Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Zajączkach Drugich

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenie.PDF
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ.pdf
DOCZał. Nr 1 formularz oferty.doc
DOCZal Nr 2. Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc
DOCZał. Nr 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowe.doc
DOCZał. 5 Zobowiązanie.doc
DOCZał Nr 6 wykaz dostaw.doc
PDFZał. Nr 7 wzór umowy.pdf
ODTOpis zamówienia - wymagania Zał. Nr 8.odt
Pytania i odpowiedzi, zmiana w Zał Nr 8

PDFBIP Pytania i odpowiedzi , zmiana w SIWZ.PDF
Aktualny załącznik Nr 8 ( poprawiono w poz. 3.21).

ODTAktualny -Opis zamówienia - wymagania Zał. Nr 8.odt
Unieważnienie postępowania:

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.PDF
 

Wersja XML