Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja nr 6.2019 Rady Miejskiej zwołana na dzień 4 czerwca 2019 r. godz. 15.00

Termin: 04.06.2019, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski w Krzepicach

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg

  PDFUchwała Nr 6.053.2019 w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miejskiej zawartego...pdf

  PDFUchwała Nr 6.054.2019 w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miejskiej zawartego w uchwałach...pdf

  PDFUchwała Nr 6.055.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

  PDFUchwała Nr 6.056.2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (2).pdf

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku

  PDFUchwała Nr 6.057.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku.pdf

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2019 roku

  PDFUchwała Nr 6.058.2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości...pdf

 8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 6.059.2019 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.pdf

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzepice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

  PDFUchwała Nr 6.060.2019 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzepice oraz określenia granic obwodów...pdf

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzepice

  PDFUchwała Nr 6.061.2019 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych....pdf

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 6.062.2019 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf

  PDFmapka.pdf

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy

  PDFUchwała Nr 6.063.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia okresu obowiązywania umowy dzierżawy.pdf
   

  PDFmapka 063.pdf

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 6.064.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf

  PDFmapka, operat szacunkowy 064.pdf

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 6.065.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf

  PDFmapka, operat szacunkowy 065.pdf

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

  PDFUchwała Nr 6.066.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.pdf

  PDFmapki, operaty szacunkowe 066.pdf

 16. Podjęcie uchwały w sprawie statutu gminy

  PDFUchwała Nr 6.067.2019 w sprawie statutu gminy.pdf

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów osiedli i sołectw Miasta i Gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 6.068.2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów osiedli i sołectw Miasta i Gminy Krzepice.pdf

 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krzepice do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

  PDFUchwała Nr 6.069.2019 w sprawie przystąpienia Gminy Krzepice do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.pdf

 19. Sprawozdania, informacje:
  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 10 kwietnia do 4 czerwca 2019 roku
 20. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia.
 21. Zamknięcie obrad.
Wersja XML