Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie 130 operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej położnych w Krzepicach przy ul: Kuźniczka, 17 Stycznia, Dworcowa, Przemysłowa, Piaskowa

Strona archiwalna

 

 Informacja dla Wykonawców!!!

Nawiązując do informacji przekazywanej Wykonawcom w rozmowach telefonicznych odnośnie zmiany zakresu przedmiotowego postępowania informujemy, iż zakres zadania oraz termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

PDFZaproszenie do złożenia oferty.pdf

DOCFormularz oferty zał Nr 1.doc

DOCWzór umowy zał. Nr 2.doc


 

Podmiot udostępniający: Burmistrz Krzepic
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Ślusarczyk
Data wytworzenia: 2015-03-05
[file,id_cms='',type='attachment']
Wersja XML