Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieważnienie postępowania - Wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia wzrostu wartości 82 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Starokrzepicach...

Strona archiwalna

 


PDFUnieważnienie postępowania.pdf

PDFZmiana zaproszenia do złożenia oferty.pdf

DOCObowiązujący Formularz oferty zał Nr 1.doc

PDFZaproszenie do złożenia oferty.pdf

DOCFormularz oferty zał Nr 1.doc

DOCWzór umowy zał. Nr 2.doc

 

Podmiot udostępniający: Burmistrz Krzepic
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Ślusarczyk
Data wytworzenia: 2015-02-24
Wersja XML