Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja nr 4.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 29 stycznia 2019 r. na godz. 15.00

Termin: 29.01.2019, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski w Krzepicach

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na niegospodarność ze strony Burmistrza

  PDFUchwała Nr 4.027.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na niegospodarność ze strony Burmistrza.pdf

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krzepice w 2019 roku

  PDFUchwała Nr 4.028.2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krzepice w 2019 roku.pdf

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Gminę Krzepice w 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

  PDFUchwała Nr 4.029.2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Gminę Krzepice w 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.pdf

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań z zakresu budowy chodników w drogach powiatowych

  PDFUchwała Nr 4.030.2019 w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań z zakresu budowy chodników w drogach powiatowych.pdf

 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2019 roku

  PDFUchwała Nr 4.031.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2019 roku.pdf

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2.011.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie podatku od środków transportowych na 2019 rok

  PDFUchwała Nr 4.032.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 2.011.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie podatku od środkó transportowych na rok 2019.pdf

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 r.

  PDFUchwała Nr 4.033.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku.pdf

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 26.240.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie dopłaty do jednej taryfowej grupy odbiorców usług, zmienionej uchwałą Nr 39.370.2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku

  PDFUchwała Nr 4.034.2019 zmiany Uchwały Nr 26.240.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie dopłaty do jednej taryfowej grupy odbiorców usług  .pdf

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 4.035.2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice.pdf

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 40.381.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

  PDFUchwała Nr 4.036.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 40.381.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11.09. 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy ....pdf

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów w sołectwach i osiedlach

  PDFUchwała Nr 4.037.2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów w sołectwach i osiedlach.pdf

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2019 rok.

  PDFUchwała Nr 4.038.2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2019 rok.pdf

 16. Sprawozdania, informacje:
  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 28 grudnia 2018 do 29 stycznia 2019 .
 17. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia.
 18. Zamknięcie obrad.
Wersja XML