Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie naboru do Gminnej Rady Seniorów - zmiana terminu


W związku z tym, że do dnia 2 lipca 2019 roku do Gminnej Rady Seniorów nie zgłoszono wymagającej liczby 8 kandydatów (zgłoszono 5 osób) Burmistrz Krzepic Zarządzeniem Nr 0050.126.2019 przedłużył do dnia 16 września  2019 roku nabór.

PDFZarządzenie nr 0050.126.2019 z dnia 9 września 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ogłoszenia naboru do Gminnej Rady Seniorów.pdf
PDFZarządzenie nr 0050.098.2019 z24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ogłoszenia naboru do Gminnej Rady Seniorów.pdf
PDFZarządzenie nr 050.084.2019 z 27 maja 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia dot. ogłoszenia naboru do Gminnej Rady Seniorów.pdf
PDFZarządzenie nr 0050.072.2019 z 15 maja 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia dot. ogłoszenia naboru do Gminnej Rady Seniorów.pdf

PDFZarządzenie nr 0050.068.2019 z 2 maja 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia naboru do Gminnej Rady Seniorów.pdf
PDFZarządzenie nr 0050.065.2019 z 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia dot. ogłoszenia naboru do Gminnej Rady Seniorów.pdf
PDFZarządzenie nr 0050.063.2019 z 12 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia dot. ogłoszenia naboru do Gminnej Rady Seniorów.pdf

PDFZarządzenie nr 0050.056.2019 z 2 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia dot. ogłoszenia naboru do Gminnej Rady Seniorów.pdf
PDFZarządzenie nr 0050.043.2019 z 4 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru do Gminnej Rady Seniorów.pdf

DOCFormularz zgłoszenia kandydata do Gminnej Rady Seniorów.doc
DOCWzór listy osób popierających kandydata na członka Gminnej Rady Seniorów.doc

 

Wersja XML