Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z sesji nr 6.2019

Obrady rozpoczęto 2019-06-04 o godz. 15:02:16, a zakończono o godz. 18:06:26 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Roman Kudelski
 4. Ryszard Wolak
 5. Mariusz Droś
 6. Damian Pilarz
 7. Mariusz Trawiński
 8. Czesława Dudek
 9. Marian Rutkowski
 10. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie obrad. (15:02:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:05:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Marlena Brodziak
 2. Grzegorz Mońka
 3. Bożena Kozak


2. Wybór Sekretarza obrad. (15:05:00)

Zgłoszono kandydaturę radnej Czesławy Dudek na sekretarza obrad

Głosowanie nad kandydaturą sekretarza obrad (15:06:00)

Wyniki imienne:


3. Wystąpienie zaproszonych gości. (15:06:00)


4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg (15:10:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 6.053.2019 (15:12:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uchwała Nr 6.054.2019 (15:16:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uchwałą nr 6.055.2019 (15:19:00)

Wyniki imienne:


5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (15:19:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 6.056.2019 (16:00:00)

Wyniki imienne:


6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku (16:00:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 6.057.2019 (16:16:00)

Wyniki imienne:


7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2019 roku (16:16:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 6.058.2019 (16:22:00)

Wyniki imienne:


8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice (16:22:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 6.059.2019 (16:24:00)

Wyniki imienne:


9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzepice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych (16:24:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 6.060.2019 (16:26:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uchwałą nr 6.060.2019 (16:26:00)

Wyniki imienne:


10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzepice (16:26:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 6.061.2019 (16:28:00)

Wyniki imienne:


11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice (16:28:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 6.062.2019 (16:30:00)

Wyniki imienne:


12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy (16:31:00)

Głosowanie nad uchwała nr 6.063.2019 (16:33:00)

Wyniki imienne:


13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice (16:33:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 6.064.2019 (16:35:00)

Wyniki imienne:


14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice (16:36:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 6.065.2019 (16:39:00)

Wyniki imienne:


15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (16:39:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 6.066.2019 (16:44:00)

Wyniki imienne:


16. Podjęcie uchwały w sprawie statutu gminy (16:44:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 6.067.2019 (16:47:00)

Wyniki imienne:


17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów osiedli i sołectw Miasta i Gminy Krzepice (16:48:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 6.068.2019 (16:51:00)

Wyniki imienne:


18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krzepice do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (16:51:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 6.069.2019 (16:56:00)

Wyniki imienne:


19. Sprawozdania, informacje: (16:56:00)

       a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 10 kwietnia do 4 czerwca 2019 roku (16:56:00)


20. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia. (17:22:00)


21. Zamknięcie obrad. (18:06:00)


Zakończono sesję (18:06:26)

Wersja XML