Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2019 - 2022.

Strona archiwalna

 


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:


PDFRB 27S2018.pdf
PDFRB 28S 2018.pdf
PDFRB N2018.pdf
PDFRB NDS 2018.pdf
PDFRBZ2018.pdf
Unieważnienie postępowania:


 

Wersja XML