• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2019 - 2022.

Strona archiwalna

 


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:


PDFRB 27S2018.pdf
PDFRB 28S 2018.pdf
PDFRB N2018.pdf
PDFRB NDS 2018.pdf
PDFRBZ2018.pdf
Unieważnienie postępowania:


 

Wersja XML

Urząd Miejski w Krzepicach
ul. Częstochowska 13
42-160 Krzepice
tel. 34 317 51 72
fax 34 317 51 72
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3504589
w tym miesiącu: 31838
dzisiaj: 3076