą Nr 2.011.2018 (16:04:00)

Wyniki imienne:


7. Podjęcie uchwały w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2019 roku. (16:05:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 2.012.2018 (16:11:00)

Wyniki imienne:


8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 r. (16:11:00)

Głosowanie nad uchwała nr 2.013.2018 (16:23:00)

Wyniki imienne:


9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza. (16:24:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 2.014.2018 (16:26:00)

Wyniki imienne:


10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Krzepice (16:26:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 2.015.2018 (16:34:00)

Wyniki imienne:


11. Sprawozdania, informacje: (16:34:00)

       a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 20 listopada do 6 grudnia 2018 roku. (16:34:00)


12. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia. (16:52:00)


13. Zamknięcie obrad. (17:37:00)


Zakończono sesję (17:37:43)

Wersja XML