Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Kanalizacja sanitarna Starokrzepice ulica Jaworowa zlewnia przepompowni sieciowych P-5 i P-6.

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf

DOCSIWZ z załącznikami Nr 1 do Nr 6.doc
PDFwzór umowy Zał Nr 7.pdf

Przedmiary robót:

Etap - 1.    PDFstarokrzepice etap2 zlewnia P5. AKT PRZEDMIAR.pdf

Etap - 2.     PDFstarokrzepice etap2 zlewnia P6. AKT PRZEDMIAR.pdf

PDFPrzedmiar robót_zasilanie elektryczne P5, P6.pdf

DOCOgólna charakterystyka robó_Krzpice-5.doc

Dokumentacja projektowa:

PDFKarta tytułowa projektu.pdf

DOCOPIS Starokrzepice P-5 i P-6.doc

PDF3_Kol_Ks_5.pdf  ;      PDF3_Kol_Ks_6.pdf  ; 

PDF4_Ks_5_przył.pdf  ;     PDF4_Ks_6_przył.pdf  ;

PDF5_Rur_C_5.pdf  ;    PDF5_Rur_C_6.pdf  ;

PDF6_Posadowienie przepompowni.pdf

PDF7_Plan zagospodarowania terenu przepompowni P_5.pdf

PDF7_Plan zagospodarowania terenu przepompowni P_6.pdf

PDF8_Schematy P5-P6 Starokrzepice.pdf

PDF9_Schemat umocnienia.pdf

PDF1_Mapa_poglądowa.pdf

PDF2_ARK_511_141_244.pdf


PDF2_ARK_511_141_253do051.pdf 

PDF2_ARK_511_143_042.pdf

PDF2_ARK_511_143_051.pdf

PDF2_ARK_511_143_051dodat.pdf

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

 DOCSPEC TECHNICZNA_ część ogólna etap II doc.doc

DOCSzcz SpecTechn_ Krzepice etap IIdoc.doc

DOCStaroKrzepice P5 i P6 Specyfikacja.doc

PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. SIWZ:

ODTPytania.odt

PDFOdpowiedzi na pytania.PDF

Wybór oferty

PDFZawiadomienie o wyborze oferty..PDF
 

Podmiot udostępniający: Gmina Krzepice
Informację wytworzył(a) : Bożena Kostrubiec
Data wytworzenia: 2015-03-02
 
 
Wersja XML