Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krzepic informuje, że z dniem 28.05.2019 r. rozpoczynają się konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 37.361.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Konsultacje są prowadzone w dniach od 28.05.2019 r. do 03.06.2019 r.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały we wskazanym terminie w Referacie Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gci@krzepice.pl

Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwag opinii został uregulowany w drodze Zarządzenia NR 0050.083.2019 Burmistrza Krzepic z dnia 27 maja 2019 r.

 

                                                                                                                              Burmistrz Krzepic

 

Krzepice, dn. 27.05.2019 r.

 

PDFZarządzenie Burmistrza Krzepice dot. konsultacji.PDF
PDFProjekt uchwały.pdf
 

 

Wersja XML