Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja nr 5.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 10 kwietnia 2019 roku na godz. 15.00

Termin: 10.04.2019, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski w Krzepicach

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Osiedla Andersa w Krzepicach

  PDFUchwała Nr 5.039.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Osiedla Andersa w Krzepicach.pdf

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku

  PDFUchwała Nr 5.040.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku.pdf

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2019-2026

  PDFUchwała Nr 5.041.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2019-2026.pdf

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 4.029.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29.01.2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Gminę Krzepice w 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

  PDFUchwała Nr 5.042.2019 w sprawie zmiany uchwały nr 4.029.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29.01.2019 r..pdf

 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2019 roku

  PDFUchwała Nr 5.043.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2019 roku.pdf

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

  PDFUchwała Nr 5.044.2019 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych Rady Miejskiej w Krzepicach

  PDFUchwała Nr 5.045.2019 w sprawie ustalenia diet oraz zwrot kosztów podróży służbowej dla radnych Rady Miejhskiej w Krzepicach.pdf

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 5.046.2019 w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy Krzepice.pdf

 12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2019 roku

  PDFUchwała Nr 5.047.2019 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności......pdf

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 5.048.2019 w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Krzepice.pdf

  PDFmapa poglądowa.pdf

  PDFmapa poglądowa.pdf

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy

  PDFUchwała Nr 5.049.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy.pdf

  PDFmapa poglądowa.pdf

 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 5.050.2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Krzpice.pdf

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 3.020.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

  PDFUchwała Nr 5.051.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 3.020.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28.12.2018 roku.pdf

 17. Sprawozdania, informacje:
  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 29 stycznia do 10 kwietnia 2019
 18. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia.
 19. Zamknięcie obrad.
Wersja XML