• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ.pdf
DOCzałącznik nr 1.doc
DOCzałącznik nr 2.doc
DOCzałącznik nr 3.doc
DOCzałącznik nr 5.doc
DOCzałącznik nr 6.doc
DOCzałącznik nr 6.doc
PDFzałącznik nr 7 - projekt umowy.pdf
DOCzałacznik nr 8.doc
PDFzałącznik nr 9 - PRZEDMIAR.pdf

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
PDFzałącznik nr 10.pdf
PDFzałącznik nr 11 - wyciąg z projektu DOM KULTURY.pdf
Unieważnienie postępowania:

PDFinformacja o unieważnieniu przetargu.pdf
 

Wersja XML

Urząd Miejski w Krzepicach
ul. Częstochowska 13
42-160 Krzepice
tel. 34 317 51 72
fax 34 317 51 72
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3504461
w tym miesiącu: 31710
dzisiaj: 2948