Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE o odmowie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"

Krzepice, 15 lutego 2019 roku

GKR.6733.005.2018

                                                                                    

OBWIESZCZENIE

o odmowie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"

 

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 roku,  poz. 2096 ze zmianami) z a w i a d a m i a   s i ę, że dnia 14 lutego 2019 roku Burmistrz Krzepic wydał decyzję o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GKR.6733.005.2018 dla inwestycji polegającej na budowie masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice Inwestycja projektowana na działce oznaczonej ewidencyjnie jako nr: 683, obręb Starokrzepice, gmina Krzepice

 

         W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11, można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

 

 

 

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

 

 

 

Wersja XML